DIN AGENDA PARLAMENTULUI (17 octombrie 2019)

Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a făcut o declarație cu ocazia Zilei internaționale pentru eradicarea sărăciei în debutul ședinței plenare.

”Vreau să remarc că pe 17 octombrie este ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Prin rezoluția adoptată la 22 decembrie 1992 Adunarea Generală a ONU a declarat 17 octombrie ca zi internațională pentru eradicarea sărăciei.

Eradicarea sărăciei în toate formele și dimensiunile sale rămîne una dintre cele mai mari provocări pentru toate societățile, inclusiv pentru RM. Este necesar să ne angajăm cu toții și să găsim noi soluții cu implicarea tuturor actorilor din sistem pentru inițierea și dezvoltarea de măsuri concrete pentru combaterea sărăciei în țara noastră. Aceasta este o problemă foarte actuală”, a spus Zinaida Greceanîi.

***

Termenul de activitate a Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de Partidul Democrat din Moldova prin intermediul Curții Constituționale și a Procuraturii Generale va fi extins cu 60 de zile – pînă la 180 de zile. O hotărîre în acest sens a fost votată, astăzi, în plenul Parlamentului, în prima lectură.

Autorul proiectului de hotărîre, deputatul Mihail Popșoi, vicepreședintele Comisiei de anchetă, argumentează modificarea propusă a termenului de activitate a acesteia prin necesitatea oferirii membrilor a posibilității de a-și finaliza misiunea acordată de Parlament.

”Prelungirea termenului de activitate este motivată de faptul că în adresa Comisiei nu au parvenit toate răspunsurile de la autoritățile sesizate, Comisia nu a reușit să audieze toate persoanele care dețin sau ar putea deține informații cu privire la obiectul de anchetă”, se arată în nota infirmativă a proiectului de hotărîre.

Drept urmare, pentru a asigura efectuarea unei anchete detaliate în scopul întocmirii unui raport cu privire la circumstanțele de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional, care urmează a fi prezentat Parlamentului, autorul solicită prelungirea termenului de activitate a Comisiei.

Parlamentul a constituit, pe 18 iunie 2019, Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa puciului anticonstituțional a Partidului Democrat realizată prin intermediul Curții Constituționale și a Procuraturii Generale. În componența Comisiei de anchetă au fost numiți nouă deputați din toate fracțiunile parlamentare.

***

Parlamentul a luat act de raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Reduplica Moldova și investigării fraudei bancare, o hotărîre în acest sens fiind adoptată, astăzi, în cadrul ședinței în plen a Legislativului.

Potrivit hotărîrii, Președintelui Parlamentului i se propune constatarea eventualelor circumstanțe ce ar permite inițierea procedurii de revocare din funcție a viceguvernatorilor Băncii Naționale a Moldovei (BNM) Ion Sturzu și Aureliu Cincilei.

Guvernul și BNM, în termen de 60 de zile, vor examina oportunitatea desecretizării și publicării tuturor materialelor legate de devalizarea sistemului bancar, în măsura în care acest fapt nu va prejudicia mersul anchetei, precum și revizuirii Legii privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr.807 din 17.11.2014 şi nr.101 din 01.04.2015. De asemenea, Guvernul și BNM urmează să inițieze semnarea acordurilor cu toate țările-zonele offshore privind schimbul de informații fiscale.

Ministerul Finanțelor, în termen de 90 de zile, va organiza un audit privind legalitatea, inclusiv modalitatea, repartizării mijloacelor financiare acordate în calitate de credite de urgență de către BNM pentru ”Banca de Economii”, ”Banca Socială” și ”Unibank” în perioada anilor 2014-2015.

Procuraturii Generale i se solicită examinarea cauzei stagnării admise de către Procuratura Anticorupție în perioada 2015-2019 în procedurile de investigare a procesului de devalizare a sistemului bancar; intensificarea colaborării cu serviciile speciale ale altor țări în vederea investigării fraudei bancare și recuperării mijloacelor sustrase, în special, cu FBI; prezentarea Parlamentului, în termen de 30 de zile, a unui raport privind devalizarea sistemului bancar.

Amintim că Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Reduplica Moldova și investigării fraudei bancare a fost constituită de Parlament la 10 iunie 2019, avînd în componența sa cinci membri, inclusiv Președintele Comisiei Alexandru Slusari. Scopul Comisiei a fost aprecierea politică a acțiunilor/inacțiunilor politicienilor și demnitarilor de stat abilitați cu atribuții legale în domeniul financiar-bancar, care au favorizat demararea, organizarea și realizarea procesului de devalizare a sistemului bancar în perioada anilor 2011-2015.

Raportul Comisiei are 55 de pagini și urmează a fi remis Guvernului, Băncii Naționale a Moldovei, Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Informații și Securitate.

***

Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova a anunțat că va înainta o moțiune de cenzură Guvernului condus de Maia Sandu. Moțiunea a fost semnată de majoritatea deputaților democrați.

***

O delegație a Parlamentului Republicii Moldova participă la Conferința Internațională a Adunării Interparlamentare a CSI “Institutul alegerilor - mecanism pentru legitimarea autorităților publice”. Conferința are drept scop efectuarea schimbului de informații și de experiență în domeniul asigurării legislative a desfășurării scrutinelor și plebiscitelor în spațiul CSI, dezvoltării culturii electorale, consolidării responsabilității civice și interesului cetățenilor față de procesele de instituire a organelor administrației publice.

Evenimentul se desfășoară, în zilele de 17-18 octombrie, la Minsk, și este organizat de Adunarea Interparlamentară a statelor membre ale CSI, Comitetul Executiv al CSI și Comisia centrală a Republicii Belarus pentru alegeri și desfășurarea referendumurilor republicane.

Din delegația Legislativului Moldovei fac parte Eduard Smirnov, membru al Comisiei mediu și dezvoltare regională, Ala Ursu-Antoci, șefa Cabinetului Președintelui Fracțiunii PSRM în Parlament.

Delegația va participa la toate cele patru ședințe plenare: ”Construcția constituțională și legitimarea autorităților publice”; ”Experiența internațională și chestiuni privind legitimarea autorităților publice în procesul alegerilor/referendumurilor”; ”Monitorizarea alegerilor - institut al legitimării autorităților publice”; ”Alegerile în Adunarea Națională a Republicii Belarus. Legislație și practică”.

În încheierea reuniuni, participanții la forum vor vizita expoziția de la Casa Guvernului dedicată activității Camerei reprezentanților Adunării Naționale a Republicii Belarus.

***

Comisia drepturile omului și relații interetnice, în parteneriat cu Platforma Tineretului pentru Solidaritate Interetnică, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Consiliul Național al Tineretului din Republica Moldova (CNTM), Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă”, Asociația tineretului ucrainean “Zlagoda” și AO “Moldoway”, cu suportul PNUD și UNAIDS, a organizat Forumul tinerilor din minoritățile etnice, lingvistice și religioase din Republica Moldova cu tema ”Participarea tinerilor din minorități în procesele decizionale”.

Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul zilei de marți, 15 octombrie, și a întrunit tineri activiști, reprezentanți ai organizațiilor minorităților etno-culturale și religioase din Republica Moldova, reprezentanți ai societății civile, instituțiilor de stat, numeroaselor organizații naționale și internaționale.

Drept urmare, participanții Forumului minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice au înaintat un șir de recomandări către reprezentanții autorităților publice centrale și locale, care urmează a fi implementate în termen rezonabil.

Comisia drepturile omului și relații interetnice pledează pentru o colaborare eficientă în continuare cu reprezentanții Platformei Tineretului pentru Solidaritate Interetnică.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM