COMPOZITORUL EUGEN MAMOT A AVUT O SEARA DE CREATIE

O seară de creaţie a dirijorului şi compozitorului Eugen Mamot, Artist al Poporului, organizată cu ocazia împlinirii a 75 de ani, a avut loc pe 31 ianuarie la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”.

În cadrul manifestării a fost lansată monografia semnată de omagiat „Noi desenăm şi cîntăm” despre corul popular de copii „Mugurel” de la Şcoala republicană de arte plastice (actualmente - Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”), pe care Eugen Mamot l-a condus mai mulţi ani.

În faţa celor prezenţi au evoluat: cîntăreaţa de muzică populară, Zinaida Bolboceanu, corul „Lia-Ciocîrlia”, studioul de balet „Soarele” de la Centrul Republican pentru Copiii şi Tineret „Artico” ş.a.

Cîntăreaţa Zinaida Bolboceanu, Artistă a Poporului, a menţionat că Eugen Mamot i-a descoperit dragostea faţă de muzică, iar profesorul universitar Alexei Colîbneac a afirmat că dirijorul este un pedagog înzestrat, cu suflet de copil.

Potrivit interpretei Iustina Scarlat, Eugen Mamot are o mare dragoste faţă de cîntec şi faţă de cei mici. "El a găsit cheiţa cea de aur cu care a reuşit să deschidă sufletul copilului”, a spus Iustina Scarlat.

Eugen Mamot s-a născut la 30 ianuarie 1941 în satul Clococenii Vechi, raionul Glodeni. În anul 1968, a absolvit Institutul de Arte „Gavriil Musicescu”, clasa – dirijat coral, iar în 1984 - cea de-a doua facultate în cadrul aceleiaşi instituţii – clasa de compoziție. A fost redactor-şef al Redacţiei Muzică a Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune, şef de direcţie la Ministerul Culturii, dirijor al corului „Mugurel”, în baza căruia a fost fondat Studioul coral de copii „Lia-Ciocîrlia”. Este autorul a circa 300 de creaţii vocal-simfonice, instrumentale, corale şi cîntece pentru copii şi a editat mai multe cărţi.

În 2001, Eugen Mamot a fost distins cu Ordinul „Gloria Muncii” şi în 2011 i s-a conferit titlul onorific „Artist al Poporului”.