CERERILE PENTRU OBTINEREA LICENTEI DE PRESTARE A SERVICIILOR DE PLATA POT FI DEPUSE ONLINE

Cererile pentru obținerea licenței de prestare a serviciilor de plată sau emitere a monedei electronice și cererile de achiziționare a participațiunii calificate în cadrul unui prestator de servicii de plată nebancar pot fi depuse în mod electronic – prin intermediul portalului web al Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare.

BNM precizează că și societățile de plată/ societățile emitente de monedă electronică licențiate pot utiliza această platformă pentru înregistrarea agenților, modificarea licenței și pentru alte operațiuni cu aceasta (copii autorizate, reperfectarea licenței și copii autorizate de pe licența reperfectată, duplicatul licenței și copii autorizate de pe duplicatul licenței, cerere pentru retragerea licenței).

În compartimentul de ajutor al portalului web al BNM sînt plasate și ghidurile aferente modulelor disponibile. Aici se conțin informații generale despre modul în care poate fi utilizat portalul web vizat. Sînt descriși pașii care urmează să parcurgă utilizatorul portalului pentru inițierea și depunerea unei cereri.

Funcționalitățile sînt disponibile cu autentificare mPass și aplicarea semnăturii electronice a utilizatorului. Alte detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 822 265 și 022 822 610.

Sursa: IPN