COMISIA PROTECTIE SOCIALA, SANATATE SI FAMILIE A DESFASURAT CONSULTARI PUBLICE ASUPRA INITIATIVEI DE MODIFICARE A LEGII PRIVIND CONTROLUL TUTUNULUI

Comisia protecție socială, sănătate și familie a desfășurat consultări publice asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (controlul tutunului), nr.52 din 31.05.2019, inițiativa legislativă a unui grup de deputați. La audieri au participat persoane interesate de subiect, în special: reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, societății civile, precum și reprezentanți ai industriei tutunului.

Comisia a oferit tuturor invitaților dreptul de a-și expune opiniile și părerile pe marginea prevederilor proiectului de lege supus consultărilor.

Obiectivul principal al proiectului de lege supus dezbaterilor este protejarea sănătății populației, în special a populației tinere în ce privește folosirea produselor de tutun care nu arde și vine să asigure dreptul la ocrotirea sănătății, stipulat la articolul 36 din Constituție. Scopul proiectului este reglementarea punerii pe piață a produselor din tutun care nu arde.

Republica Moldova în anul 2007 a ratificat Convenția Cadru privind Controlul Tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății, iar în anul 2015 a fost adoptată legea prin care ne-am afiliat prevederilor Directivei europene nr.40 din aprilie 2014 privind controlul tutunului. Prin acele prevederi a fost interzis fumatul în spațiile publice, a fost interzisă publicitatea produselor din tutun și a produselor conexe, a fost reglementată etichetarea produselor din tutun, stabilite sancțiunile pentru încălcarea prevederilor Legii nr.278/2007 privind controlul tutunului. Totodată, au fost stabilite prin lege organele responsabile pentru constatarea și sancționarea în cazul încălcărilor legislației și multe alte prevederi care au reglementat domeniul vizat.

Comisia protecție socială, sănătate și familie a monitorizat procesul de implementare a Legii nr.124 din 29 mai 2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative (controlul tutunului), organizînd în acest sens mai multe audieri și control parlamentar, constatînd că multe din prevederile adoptate au fost puse în aplicare.

Prezentul proiect de lege vine, după cum a fost menționat, în scopul reglementării noilor produse din tutun care nu arde, ce sînt plasate pe piața Republicii Moldova, însă la moment nu sînt catalogate ca produse din tutun sau produse conexe.

În procesul audierilor au fost înaintate mai multe propuneri și obiecții de care se va ține cont la examinarea proiectului de lege în lectura a doua în cadrul comisiei parlamentare, însă în capul mesei se va afla interesul public major- sănătatea populației, care va prevala în adoptarea proiectului de lege.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM