CRESTINII PRAZNUIESC SFINTUL VASILE CEL MARE

În fiecare an, pe 14 ianuarie, în bisericile ortodoxe din țara noastră este prăznuit Sfîntul Vasile cel Mare.

Potrivit Portalului Serviciilor Electronice, în R. Moldova astăzi își sărbătoresc onomastica peste 55 de mii de moldoveni.

Sfîntul Vasile cel Mare a fost păstor al mirenilor, dar şi mare îndrumător al călugărilor. Cele mai vestite cuvîntări ale lui, din amvon, sînt tîlcuirile la Cartea Facerii şi tîlcuirile la Cartea Psalmilor. Cît priveşte rînduielile date de el călugărilor, acum 16 veacuri, ele dăinuiesc şi astăzi.

Cu adevărat, învăţător al mirenilor, el uneşte cuvîntul cu fapta, chemînd pe cei bogaţi să sprijine aşezămintele creştine întemeiate de el pentru ajutorarea săracilor, a bolnavilor, a tuturor celor slabi şi neputincioşi. Sfîntul Vasile cel Mare, la fel ca şi Sfîntul Ioan Gură de Aur, s-au străduit şi cu înfrumuseţarea şi desăvîrşirea Sfintei Liturghii din timpul lor, lăsînd Bisericii Răsăritene cele două Liturghii care le poartă numele şi care se săvîrşesc în Biserica Ortodoxă pînă astăzi.

Numele Vasile, provine din grecescul basileios, care este în legătură cu basileos, "rege", "împărat", "bazileu". Latinii l-au redat prin Basilius. La noi astăzi e curenta forma Vasile. Feminine ca Vasila sau Vasilca se întîlnesc astăzi destul de rar.

Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare se oficiază în Biserica Ortodoxa de zece ori pe an: în primele cinci duminici ale Postului Mare, în joia și sîmbăta din Săptămîna Patimilor, în ajunul Crăciunului și Bobotezei și, desigur, în sărbătoarea care îi este dedicată, în ziua de 14 ianuarie.

01.08.20 - 00:27
01.08.20 - 00:33
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
02.08.20 - 02:29
02.08.20 - 15:25
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 17:32
02.08.20 - 20:46