CERCETĂTORII CARE REVOLUTIONEAZA LUMEA

FOTO: Nicanor Solcan, preşedintele Uni­unii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova

Ideile lor geniale generează transformări enorme, atît din punct de vedere economic, cît si la nivel general. Conceptele lor inedite salvează vieţi şi modifică destine. Este vorba despre inventatorii şi raţionalizatorii din Republica Moldova. Astăzi, cercetătorii s-au întrunit la cel de-al VI-lea Congres al Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova, pentru a dezbate problemele şi realizările din ultimii cinci ani. Chiar dacă lucrează în condiţii mult mai grele decît cele ale colegilor lor din străinătate şi nu sînt susţinuţi de stat, inventatorii moldoveni au soluţii de inovare pentru criza economică. „Numai prin inovare se va ieşi din criza economică”, a declarat Nicanor Solcan, preşedintele Uni­unii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova. Moldovenii sînt creativi şi talentaţi, declară Nicanor Solcan, dovadă fiind cele peste 500 de medalii de aur, argint şi bronz, obţinute de cercetătorii moldoveni în ultimii cinci ani la saloanele internaţionale deInventică de la Geneva, Moscova, Cluj-Napoca, Iaşi, Bucureşti, Chişinău.

Dincolo de aprecierile internaţionale, inventatorii sînt şi dintre cei care aduc bani mulţi în bugetul statului. Timp de cinci ani, în ţara noastră au fost implementate 786 de invenţii, ele asigurînd un venit de circa 3,3 milioane de lei. Tot în această perioadă, au fost folosite aproape 1.000 de propuneri de raţionalizare, care au adus ţării o economie de aproximativ de 10 milioane de lei, ceea ce constituie 75% din suma totală a eficienţei economice obţinute de la aplicarea invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare. Doar anul trecut, raţionalizatorii şi inven­tatorii au adus în vistieria statului patru milioane şi jumătate de lei. Timp de 10 ani, inventatorii au adus venituri statului de peste 22 de milioane de lei. Cercetătorii au implementat în producţie 1.600 de invenţii şi peste 7.000 de propuneri de raţionaliza­re.

„Acesta este un succes extraordinar, declară Nicanor Solcan, preşedintele Uni­unii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova, iar asta pentru că cercetătorii şi raţionalizatorii moldoveni nu sînt susţinuţi de stat. În ciuda situaţiei economice complicate, raţionalizatorii noştri continuă să ne bucure cu elaborări de importanţă mondială”. Pe parcursul anului 2014, cele mai bune rezultate în domeniul inovaţional le-au înregistrat următoarele colective: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, unde au fost depuse 20 cereri pentru brevet de invenţie, fiind obţinute 24 de titluri de protecţie; Universitatea Tehnică din Moldova, cu 16 cereri depuse şi 19 brevete obţinute; Universitatea de Stat din Moldova, cu 20 de cereri depuse şi 13 brevete obţinute; Universitatea de Medicină şi Farmacie cu 16 cereri şi 12 brevete şi Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Știinţă din Moldova, cu 14 cereri depuse şi 11 brevete obţinute.

De asemenea, rezultate deosebite în activitatea inovaţională le-au înregistrat Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Institutul de Chimie al AȘ din Moldova, Institutul de Energetică al AȘ din Moldova, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu” şi altele. În anul 2014, investiţiile agenţilor economici din ţara noastră în activitatea inovaţională şi de raţionalizare au constituit peste 8,4 milioane de lei, fiind de 43 de ori mai mari faţă de anul 2013. Astăzi, în Republica Moldova activează peste şapte mii de inventatori şi raţionalizatori.

Cele mai utile şi cele mai importante invenţii

Ion Mereuta copy.jpg

Cunoscutul chirurg-oncolog şi doctorul habilitat în medicină Ion Mereuţă, pe parcursul a trei decenii, a brevetat peste 200 de invenţii. Anul acesta, Mereuţă, împreună cu un grup de savanţi de la Institutul Oncologic, a elaborat o nouă metodă de profilaxie a cancerului. Este vorba despre tratamentul cu un preparat nou, un sirop naturist, care curînd va fi produs în Moldova. Profesorul Ion Mereuţă spune că licoarea miraculoasă ridica imunitatea bolnavului, este făcută din plante autohtone şi nu conţine elemente chimice. Balsamul conţine multe nanoparticule din argint şi din zinc. A doua concepţie inovatoare a cercetătorului Mereuţă constă în reabilitarea integrală a bolnavilor de cancer mamar. Profesorul Mereuţă şi colegii săi promovează recuperarea psihoemoţională a femeilor care au suferit intervenţii chirurgicale. După operaţie, pacienta este supusă unui tratament de reabilitare prin refacerea sînului. Anul acesta, ca şi mulţi ani la rînd, Ion Mereuţă a devenit laureat al Concursului Naţional al Raţionalizatorilor.

covaliov.jpg

Profesorul universitar şi doctorul în chimie Victor Covaliov, cunoscut ca inventatorul tehnologiilor verzi, a cîştigat în acest an Premiul National Energy Globe pentru proiectul „Producerea Biogazului din biomasa deşeurilor agroindustriale”. Proiectul savantului s-a aflat într-o competiţie acerbă, la care au participat 1.500 de proiecte din 170 de ţări. Biogazul se obţine din deşeurile agroindustriale. Pentru ca acestea să fermenteze rapid, este nevoie de substanţe chimice care să le descompună eficient şi să nu fie costisitoare. Profesorul Covaliov a descoperit cei mai ieftini fotocatalizatori cu care se produce biogazul. Această descoperire ar reduce semnificativ costurile la producerea biogazului. Premiul a fost oferit de Ambasada Austriei la Bucureşti şi reprezintă cea mai prestigioasă distincţie naţională care se acordă anual persoanelor care inovează în domeniul lor de activitate.

gulea copy.jpg

Chimistul Aurelian Gulea a fost premiat cu medalia de aur la Bruxelles. Pentru a identifica moleculele cu proprietăţi anticanceroase, savantul a studiat în laborator 20 de ani. Acum le-a descoperit. Au un efect de cîteva sute de ori mai puternic decît orice medicament existent şi, deocamdată, este singurul om de ştiinţă din lume căruia i-a reuşit această performanţă. Rezultatele din cadrul testărilor preclinice în cazurile de cancer mamar şi leucemie au fost bune. Dar esenţială pentru academicianul Aurelian Gulea este implementarea substanţelor obţinute ca să ajute bolnavii de cancer. La finele acestui an, vor demara testările clinice la Institutul Oncologic din Chişinău. Însă pînă la punerea în practică a invenţiei mai este un drum lung de parcurs.

„Deşi dezvoltă proiecte revoluţionare care le aduc zeci de premii la saloanele internaţionale de invenţii, cercetătorii şi inventatorii moldoveni nu reuşesc să le implementeze în economia din ţara noastră. Drumul spre piaţa de consum e blocat de un sistem aparent dezinteresat de aceste proiecte, care ar putea dezvolta semnificativ mediul de afaceri”, declară Nicanor Solcan, preşedintele Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor. Printre motivele care au dus la situaţia în care savanţii moldoveni nu sînt susţinuţi de stat sînt criza financiară şi cea economică din ţară.

Mai sînt şi alte motive care au dus la aceea că potenţialul creativ al inventatorilor şi raţionalizatorilor din ţară este folosit extrem de insuficient, iar acestea sînt: subaprecierea din partea conducătorilor ministerelor şi departamentelor privind eficienţa economică de pe urma desfăşurării activităţii de invenţie şi raţionalizare; necunoaşterea înlesnirilor stabilite pentru agenţii economici ocupaţi cu activitatea de invenţie şi raţionalizare; lipsa de cunoştinţe în domeniul proprietăţii intelectuale a multor conducători şi proprietari de întreprinderi, precum şi faptul că la întreprinderi lipseşte documentaţia privind activitatea de raţionalizare.

Este ridicol şi faptul că pentru folosirea propunerii sale de raţionalizare de către întreprindere inovatorului i se plăteşte un premiu obişnuit, de regulă mult mai mic faţă de recompensa care i se cuvine ca autor. Pentru a schimba situaţia creată, Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor a întreprins mai multe acţiuni. Au avut loc întîlniri cu conducătorii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, precum şi cu cei de la Centrul pentru finanţarea cercetărilor fundamentale şi aplicative al Academiei de Știinţe din Moldova. Au fost sesizaţi viceprim-ministrul, ministrul Economiei şi preşedintele Academiei de Știinţe. Deocamdată, însă, situaţia privind finanţarea proiectelor inovaţionale rămîne neschimbată.

Notă: Asociaţia Obştească Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul” a fost constituită la 26 august 1958 ca Organizaţie Republicană a Uniunii Raţionalizatorilor din URSS, scopul acesteia fiind apărarea drepturilor şi intereselor profesionale ale inventatorilor şi raţionalizatorilor. În aprilie 1991, Organizaţia republicană a inventatorilor şi raţionalizatorilor a fost reorganizată în Societatea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Moldova „Inovatorul”. În octombrie 1997, a fost schimbată forma organizatorico-juridică a Societăţii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Moldova „Inovatorul” în „Asociaţia Obştească a Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul”. Una din sarcinile Consiliului Republican al Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor constă şi în apărarea drepturilor de autori, inclusiv în instanţele de judecată.

Conform Programului de acţiuni, Uniunea desfăşoară şi o activitate de consultanţă permanentă. În acest scop au fost create trei puncte de consultanţă – în Chişinău, la Bălţi şi Cahul. Timp de cinci, ani în aceste puncte au fost consultate 573 de persoane fizice şi juridice. Au fost perfectate 33 de cereri pentru invenţii, efectuate 7 cercetări documentare tematice, pregătite 4 cereri pentru marcă, oferite ajutoare inovatorilor la perfectarea a 8 cereri cu propuneri de raţionalizare, întreprinse anumite acţiuni privind implementarea acestor şi a altor propuneri. În total, la punctele de consultanţă s-au adresat după ajutor inovatori şi organizatori ai creaţiei tehnice din Republica Moldova, din 2 regiuni ale Federaţiei Ruse şi 2 regiuni ale Ucrainei.

De 43 de ani, preşedinte al Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul” este inginerul Nicanor Soltan. Este cunoscut pentru activitatea civică şi ştiinţifică în promovarea specialiştilor în domeniul proprietăţii intelectuale, organizatorilor creaţiei tehnice, activiştilor şi reprezentanţilor celor mai bune colective de creaţie de la întreprinderi. Pentru activitatea prodigioasă în apărarea drepturilor inovatorilor şi raţionalizatorilor, promovarea activităţii de invenţie şi raţionalizare, Nicanor Solcan a fost decorat cu mai multe distincţii de stat: Ordinul de Onoare, Ordinul Meritul Civic şi Medalia Gloria Muncii.

Aliona CIGULEA