DIN AGENDA PARLAMENTULUI (15 octombrie 2019)

Un grup de delegați ai Asociației Nevăzătorilor din Moldova a venit în vizită la Parlament, unde au avut o discuție cu deputatul Dan Perciun, membru al comisiei protecție socială, sănătate și familie și cu Nelea Rusu, consilier al vicepreședintelui Parlamentului Ion Ceban.

Vizitatorii au abordat mai multe probleme cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale în Republica Moldova, inclusiv dreptul la muncă, educație și protecție socială. Grupul de vizitatori a fost salutat de reprezentantul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului.

În timpul vizitei la Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanții Asociației Nevăzătorilor au primit primul material despre activitatea Legislativului și mecanismele de implicare a oamenilor în procesul decizional, editat în format Braille, cu suportul financiar al Oficiului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Anterior cu suportul OHCHR a fost tipărit Ghidul Parlamentului, în format ”easy to read” și făcută expertiza spațiului fizic în contextul eforturilor de transparentizare a activității și promovare a accesibilității Parlamentului.

La 15 octombrie este marcată Ziua Internațională a Nevăzătorilor. Amintim că vizitele în Parlament pot fi programate on-line accesînd https://vizite.parlament.md/. Pagina web este prietenoasă persoanelor cu deficiențe de vedere.

***

Republica Moldova participă la cea de-a 141-a Adunare a Uniunii Interparlamentare (UIP) și reuniunile aferente, care se desfășoară, în zilele de 15-17 octombrie, la Belgrad.

Agenda evenimentului include mai multe chestiuni ce țin de colaborarea interparlamentară la nivel global, inclusiv consolidarea dreptului internațional și rolul și contribuția parlamentelor la cooperarea regională; rolul organelor legislative la asigurarea dreptului la sănătate; rapoarte ale comisiilor permanente pentru pace și securitate internațională; pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț; pentru afacerile Națiunilor Unite.

Republica Moldova este reprezentată de către Victor Bologan, șeful Delegației Parlamentului țării noastre la Uniunea Interparlamentară. În marja reuniunii, Victor Bologan va ține un discurs în cadrul dezbaterilor generale, cu tema ”Consolidarea dreptului internațional: roluri și mecanisme parlamentare, precum și contribuția cooperării regionale”.

UIP este organizația globală a parlamentelor naționale, cu sediul la Geneva, care întrunește 179 de parlamente și 12 membri asociați. În acest an, Uniunea Interparlamentară își marchează cea de-a 130 aniversare.

***

Centrul de Excelență în Transporturi va beneficia de șase automobile didactice donate de Liceul Tehnic ”Marcel Callo” din orașul Redon, Franța, în baza unei Convenții de colaborare dintre cele două instituții. Comisia externă și integrare europeană a avizat pozitiv, în ședința de astăzi, un proiect de lege prin care se propune scutirea de plată a drepturilor de import a automobilelor.

Automobilele vor fi utilizate în scopuri didactice la ore practice, cu participarea profesorilor și elevilor de la instituția donatoare, și nu vor fi utilizate ca transport pe drumurile publice din țară. De asemenea, acestea sînt oferite fără scopuri comerciale.

Pe parcursul activității sale, Centrul de Excelență în Transporturi a inițiat diverse colaborări cu instituții de învățămînt de profil de peste hotare, fapt care contribuie la dezvoltarea învățămîntului profesional-tehnic în domeniul transportului auto, inclusiv la formarea specialiștilor.

Parteneriatul cu Liceul Tehnic ”Marcel Callo” din orașul Redon, Franța, este unul dintre cele mai productive care permite schimb de experiență didactico-metodic de lungă durată, precum și oferirea instituției de la Chișinău a utilajului și literaturii profesionale.

În temeiul Ordinului Ministerului educației, culturii și cercetării, în cadrul Centrului de Excelență în Transporturi au fost create grupe bilingve care studiază construcția, întreținerea, diagnosticarea și reparația automobilelor, în limba franceză.

Proiectul de lege privind scutirea de plată a drepturilor de import a celor șase automobile urmează a fi înaintat pentru dezbateri în plenul Legislativului.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM