DILETANTISMUL POLITIC SI ECONOMIC AL MAIEI SANDU ESTE DOCUMENTAT

Acest lucru este confirmat în primul rînd pe pagina electronică a partidului „PAS” cu titlul „Un pas pentru Moldova”, dar şi în continuare în articolul „Statul şi pseudo – stataliştii”, autor Maia Sandu, în care sînt multe aproximaţii şi aberaţii. În primul rînd, se contrapun statalitatea şi geopolitica, de parcă ele ar putea fi separate.

Noi trăim într-o lume a intereselor strategice, economice, de piaţă şi neocoloniale ale SUA şi Occidentului. Pentru SUA lumea este asemenea aborigenilor de rasa a doua, care ar fi bine să dispară de pe pămînt şi să cedeze locul „miliardului de aur”. Americanii impun politica lor lumii întregi. Programul impusă Moldovei cu denumirea „Pămînt” a avut drept scop să distrugă sectorul agrar, nu să-l îmbunătăţească, căci din experienţa SUA e cunoscut faptul că cele mai rentabile şi productive gospodării mari şi mecanizate au fost colhozurile şi sovhozurile. Idee atestată şi într-un raport al Clubului de la Roma, în care se studiază destinul miliardului de ţărani alungaţi de pe pămînturile lor de companiile transnaţionale: să se asocieze în gospodării de tip sovhoz.

Ajutorul SUA acordat Moldovei prin credite are un scop bine determinat – să pună Moldova Împotriva unui mare partener strategic – Rusia.

Nici o ţară din lume nu e în stare să se asigure în mod independent cu cele necesare. Pentru a menţine un nivel înalt de trai al populaţiei, avem nevoie de pieţe de desfacere a produselor şi resurselor, adică de o viaţă economică. Pentru Sandu viaţa economică a ţării nu e un obiectiv esenţial. Citez: „Instituţiile, dar nu economia, sînt forţa care va dezvolta ţara: ele sau duc ţara înainte, sau o trag înapoi”. Prin instituţii se are în vedere organizaţiile de stat. Sandu are de gînd să reformeze aceste instituţii, să implementeze oameni oneşti, culţi, instruiţi peste hotare, cu experienţa de acolo. Intenţiile ei sînt bune, dar unde-i garanţia că aceşti manageri vor fi cinstiţi şi vor conduce Moldova corect? An mai avut un astfel de conducător – Dorin Chirtoacă – primarul capitalei. Şi? Unde-i randamentul occidental de management al oraşului? Da, aceşti domnii devin mincinoşi, agramaţi, porniţi orbeşte împotrivă Rusiei, ceea ce îi face inutili în cadrul conducerea ţării şi dezvoltarea ei economică. Cei ce au furat miliardul din sistemul bancar sînt, cu siguranţă, oamenii foarte deştepţi, posibil, au idee despre cinste, morală şi omenie, însă, au organizat un grup de hoţi profesionişti. Noii aleşti la conducere, avînd susţinere şi încredere în sine, vor dori ca şi ceilalţi castele şi vile, de ce să nu trăiască şi ei frumos? Viaţa e scurtă şi politica e schimbătoare ca o fată mare.

Poporul Moldovei se constituie din două grupe: din cel harnic şi muncitor; iar a doua este aşa-zisa „elită” ţării, care „hrăneşte” acest popor cu minciuni, promisiuni false fără ruşine şi milă, pe care cu orice ocazie îl minte şi îi ia totul prin preţuri şi tarife exagerate. Iar asta ca să-şi asigure lor, elitelor, o viaţă de lux, castele cu bazine de o frumuseţe rară, călătorii scumpe în Occident. „Elita” care ne conduce azi ţara n-ar trebui să-şi ia un salariu care este de 10 ori mai mare ca salariul mediu al poporului care produce, munceşte pentru buzunarul ei. Ar fi de dorit să se pedepsească penal luarea salariului în plic, dar Sandu nu propune acest lucru, nici măcar nu-l observă. Hoţia şi corupţia s-ar micşora, dacă s-ar folosi pedeapsa cu moartea pentru crimele mare, ca în China, sau unele state din SUA – modelul „democraţiei” universale. Dar şi aceasta e imposibil, deoarece atunci cînd este corupt un întreg sistem judiciar şi trăim sub „tradiţionalul cumetrism”, vor fi executaţi oamenii cinstiţi, dar hoţii vor triumfa! Alt argument al marii promisiuni a neamului Maia Sandu – Moldova nu e o ţară independentă ca să poată lua decizii serioase. De UE depind toate decizeile, se vede că poporul „pînă la sfîrşitul lumii” va trebui să se împace cu corupţia şi tîlhăriile. Reformarea „instituţiilor”, adică a organizaţiilor de stat în Moldova - se observă, deja, de 25 de ani, unde s-au cheltuit banii din credite şi granturi. De ce în economie scimbări nu se văd? Anume aceste scimbări importante în economie şi piaţă Maia Sandu nu le înţelege şi nu o interesează viaţa şi problemele ţării. După 2009 „democraţii” au făcut mult şi mai fac ca să piardă piaţa stabilă rusească şi cea orientală. Sandu merge mai departe, împreună cu liberalii, şi propune să ieşim de la CSI ca să pierdem cu totul posibilitatea concurenţei Moldovei pe piaţa orientală. Politica proeuropeană a d-nei Sandu, desigur, şi a adepţilor ei, la fel şi cea a „democraţilor” nu ţine cont că „piaţa europeană cu 500 milioane de cumpărători bogaţi” e plină cu producţie europeană, care este un concurent real pentru producătorul autohton, care poate fi distrus ca o gîză. În Europa au grijă de propriul producător şi pot măsura nivelul pesticidelor din producţia importată. Plus de toate, trebuie să ştim că Moldova în Europa are doar un statut colonial de vînzare a producţiei europene. După cum informează presa şi politologii că 65% vînzări din Moldova în Occident şi 20% la Orient este, desigur, o minciună. Acest procent constă în reexportul, care constituie 514,5 mln. de dolari, dar nu producţia reală. Real în 2017 în CSI au fost trimise 180 mii de tone de fructe şi legume şi 16 mii tone în UE, diferenţa e de 10 ori. În afară de aceasta, în cadrul normalizării relaţiilor cu Rusia se propune sporirea, desfacerea şi creşterea pieţii din est. Lipsa concurenţei acolo este un avantaj suplimentar.

Concurenţa, chiar confruntarea Europei cu Rusia niciodată nu va lua sfîrşit. Visînd la UE sau unirea cu România, în ceea ce o priveşte pe Sandu, dumneaei a elaborat un plan de activitate. Astfel, Moldova participă deja la sancţiuni nelegitime împotriva Rusiei şi poate din nou să se aleagă cu un embargo la exportul producţiei în această ţara. Primind granturi, demnitarii chişinăuieni nu-s capabili să aprecieze starea deplorabilă a satelor Moldovei în caz de pierdere a pieţii orientale. Acelaşi lucru se poate întîmpla dacă Moldova intră în NATO. NATO în Moldova e o politică neadecvată şi război sîngeros cu Transnistria, unde locuiesc 60% de moldoveni, adică poporul nostru, care vede în alt mod românizarea şi integrarea europeană. Rusia colaborează cu NATO, ca să evite războiul nuclear. „Democraţii” din Moldova au alt scop – distrugerea „separatiştilor” şi pe cale nelegitimă să se menţină la putere. Rusiei îi convine neutralitatea noastră, Occidentul acceptă duşmănia cu Rusia şi participarea la „cordonul sanitar”.

Mulţi cetăţeni ai Moldovei vorbesc despre nivelul înalt de trai din ţările europene – Finlanda, Suedia, menţionînd în special Elveţia. Moldova însă nu poate atinge nivelul lor de dezvoltare, cică e necesară doar unirea cu UE. Să analizăm statistica în Elveţia. Produsul Intern Brut constituie 670 mlrd de dolari; pentru o persona 80126 dolari. În Moldova este de 17 mlrd dolari, pentru o personă 5 mii de dolari. Diferenţa e enormă. Producţia agrară acolo se subvenţionează de la buget. Acolo populaţia este interesată să studieze, are pasiune pentru ştiinţă şi noile tehnologii, ceea ce nu e posibil în Moldova. Întreprinderile industriale construite de Uniunea Sovietică pentru asigurarea cu locuri de muncă, aduceau venituri, dar erau mereu blestemate de „intelectualii culţi”, dar odată cu schimbarea noilor stăpîni au fost distruse şi prădate. Ele au fost închise, iar utilajul vîndut sau dat ca metal uzat. Peste hotare, în Elveţia, exportul în 2016 aducea un venit de 298 miliarde dolari. Exportul din Moldova în 2017 constituia 2,425 mlrd dolari. În schimb, importul constituie 4 mlrd de euro. Finlanda, numai din exportul telefoanelor „Nokia” are un venit de 38 mlrd anual.

Moldova, chiar cu ajutorul investiţiilor, nu poate atinge aşa nivel, deoarece lipsesc cadrele calificate şi rămîne sub semnul întrebării potenţialul intelectual productiv-tehnologic pentru a putea produce ceva nou. Cel mai trist, însă este că nişele pe pieţă pentru producţia tehnologiilor înalte sînt ocupate de producători mondiali şi eforturile noastre scumpe în dezvoltarea producţiei vor fi inutile.

Concluzie: Moldova are o piaţă de desfacere sigură pentru producţia agrară, dar trebuie protejată. E necesar să susţinem cît mai mult gospodăriile săteşti. Producţia agrară nu poate asigura omul cu salarii şi pensii înalte, dar aşa este destinul Moldovei – să trăim modest şi să nu invidiem fericirea altora. Fericirea costă scump. Martorii oculari susţin că cei ce muncesc în Germania sînt asemeni unor roboţi cu capul plecat zilnic. Situaţia nu-i mai bună şi în alte ţări. În toate ţările europene salariile şi pensiile diferă, ele depind de nivelul economic al fiecărei ţări în parte. Să aşteptăm ca „aderînd” la UE sau România vom avea imediat parte de toate bunurile este o mare prostie. Nimeni nu vrea să-şi ia o nouă povară în spate. Ajutorul pe care ni-l acordă UE sau SUA prin credite şi granturi este o capcană pentru care vom plăti un preţ mare: întreprinderi, pămînturi, în plus, se va promova o politică murdară împotriva Rusiei. Cam asta-i gîndirea politică şi economică a Maiei Sandu. Ca opţiune politică lidera PAS-ului este de fapt un fel de Mihai Ghimpu în fustă. Conţinutul creierilor este identic.

Pavel AVERKIN