COMITETUL PARE 1+1 A APROBAT FINANTAREA A 98 DE PROIECTE INVESTITIONALE

Comitetul de supraveghere al Programului de atragere a remitențelor în economie PARE 1+1 a aprobat astăzi finanțarea a 98 de proiecte investiționale în sumă totală de 19 milioane de lei.

Din numărul total de 217 de dosare depuse pe parcursul anului 2015, Comitetul a aprobat finanțarea a 98 de proiecte în domenii precum: agricultură, creșterea animalelor, construcții, transport, servicii. Din numărul total de întreprinderi, 62% activează în sectorul agricol, 10% în industria prelucrătoare şi 28% în sfera serviciilor.

Viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a menționat că Programul PARE 1+1 se bucură de un interes sporit din partea lucrătorilor migranți și a rudelor acestora, fapt confirmat de numărul în creștere a cererilor de finanțare. Dacă la începutul Programului, în anul 2012 erau înregistrate 280 de cereri de participare, la sfîrșitul anului 2015 numărul acestora a atins cifra de 1598.

”Prin susținerea proiectelor investiționale a migranților nu doar dezvoltăm mediul de afaceri din țară, dar și reîntoarcem potențialul uman acasă, în special, tinerii. Despre acest fapt ne confirmă și analizele efectuate, din care am constatat că 49,5% din cererile de finanțare sînt depuse de întreprinderile nou-create, iar 51,5% sînt întreprinderi în extindere, iar după categoria de vîrstă 50% din administratorii afacerilor, sînt cu vîrsta de pînă la 35 de ani”, a specificat ministrul Economiei.

Directorul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Iulia Iabanji, a declarat că lucrătorii migranți, care intenționează să investească remitențele în implementarea celor 98 de proiecte de afaceri, au muncit în 14 state, inclusiv UE, CSI și SUA. Cele mai multe întreprinderi au originea capitalului propriu în Italia și Federația Rusă (cu respectiv 46% și 25% din totalul cererilor). 53 dintre solicitări au parvenit de la migranții care s-au întors acasă, iar 45 au fost depuse de rudele acestora. Totodată, din cele 98 de entități, 35 de întreprinderi sînt create de femei, a mai subliniat sursa citată.

La finalul ședinței, Comitetul a decis lansarea colectării cererilor de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului „PARE 1+1” pentru anul 2016.

Potrivit unui studiu realizat de ODIMM, pe parcursul derulării Programului PARE 1+1 a fost facilitat accesul la finanțare pentru 612 întreprinderi, care au efectuat investiții în economie de 350 mln. de lei, dintre care 133 mln. de lei, constituie suma granturilor transferate în cadrul Programului.