CE SE FACE LA GUVERN

În cadrul ședinței de Guvern, Cabinetul de miniștri a aprobat numirea Dianei Crudu în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Mediului și Dezvoltării Regionale.

***

Tot astăzi, s-a decis aprobarea Protocolului cu privire la modificarea și completarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto internațional. Proiectul are drept scop dinamizarea și liberalizarea relațiilor de colaborare moldo-belaruse în domeniul transportului rutier. Transporturile neregulate de persoane și mărfuri în regim bilateral, tranzit, precum și din țări terțe se vor efectua fără autorizații de transport, ceea ce va dezvolta transportul rutier, schimbul de mărfuri și va contribui la dezvoltarea relațiilor economice între cele două state.

***

Executivul a dat aviz pozitiv asupra proiectului de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, care prevedere introducerea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă: organizarea de consultări permanente, întruniri ad-hoc, audieri publice, conferințe anuale și inițiative civice. Una dintre noutățile acestui instrument de cooperare este inițiativa civică care ar permite oamenilor să se mobilizeze și să sesizeze Parlamentul sau să înainteze acestuia cereri ori propuneri pe probleme de interes public major pentru a fi supuse audierilor publice, iar ulterior incluse în ordinea de zi a ședințelor în plen ale legislativului. De asemenea, proiectul prevede ca un grup voluntar format din cel puțin 30 de cetățeni să poată solicita Parlamentului să supună dezbaterii o problemă de interes public major, însă doar inițiativele care vor întruni 10 mii de semnături vor putea fi supuse discuțiilor în cadrul comisiei de profil și ulterior incluse pe agenda Parlamentului.

***

Guvernul a dat aviz pozitiv proiectului de lege privind administrația publică locală. Prin proiect se propune eliminarea blocajelor în partea ce ține de formarea și activitatea autorităților publice locale. Astfel, în cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în/eliberarea din funcția de viceprimar este exclus de pe ordinea de zi la 2 ședințe consecutive de către consiliul local sau nu întrunește numărul necesar de voturi la 2 ședințe consecutive, primarul numește/eliberează din funcție viceprimarul prin dispoziție, care se aduce la cunoștința consiliului. Un alt aspect al proiectului îl reprezintă restabilirea și întărirea statutului de ales local al președintelui raionului, care să dispună de reprezentativitate acordată de colectivitatea locală, fiind ales din rîndul consilierilor. În urma discuțiilor, membrii Cabinetului de miniștri au solicitat ca avizul dat să vizeze și vicepreședinții de raion.

***

Totodată, Cabinetul de miniștri a decis retragerea din Parlament a proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova - 2030”, cu scopul ajustării acestuia la noua viziune politică și avizare de către toți factorii responsabili și implicați în realizarea prevederilor strategiei.

Sursa: gov.md