CUVÎNT DE FELICITARE CU OCAZIA ZILEI NAŢIONALE A RUSIEI

Dragi cetăţeni ai Federaţiei Ruse şi compatrioţi!

Permiteţi-mi să vă felicit cu ocazia Zilei Rusiei!

În această zi cetăţenii ţării noastre sărbătoresc ziua Patriei lor, închinîndu-se măreţiei parcursului său istoric şi contribuţiei considerabile la civilizaţia mondială. Această sărbătoare semnifică soarta comună a popoarelor care, de-a lungul secolelor, au ţinut să trăiască în pace şi armonie, rămînînd devotate Patriei care a unificat oameni de diferite naţionalităţi şi credinţe. De-a lungul existenţei sale istorice, de mii de ani, poporul multinaţional al Rusiei a creat originalitatea sa spirituală şi culturală.

Cursul politic extern al Federaţiei Ruse este unul independent, răspunde intereselor naţionale şi se bazează pe respectarea necondiţionată a dreptului internaţional. Politica sa externă poartă un caracter deschis, predictibil şi pragmatic.

Este îmbucurător faptul că în Republica Moldova, ca şi în alte ţări ale lumii, statul rus are mulţi prieteni care împreună cu noi sărbătoresc Ziua Rusiei.

Popoarele Federaţiei Ruse şi al Republicii Moldova sînt legate prin relaţia de parteneriat şi de prietenie verificată în timp, care are la bază relaţia spirituală şi culturală seculară. Pentru noi este foarte important să păstrăm şi să sporim colaborarea reciproc avantajoasă ruso-moldavă în numele prosperităţii popoarelor ambelor ţări.

Vă doresc din suflet pace, multă sănătate şi bunăstare!

Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Republica Moldova
F. MUHAMETŞIN