CE SE FACE LA GUVERN

Strategia naţională de apărare a fost aprobată de Executiv

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi Strategia naţională de apărare şi Planul de acţiuni privind implementarea acesteia pentru anii 2017-2021. Documentul urmărește consolidarea mecanismului de conlucrare inter-instituţională în vederea dezvoltării unui sistem de apărare modern şi eficient.

Strategia stabilește obiectivele, etapele şi mecanismele de fortificare a capacităţilor sistemului naţional de apărare. Astfel, se urmărește asigurarea apărării frontierei de stat, dezvoltarea capacităţii de control şi protecţie a spaţiului aerian, îmbunătățirea sistemului de instruire militară şi perfecţionarea sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă.

Printre principalele acțiuni prevăzute de Strategia națională de apărare se regăsesc: dotarea forţelor armate cu tehnică şi echipamente moderne, revizuirea responsabilităţilor structurilor de forţă, armonizarea prevederilor legale care reglementează sistemul naţional de apărare cu normele europene.

Costurile pentru implementarea acestor acţiuni vor fi acoperite din bugetul de stat şi din surse externe.

 

R. Moldova îşi sporeşte cooperarea cu statele CSI în domeniul vamal

Executivul a aprobat astăzi semnarea Acordului privind schimbul de informație pentru determinarea și controlul valorii mărfurilor în vamă în statele-membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI). Implementarea prevederilor documentului va spori securitatea economică şi va facilita comerțul internaţional de mărfuri.

Astfel, instituțiile vamale ale statelor semnatare vor face, în mod regulat și cu titlu gratuit, schimb de informaţii privind declaraţiile de export. Excepție va face informaţia care constituie secret de stat sau se referă la date cu caracter personal. În acest mod va fi asigurată veridicitatea datelor privind valoarea declarată a mărfurilor în vamă și va fi evitată eschivarea de la achitarea plăţilor vamale.

Republica Moldova are încheiate tratate de acest fel cu Ucraina și cu Federația Rusă. Acestea prevăd schimbul de informație la cerere.

 

Acordul moldo-ucrainean privind controlul în comun la frontieră a fost aprobat de Guvern

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Executivul Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene.

Controlul în comun va fi aplicat la toate punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, atît în cazul transportului auto, cît și a celui feroviar. Acest fapt va eficientiza interacțiunea instituțiilor cu funcții de control la frontieră din cele două state şi va facilita traficul de persoane și de mărfuri.

Acordul privind controlul în comun la frontiera moldo-ucraineană a fost semnat în cadrul vizitei oficiale din 6 octombrie curent a Premierului Ucrainei, Volodimir Groisman, în Republica Moldova.

 

La frontiera moldo-română vor activa echipe mixte de patrulare

Inspectoratele generale ale Poliției de Frontieră din cadrul Ministerelor Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi al României vor desfășura activități de patrulare comună de-a lungul frontierei de stat. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi inițierea negocierilor pentru încheierea unui protocol în acest sens.

Activitatea echipelor mixte de patrulare va spori semnificativ capacităţile de asigurare a securităţii frontierei de stat moldo-române. Astfel, vor fi prevenite mai eficient infracţiunile transfrontaliere, în special contrabanda şi migraţia ilegală. Echipele mixte vor activa pe o zonă de 10 km de la linia de frontieră pe teritoriului ambelor state.

Autorităţile moldovenești şi cele române desfăşoară patrulări coordonate pe rîul Prut începînd cu anul 2012. Ţara noastră efectuează patrularea comună a frontierei de stat și cu Ucraina.

 

Guvernul va organiza o serie de activități dedicate sărbătorilor de iarnă

Executivul a susținut astăzi desfășurarea mai multor acțiuni cu prilejul sărbătorilor de iarnă, cu scopul promovării tradițiilor populare, a produselor autohtone și a potențialului turistic al Republicii Moldova.

Astfel, în perioada 15 decembrie 2017 - 15 ianuarie 2018, vor fi organizate activități de agrement, de socializare, de culturalizare și de educație artistică. La eveniment vor participa formații artistice profesioniste și de amatori din toată țara. Un accent aparte este pus pe implicarea teatrelor naționale, a celor pentru copii, a formațiilor artistice de amatori pentru copii și a celor reprezentate de grupurile minoritare naționale.

De asemenea, meşterii populari își vor prezenta creațiile și vor organiza șezători pentru a transmite tinerei generații tehnicile tradiționale de realizare a acestora. Totodată, în locuri special amenajate, agenții economici își vor expune produsele alimentare și de consum.

Activitățile vor fi finanțate din contul autorităţilor administraţiei publice centrale, în limitele bugetelor aprobate.

Direcţia comunicare şi protocol a Guvernului RM

Socialmai mult
25.09.18 - 16:00
25.09.18 - 12:52
25.09.18 - 12:50
24.09.18 - 17:07
24.09.18 - 17:06
24.09.18 - 16:02
24.09.18 - 11:42
23.09.18 - 20:11
23.09.18 - 20:09
23.09.18 - 13:59
21.09.18 - 18:35
21.09.18 - 18:31
21.09.18 - 15:43
21.09.18 - 14:12
21.09.18 - 14:09
21.09.18 - 14:07
21.09.18 - 12:48
20.09.18 - 16:33
20.09.18 - 16:28
20.09.18 - 14:20