CE SE FACE LA GUVERN

Premierul Maia Sandu a solicitat implicarea la modul cel mai serios a tuturor funcționarilor publici de care depinde eliminarea monopolului asupra exportului de nuci

În cadrul ședinței de Guvern, Prim-ministrul Maia Sandu s-a referit la cazul tragic din orașul Criuleni, unde un copil de 10 ani a murit, iar altul a fost rănit și se află în stare gravă la spital, după explozia unei grenade în apropiere de terenul de joacă. Premierul a făcut un apel către cetățeni, către părinți, în mod special, pe care i-a îndemnat să aibă grijă și să le spună copiilor să nu se apropie și să nu atingă obiecte necunoscute, care pot fi periculoase pentru viața și sănătatea lor. Pe marginea acestui caz este în derulare o anchetă.

Totodată, Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco a informat miniștrii despre starea copilului rănit, menționînd că acesta a fost transferat prin intermediul serviciului AVIASAN la Institutul Mamei și Copilului și a fost supus intervențiilor, iar, în prezent, starea lui este gravă, dar stabilă. De asemenea, Andrei Năstase, Ministrul Afacerilor Interne, a solicitat mai multă atenție față de activitățile copiilor, declarînd că este important să prevenim astfel de tragedii.

Cabinetul de miniștri a abordat problema monopolului asupra exportului de nuci. Premierul Maia Sandu a specificat că blocajul se află acum la Procuratură, acolo unde au fost deschise dosare penale mai multor companii: „Mai multor agenți economici le-au fost deschise dosare penale și, respectiv, aceste companii nu au mai putut face exportul de nuci. Au rămas doar cîțiva agenți economici cărora nu le-au fost deschise dosare penale și astfel s-a instituit acest monopol. Acum procesul este blocat în Procuratură.”

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta Mincu, a precizat că una dintre soluții ar fi ca, pentru următoarele tranzacții, să se scoată agenții economici de pe culoarul roșu şi să se permită exportul de nuci în continuare, cu verificarea corespunzătoare a tranzacțiilor curente. ,,Noi producem 14 mii tone de nuci şi am exportat 10 mii de tone. Nu avem import şi export ilicit pentru a justifica această acuzație de contrabandă. Producătorii de nuci sînt descurajați să investească în această ramură. Republica Moldova corespunde condițiilor de plantare a nucilor conform condițiilor climaterice. Noi ocupăm locul 4 în lume în topul exportatorilor de nuci. Avem un potențial de creștere a acestei ramuri mari și prin instaurarea acestei presupuneri de contrabandă, distrugem un sector abia creat.” a menționat ministrul.

La rîndul său, Premierul Maia Sandu a declarat: ,,Această îngrădire a liberei concurențe bate inclusiv în oamenii săraci care au doi copaci în curte și în toamnă reușeau să-și strîngă bani de lemne și cărbuni. Iată așa de hapsîni au fost foștii guvernanți, care au încercat să scoată bani și pe această cale.” De asemenea, Premierul a făcut un apel către toți funcționarii publici de care depinde rezolvarea rapidă a acestei probleme să se implice la modul cel mai serios.

 

Guvernul a decis numirea lui Andrei Matei în funcția de director CNAM, a abrogat facilitățile fiscale pentru activitățile jocurilor de noroc și a aprobat Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023

- Executivul a decis numirea lui Andrei Matei în funcția de director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Din 2013 pînă în prezent, acesta a activat în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, fiind responsabil de finanțarea sistemelor de sănătate.

- În cadrul ședinței de azi, Cabinetul de miniștri a dat aviz pozitiv la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal, care are drept scop abrogarea facilităților fiscale pentru activitățile jocurilor de noroc. Printre acestea se numără anularea scutirii de la plata impozitului pe venit a cîștigurilor de la loterii și pariuri sportive, a scutirii de TVA și prevederii privind restituirea T.V.A. la investiții, dar și anularea scutirii de plata taxei pentru unitățile comerciale și de prestări servicii pentru persoanele care practică jocurile de noroc.

- Guvernul a aprobat, în legătură cu construcția gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, hotărîrea cu privire la schimbarea categoriei de destinație a unui teren, amplasat în extravilanul localității Ghidighici, cu trecerea din categoria de terenuri cu destinație agricolă în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale. În perimetrul acestuia va fi construită stația de reglare și măsurare a gazelor naturale Ghidighici și Complexul administrativ al operatorului sistemului de transport de gaze naturale, pe direcția Ungheni-Chișinău. ,,Înțelegem că în cadrul proiectului construcției gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, în special pe segmentul nostru, e nevoie de 4 stații de reglare și măsurare a gazelor naturale. Acum vorbim despre alocarea terenului pentru a construi una dintre aceste stații. E un proiect prioritar pentru noi, încercăm să diversificăm sursele de furnizare a gazelor și a energiei electrice“, a menționat Prim-ministrul Maia Sandu.

- Guvernul a decis crearea Comisiilor pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale. Comisiile vor fi formate de Guvern din reprezentantul administrației publice centrale, din reprezentanții MADRM, MF, MEI, precum și din președintele raionului și primarul localității în a cărei rază teritorială se desfășoară lucrarea de utilitate publică. Drumurile menționate în proiect asigură principalele legături internaționale și naționale.

- În cadrul ședinței a fost aprobată inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reforma administrației publice. Conform prevederilor tratatului, perioada de implementare se extinde pînă la 03 ianuarie 2027. Documentul prevede implementarea proiectelor, precum asistența tehnică privind consolidarea Biroului Național de Statistică, dar și asistența tehnică privind dezvoltarea sistemului achizițiilor electronice în RM. De asemenea, Executivul a decis inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumuluinr.1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitatea pentru cooperare tehnică, a cărui perioadă de implementare se extinde pînă la 15 decembrie 2022. Acordul prevede următoarelor proiecte: proiectul twinning de creștere a calității și eficacității sistemului de educație și formare profesională, proiectul de asistență tehnică privind susținerea prevenirii și combaterii corupției în sectorul justiției, dar și proiectul de asistență tehnică privind sprijinirea reformei sectorului transporturilor în RM. Premierul a solicitat asimilarea la timp a investițiilor în cadrul proiectelor oferite drept grant de către Uniunea Europeană.

- Totodată, Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova care are drept scop interzicerea, prin sancțiune, a utilizării/comercializării pungilor de plastic, farfuriilor, paharelor, a altor accesorii ale serviciilor de masă și a bețișoarelor de unică folosință fabricate din plastic, cu excepția celor biodegradabile.

- În cadrul ședinței, Guvernul a abrogat 2 anexe care se referă la Regulamentul cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/dotare a instituțiilor de educație timpurie și Lista instituțiilor potențial beneficiare de investiții, selectate pentru proiectele de renovare și/sau dotare a instituțiilor de educație timpurie. Unul dintre motivele abrogării reprezintă faptul că proiectele au fost distribuite politic, astfel, din 51 de proiecte, 33 au fost direcționate către raioanele Nisporeni și Strășeni. Prim-ministrul a subliniat că trebuie să existe o distribuție echitabilă a resurselor. ,,Nu alocăm fonduri în funcție de culoarea politică a partidelor de la guvernare așa cum a făcut Partidul Democrat”, a declarat Maia Sandu.

- De asemenea, miniștrii au aprobat Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și Planul de acțiuni privind implementarea acestuia. Programul are drept obiective: sporirea eficienței sistemului de cercetare și inovare, accesul deschis pentru societate la sistemul de cercetare și inovare, precum și elaborarea unei politici coerente de cooperare europeană și internațională. De asemenea, Programul va asigura dezinstituționalizarea proiectelor de cercetări fundamentale și aplicative finanțate din bugetul de stat.

Sursa: gov.md