CÎND SE VA ÎNZDRĂVENI LEUL MOLDOVENESC?

Cîtă vreme beteşugurile banului nostru vor fi speculate pentru creşterea preţurilor?

Autor: Vlad LOGHIN

Banca Naţională a Moldovei s-a pomeni sub o avalanşă de critici în ultima vreme. Totuşi, Guvernatorul Dorin Drăguţanu rămîne destul de calm, liniştit. El le răspunde criticilor săi că deprecierea leului moldovenesc poarte un caracter temporar, sezonier. Or, potrivit explicaţiilor dumnealui, ne aflăm la începutul unui an nou, în plin sezon de încălzire, adică împrejurări ce determină o cerere mai mare de valută străină din partea agenţilor economici, îndeosebi a importatorilor de resurse energetice. În timp ce oferta în numerar de valută străină din partea populaţiei scade. Dacă în ultimii doi ani aceasta acoperea sută la sută cererea din partea agenţilor economici, apoi în ianuarie, curent, nevoile de valută străină a agenţilor economici au fost asigurate doar în proporţie de 86 procente din contul populaţiei ţării.

O atare situaţie, potrivit Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei(BNM), îi face să creadă pe agenţii economici în perspectiva devalorizării în continuare a valutei naţionale. În consecinţă, aceştia acceptă cursul mai ridicat al valutelor străine şi, implicit, leul slăbit. Însă, dumnealui este sigur că odată cu venirea primăverii, raportul dintre cerere şi ofertă de valută străină se va normaliza.

Un alt factor, în viziunea lui Dorin Drăguţanu, care a condus la slăbirea leului moldovenesc ţine de evoluţia accidentată a pieţelor financiare internaţionale. Or, Republica Moldova reprezintă o economie deschisă, determinată de ponderea foarte mare a exporturilor şi a transferurilor băneşti de peste hotare în Produsul Intern Brut al ţării. Încît orice şoc de pe pieţele externe ne afectează şi pe noi. În acest context, el a făcut referinţă la decizia SUA de a limita măsurile de stimuare a creşterii economice, care a condiţionat un exod masiv al capitalului din ţările în curs de dezvoltare, implicit, perturbaţii însemnate pe pieţele valutare ale celor mai mari economii emergente. Drept dovadă, de la începutul anului, rubla rusească s-a depreciat cu 6,1 procente, hrivna ucraineană, cu 7,7 procente. Astfel încît, mulţi dintre locuitorii ţării noastre, văzînd că se prăbuşesc valutele de la Răsărit, înclină să creadă şi în deprecierea monedei noastre.

Însă, Guvernatorul BNM insistă să ne asigure că banca centrală a ţării este bine pregătită să facă faţă provocărilor din exterior. Rezervele valutare ale Băncii Naţionale au ajuns să fie cele mai mari în tot acest răstimp cît există statul nostru, aproape 3 miliarde dolari SUA. Cu atît mai bine cu cît, deocamdată, ţara noastră nu este ameninţată de şocuri externe. Dovadă este faptul că exporturile sînt în continuă creştere. De aceea, aşteptările privind deprecierea masivă a leului moldovenesc dintr-o perspectivă mai îndelungată, în opinia lui Dorin Drăguţanu, nu-şi au rostul. Dimpotrivă, Guvernatorul BNM este sigur că în vara acestui an, dacă Doamne fereşte nu se va produce vre-un cataclism politic, economic, financiar global, leul moldovenesc îşi va reveni de-a binelea.

Pentru a nu admite ca surprizele din exterior să ne prindă pe picior strîmb, dumnealui a dat de înţeles că BNM va fi cu ochii pe evoluţia atît a pieţei interne, cît şi a celei externe, le va sugerea operatorilor de pe piaţa valutară a ţării să fie calmi. Pentru că, banca centrală a statului nostru, ne asigură conducătorul ei, dacă va fi necesar, va interveni la momentul potrivit cu volumul necesar de vînzări de valută străină.

De ce nu intervine administraţia BNM acum, cînd este „muşcată" din toate părţile pentru faptul că leul s-a ieftinit? Guvernatorul BNM răspunde că nu are nici un sens să se intervină acum, cînd toate valutele din jurul nostru se prăbuşesc. Am admite doar o irosire nesăbuită a rezervelor valutare ale ţării, a conchis dumnealui. El a precizat încă o dată că avem de a face cu un fenomen temporar, iar inversarea, adică creşterea cursului valutei noastre, se va produce odată cu încălzirea vremii, epuizarea sezonului de termoficare, cînd nevoile de valută vor scădea.

Cît priveşte pretextul invocat de mulţi agenţi economici, mai ales de importatorii şi distribuitorii de produse petroliere din ţară, cum că ieftinirea leului moldovenesc îi determină să scumpească mărfurile lor, Dorin Drăguţanu a spus că argumentele acestora nu sînt relevante, sînt folosite drept scuze pentru majorarea preţurilor. Guvernatorul BNM a punctat că odată şi odată în Republica Moldova trebuie să se facă ordine în ce priveşte concurenţa pe piaţa produselor petroliere, de altfel ca şi în alte sectoare ale economiei, şi atunci nu vom avea avalanşe inexplicabile de scumpiri.