CEL MAI LUNG CUVÎNT DIN LUME

Cel mai lung cuvînt românesc are “doar” 44 de litere

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconioză  - este cel mai lung cuvînt din limba romana şi conţine 44 de caractere. Acesta este/defineşte o boală pulmonară cronică profesională care apare la muncitorii din mine, din carierele de piatră, din industria metalurgică, din industria porțelanului și a sticlei etc., în urma inhalării prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu.

Electroglotospectrografie (termen medical, 25 caractere) este cel mai lung cuvînt cuprins în DEX `98 şi înseamnă "metoda de stabilire a compoziţiei armonice a semnalelor vorbirii prin analiza impulsurilor obţinute cu electroglotograful".

Dar iată cîte... zeci de mii de litere are cel mai lung cuvînt!

Polonezul Dmitri Golubovski s-a încumetat să citească denumirea ştiinţifică a unei proteine umane, considerată a fi cel mai lung cuvînt din lume. I-a luat mai bine de trei ore şi jumătate ca să-l citească.

Acest cuvînt este denumirea ştiinţifică a proteinei Titin (sau Conectin), cea mai mare proteină descoperită pînă în prezent. Este o proteină umană, se găseşte în muşchi şi funcţionează ca un arc, asigurînd elasticitatea pasivă a muşchilor. Este formată din 244 de proteine mai mici, conectate prin peptide (un fel de proteine mai mici). Cînd muşchiul se întinde, cele 244 de proteine se „deruleaza” şi revin la forma iniţială (împachetată), cînd tensiunea dispare.

O proteină aşa de mare avea nevoie de o denumire ştiinţifică pe măsură. Şi a primit-o. Denumirea conţine nu mai puţin de 189.819 litere.

Reproducem mai jos doar începutul denumirii ştiinţifice a Conectinului, care, din raţiuni lesne de înţeles, nu este de găsit în nici un dicţionar, nici chiar în cele lexicale, unde se mai acceptă formulele chimice în categoria cuvintelor. Facem asta deoarece suntem siguri că foarte mulţi elevi, studenţi şi profesori moldoveni, inclusiv savanţii de la Academie sunt nerăbdători să-şi însuşească şi să rostească acest cuvînt, pe care Mihai Ghimpu nu-l poate rosti decît cîntînd şi care începe astfel:

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamy...

Ana Triboi, studentă, USM,

după surse deschise