CENTRALELE DE APARTAMENT, PERICOL DE CANCER

Un studiu amplu arată că centralele de apartament pot declanşa cancer pulmonar atît proprietarilor, cît şi vecinilor.

Aceasta este concluzia unui studiu realizat de un grup de cercetători condus de prof. dr. Gheorghe Benga, şeful Catedrei de Biologie Celulară şi Moleculară a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca. Studiul „Efectele negative multiple ale microcentralelor de apartament” demonstrează că în gazele arse se găsesc hidrocarburi aromatice şi produşi cancerigeni pentru care nu s-a stabilit o concentraţie maximă admisă.

„Oxizii de azot produşi prin arderea gazului natural în aer şi compuşii formaţi ulterior se dizolvă în apa rezultată din arderi, formîndu-se astfel aerosoli ce sînt purtaţi pe distanţe mari. Aceştia pot intra în tractul respirator al oamenilor din clădire, producînd iritaţii şi inflamaţii, scăzînd rezistenţa împotriva infecţiilor şi producînd exacerbarea astmului şi a altor boli pulmonare”.

Microcentralele de apartament produc şi alte boli extrem de grave. Formaldehida, funinginea, radonul din aburii emanaţi de centrale sînt cancerigeni, provocînd în special cancer pulmonar.

În plus, în cazul unui vînt puternic pe orizontală, ventilatorul centralei nu mai poate evacua şi astfel gazele intră în locuinţă.

Decesele din cauza bolilor se adaugă deceselor din cauza exploziilor microcentralelor, un alt pericol asociat utilizării acestui sistem de încălzire.

Sursa: doctorexpres.ro