DEPUTATII AR PUTEA RAMINE FARA IMUNITATE

Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv inițiativei de modificare a Constituției semnată de un grup de 39 de deputați. Parlamentarii au solicitat avizul CCM pentru excluderea alineatului 3 al articolului 70, care interzice reținerea, arestarea sau percheziționarea deputaților, cu excepția cazurilor flagrante, ori să fie trimis în judecată fără încuviințarea Parlamentului. De asemenea, deputații au cerut excluderea din titlul articolului a cuvîntului „imunități”.

„Inițiativa de revizuire este conformă articolului 141. Nu depășește limitele de revizuire a Constituției și poate fi propusă spre adoptare Parlamentului”, a declarat președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.

Potrivit acestuia, unul dintre magistrații CC au exprimat o opinie separate pe proiectul examinat.

În opinia autorilor proiectului imnitatea nu trebuie să fie o piedică în fața realizării actului de justiție și nici să împiedice cu bună știință aplicarea principiilor democratice într-un stat de drept.

Potrivit Constituției Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituţiei după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două treimi din deputaţi. Dacă, de la prezentarea iniţiativei cu privire la modificarea Constituţiei, Parlamentul nu a adoptat timp de un an legea constituţională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.

Victoria DUMBRAVĂ (agora.md)