CE SE FACE LA GUVERN

- În debutul ședinței au fost numiți în funcție trei secretari de stat. La Ministerul Economiei și Infrastructurii - Alexandru Sonic, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale - Alexandru Voloc, iar la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului - Iuliana Cantaragiu. Totodată, și-au dat demisia Nicolae Eșanu - din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției, Vladislav Chetrar – din funcția de director adjunct al Agenției Proprietății Publice, și a fost aprobată sistarea raporturilor de serviciu pe motivul expirării mandatului începînd cu 12 august cu Serghei Afanasenco – din funcția de șef al Agenției Naționale Antidoping.

 

- Tot în cadrul ședinței Executivul a decis alocarea a peste 2,4 milioane de lei autorităților administrației publice locale pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații pentru 33 de persoane supuse represiunilor politice din 14 raioane ale ţării.

 

- Guvernul a votat aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian privind serviciile aeriene regulate, întocmit la Berna la 4 aprilie 2019. Astfel se stabilesc, pentru prima dată, relații de cooperare în domeniului transportului aerian între cele două țări. Semnarea Acordului va contribui la deschiderea pieței serviciilor aeriene din Republica Moldova și diversificarea destinațiilor din Aeroportul Internațional Chișinău.

 

- Foarte multe terenuri și imobile în Republica Moldova nu sînt înregistrare la cadastru, iar pentru soluționarea acestei probleme Moldova a contractat în 2018 un credit de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare în valoare de 30 de milioane de euro, care va fi utilizat pentru înregistrarea bunurilor imobile în peste 490 de localități din țară, în mod special, în mediul rural, astfel reducîndu-se costurile pentru cetățeni în legătură cu înregistrarea bunurilor imobile. În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul cu privire la instituirea Consiliului Proiectului de înregistrare și evaluare funciară. Obiectivul general al Proiectului este de a îmbunătăţi calitatea şi transparenţa sistemelor de administrare funciară şi evaluare a bunurilor imobile publice și private din Republica Moldova.

 

- Guvernul a dat aviz pozitiv la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a certificatelor semnăturii electronice și facilitarea serviciilor transfrontaliere de certificare. Scopul Acordului este dezvoltarea continuă a relațiilor bilaterale, prin facilitarea și eficientizarea schimbului de date în formă electronică și sporirea potențialului economic al Moldovei și Ucrainei.

 

- Cabinetul de miniştri a dat aviz negativ la proiectul de lege privind acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale de stat. Potrivit calculelor estimative, pentru implementarea proiectului sînt necesare circa 740 milioane de lei, resurse care însă nu au fost planificate în buget de fostul guvern.

 

- Executivul a votat proiectul cu privire la aprobarea permiselor de conducere de tip nou. Scopul proiectului ţine de conformarea cadrului normativ național la prevederile Directivei Parlamentului și Consiliului UE cu privire la permisul de conducere. Astfel, Permisul de conducere de model nou 2019 și Permisul de conducere provizoriu de model 2019 nu vor avea cîmpul de date ,,Grupa sangvină” și se vor rezerva două spații pentru eventuale inscripții. Totodată, în cele două tipuri de permise se vor face înscrisuri referitor la subcategoria AM (moped). Permisele de tip vechi rămîn valabile, iar deținătorii acestora le pot schimba după perioada de expirare.

 

- Tot astăzi Guvernul a aprobat modificarea a 22 de acte legislative, cu scopul armonizării legislației Republicii Moldova cu legislația europeană. Modificările vor întări capacitatea miniștrilor și a altor administratori de a verifica și preveni încălcări, dar și vor asigura o calitate sporită a muncii funcționarilor publici. Îmbunătățirile legislative vor permite controale interne și manageriale riguroase asupra activităților din ministere după regulamente stricte, dar corecte, de conduită și de performanță, conform standardelor europene.

 

- Totodată, Premierul Maia Sandu a readus în discuție problema monopolului la exportul de nuci, precizînd că, în conformitate cu informațiile parvenite, după deschiderea dosarelor penale de către Procuratură și blocarea exporturilor de către serviciul vamal, anumite companii au fost impuse să plătească de la 50 de eurocenți la 1 euro Partidului Democrat pentru fiecare kilogram de nuci exportate. Premierul a reiterat necesitatea deblocării procesului de export și identificarea pe termen lung a unor metode prin care să se legalizeze procesul de vindere a nucilor. În acest context, Ministrul Finanțelor a anunțat că serviciul vamal a efectuat o analiză a exportului de nuci și, în baza acestei analize, s-au revizuit criteriile de risc pentru aceste produse, iar verificările ce confirmă originea vor fi efectuate la etapa de eliberare a certificatului de origine în cazul identificării riscurilor vizibile de fraudare a originii.

Sursa: gov.md