CNSM refuza categoric sa se prezinte la audierile parlamentare privind instrainarea patrimoniului sindicalistilor

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) declară că nu intenţionează să se prezinte în faţa Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea înstrăinării patrimoniului sindicatelor, creată pe 13 Februarie 2020.

Printr-o înştiinţare transmisă Parlamentului, Oleg Budza, președintele CNSM, precizează că sindicatele sunt „organizație nestatală, ce nu are calitatea de subiect de drept care se află în raporturi constituționale specifice cu Parlamentul” și „nu au nici o obligație să se prezinte la audieri și/sau să prezinte informații comisiilor parlamentare de anchetă”.

„Implicarea Parlamentului în activitățile organizațiilor necomerciale, cum sunt sindicatele, partidele politice, asociațiile obștești etc., prin intermediul comisiilor parlamentare de anchetă încalcă principiul separației puterilor în stat, iar in speța de față încalcă principul constituțional al libertății sindicale. Tentativa de creare de către Parlament a unei Comisii de anchetă pentru a verifica actele de dispoziție ale CNSM cu propriul patrimoniu de facto echivalează cu desfășurarea unei activități de jurisdicție extraordinară, fapt interzis de lege și de Constituție”, potrivit înştiinţării CNSM.

Potrivit lui Budza, patrimoniul sindicatelor constituie proprietatea privată a unei persoane juridice de drept privat, iar CNSM, în calitate de titular al dreptului de proprietate al patrimoniului său, are dreptul nelimitat de posesie, folosință și dispoziție asupra acestuia. „Nici o lege nu abilitează nici o autoritate a statului cu dreptul să verifice chestiunile ce țin de oportunitatea actelor de dispoziție ale sindicatelor cu privire la patrimoniului său. Astfel, activitatea financiara a CNSM (inclusiv actele de dispoziție cu privire la patrimoniului său) poate fi verificată exclusiv de către Comisia de cenzori a CNSM și de autoritățile fiscale, din perspectiva achitării obligațiilor față de bugetul de stat. În calitate de titular al dreptului de proprietate, CNSM are competența discreționară de a decide asupra modului de folosință/dispoziție cu privire la patrimoniului său, iar Parlamentul Republicii Moldova nu are nici un drept să investigheze gestionarea proprietății private de către o organizație (asociație) nestatală”.

Parlamentul a creat Comisia parlamentară de anchetă săptămîna trecută și este condusă de deputatul PAS, Lilian Carp. Comisia este însărcinată să investigheze felul în care patrimoniul sindicatelor – imobile, stațiuni turistice, sanatorii, baze sportive, campinguri și tabere de odihnă, inclusiv „Cosmos”, „Iunosti”, „Flora” etc. – a ajuns în proprietatea unor persoane ori companii pe căi netransparente, susceptibile de operaţiuni ilicite, deși legislația stabilește expres că bunurile sindicatelor nu pot fi înstrăinate.

Lilian Carp a declarat că cele mai multe bunuri patrimoniale ale CNSM au fost înstrăinate în perioada anilor 2005 – 2010. Totodată, e necesară o evaluare a întregului patrimoniu moștenit de sindicate după destrămarea URSS, fiind vorba atunci despre o avere estimată la peste 200 de milioane de dolari, ca, mai apoi, numeroase obiective să fie înstrăinate, inclusiv hotelul „Cosmos” din Chișinău, care a ajuns în proprietatea fugarului penal Ilan Șor.