DIN AGENDA PARLAMENTULUI (29 noiembrie 2019)

Deputatul Vlad Batrîncea a fost ales, astăzi, în calitate de Vicepreședinte al Parlamentului.

Proiectul de hotărîre privind alegerea unui Vicepreședinte al Parlamentului a fost susținut cu majoritatea voturilor deputaților prezenți.

Deputatul Vlad Batrîncea a fost, pînă în prezent, Președinte al Fracțiunii parlamentare a PSRM.

O funcție de vicepreședinte al Parlamentului a devenit vacantă după ce Ion Ceban și-a depus demisia din funcția de deputat și, respectiv, de Vicepreședinte al Parlamentului. Deputatul Ion Ceban a renunțat la mandatul de parlamentar, în baza cererii de demisie depuse, fiind în incompatibilitate cu funcția de Primar general al municipiului Chișinău.

***

Legislativul a definitivat domeniile de activitate a comisiilor permanente, prin adoptarea, în lectură finală, a Hotărîrii privind domeniile de activitate a comisiilor permanente ale Parlamentului din 4 iulie 2019.

Pe lîngă domeniile de activitate, este prevăzut expres, pentru fiecare comisie în parte, competența examinării petițiilor și monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor naționale conform domeniilor de activitate.

În Parlamentul de legislatura a X-a activează 11 comisii parlamentare permanente.

***

Deputații au adoptat, astăzi, Hotărîrea privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului, în număr de 15 membri. Repartizarea membrilor acestuia din rîndul fracțiunilor parlamentare s-a realizat în baza reprezentării proporționale a fracțiunilor în Parlament, respectiv fiind alocate 4 poziții - fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, 3 poziții - fracțiunii Partidului Democrat din Moldova și cîte 1 – fracțiunii Partidului ”Acțiune și Solidaritate” Blocul ”ACUM, fracțiunii ”ACUM Platforma DA” și fracțiunii ”Partidul ȘOR”.

Din Biroul permanent fac parte, din oficiu, Președintele și Vicepreședinții Parlamentului.

De asemenea, în componența Biroului permanent au fost numiți:

Vasile Bolea - Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova;

Vladimir Golovatiuc - Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova;

Corneliu Furculiță - Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova;

Adela Răileanu - Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova;

Dumitru Diacov - Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova;

Pavel Filip - Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova;

Serghei Sîrbu - Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova;

Igor Grosu – Fracțiunea Partidului ”Acțiune și Solidaritate”, Blocul ”ACUM”;

Maria Ciobanu – Fracțiunea ”ACUM Platforma DA”;

Denis Ulanov – Fracțiunea ”Partidul ȘOR”.

Conform Regulamentului Parlamentului, componența numerică și nominală a Biroului permanent se stabilește prin hotărîre a Parlamentului, la propunerea fracțiunilor parlamentare. Membrii Biroului se numesc prin hotărîri ale fracțiunilor, în limitele numărului de locuri ce le revin.

***

Modificări ale componenței nominale și conducerii unor comisii parlamentare permanente au fost votate, astăzi, în plenul Legislativului.

Modificările au fost operate în funcție de reprezentanța proporțională a fracțiunilor parlamentare și ținîndu-se cont de propunerile venite de la fracțiuni.

Potrivit Hotărîrii Parlamentului, Vladimir Golovatiuc de la fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, care a deținut funcția de președinte al Comisiei control al finanțelor publice, a fost ales în funcția de președinte al Comisiei economie buget și finanțe, funcție deținută anterior de Igor Munteanu de la fracțiunea ”ACUM Platforma DA” care a devenit președinte al Comisiei control al finanțelor publice.

Președinția Comisiei juridice, numiri și imunități i-a revenit deputatului Vasile Bolea, fracțiunea PSRM; Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică - deputatului Alexandru Jizdan, fracțiunea PDM; Comisiei politică externă și integrare europeană – deputatei Violeta Ivanov, fracțiunea PDM.

Funcția de președinte al Comisiei mediu și dezvoltare regională, care revine fracțiunii ”Partidul ȘOR”, este vacantă.

Poziția de președinte la celelalte Comisii parlamentare permanente a rămas neschimbată.

Totodată, au fost operate modificări în pozițiile de vicepreședinte sau secretar al unor Comisii permanente.

Astfel, Igor Vremea de la fracțiunea PDM a fost ales vicepreședinte al Comisiei juridice, numiri și imunități, iar Serghei Sîrbu, aceeași fracțiune, – secretar al comisiei.

Petru Burduja (fracțiunea PSRM) și Ludmila Guzun (fracțiunea PDM) au devenit vicepreședinți ai Comisiei economie, buget și finanțe.

Bogdan Țîrdea (fracțiunea PSRM) a obținut funcția de vicepreședinte al Comisiei politică externă și integrare europeană.

Adela Răileanu (fracțiunea PSRM) și Vasile-Andrei Năstase (fracțiunea ”ACUM Platforma DA”) au fost aleși vicepreședinți ai Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

Nicolae Ciubuc (fracțiunea PDM), care a fost secretar al Comisiei agricultură și industrie alimentară, a devenit unul din vicepreședinți ai acesteia, iar secretar - Mihail Paciu (fracțiunea PSRM).

La Comisia control al finanțelor publice, în funcția de secretar a fost numită Tatiana Cunețchi (fracțiunea PSRM).

În același timp, a fost susținută includerea deputatului Andrian Candu, în calitate de membru, în componența Comisiei juridice, numiri și imunități, iar a deputatului Octavian Țîcu – în Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

Modificările au fost operate în temeiul articolelor 13 și 17 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova.

Cei 101 de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova activează în cadrul a 11 Comisii parlamentare permanente.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM

01.08.20 - 00:27
01.08.20 - 00:33
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
02.08.20 - 02:29
02.08.20 - 15:25
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 17:32
02.08.20 - 20:46