DIN 1 APRILIE, BATRINII TREBUIE SA NUMERE ATENT PENSIA PE CARE O PRIMESC

Din 1 aprilie, prestațiile de asigurări sociale și prestațiile sociale de stat vor fi indexate cu 6,6 la sută.

Din 1 aprilie, pensionarii din Republica Moldova vor primi pensii majorate. Pe masa miniștrilor se află un proiect de hotărîre care prevede indexarea, din 1 aprilie, a prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat. Documentul urmează să fie avizat în cadrul ședinței din săptămîna aceasta a Guvernului.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune ca prestațiile de asigurări sociale și prestațiile sociale de stat să fie indexate, din 1 aprilie, cu 6,6 la sută.

Astfel, în urma acestei indexări mărimea medie a pensiei pentru limita de vîrstă va crește cu 96 de lei, pensiile de dizabilitate vor crește cu 75 de lei, pensiile de urmaș se vor majora cu 50 de lei, iar pensia medie a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl va crește cu 201 lei.

Autorii proiectului precizează că indexării este supusă doar partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

De la 1 aprilie, cuantumul pensiei minime pentru limita de vîrstă va constitui 1025 de lei. Cuantumul pensiei minime de dizabilitate va fi de 768 de lei în cazul dizabilității severe, 717 lei – în cazul dizabilității accentuate și 512 lei – în cazul dizabilității medii.

Sursa: sputnik.md