CE SUME POATE PRIMI DE LA STAT, CA AJUTOR DE SOMAJ, UN CETATEAN FARA LOC DE MUNCA

Cuantumul lunar al ajutorului de şomaj nu poate depăşi cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent. În anul 2018, salariul mediu pe economie a fost de 6150 de lei.

Din acest an, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) calculează cuantumul şi plăteşte ajutorul de şomaj.

Potrivit legislației naționale, subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă stabilește dreptul la ajutor de șomaj, casele teritoriale de asigurări sociale stabilesc cuantumul ajutorului de șomaj în baza datelor transmise în regim on-line de către subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă.

”Cuantumul ajutorului de şomaj se calculează reieşind din venitul asigurat al şomerului, realizat la toate unităţile în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de şomer, venit din care au fost achitate contribuţii de asigurări sociale”, precizează responsabilii de la CNAS.

Venitul asigurat se confirmă în baza informaţiei din contul personal de asigurări sociale al şomerului. Astfel, pentru calcularea cuantumului ajutorului de şomaj nu este necesară prezentarea unor acte de către şomer.

Cuantumul ajutorului de şomaj se stabileşte în funcţie de circumstanţele în care şomerul a încetat activitatea de muncă:

* în cazul încetării activităţii de muncă drept urmare a lichidării sau încetării activităţii angajatorului, reducerii numărului sau a statelor de personal sau în cazul decesului, declarării decedat sau dispărut fără veste, prin hotărîrea instanţei de judecată, a angajatorului persoană fizică – 50% din venitul mediu lunar asigurat al şomerului realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de şomer;

* în cazul încetării activităţii de muncă în alte circumstanţe decît cele indicate - 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de şomer.

Cuantumul lunar al ajutorului de şomaj nu poate depăşi cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent. În anul 2018, salariul mediu pe economie a fost de 6150 de lei.

Ajutorul de şomaj se plăteşte pe o perioadă de la 5 la 9 luni, în funcţie de stagiul de cotizare realizat de către şomer: 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puţin 12 luni şi pînă la 10 ani; 7 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 10 şi 15 ani; 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.

Sursa: sputnik.md