CE SE FACE LA GUVERN

Pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2017-2018, în atenţia Executivului

Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi o hotărîre cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2017-2018.

Proiectul prevede realizarea unei serii de acţiuni care vor contribui la asigurarea bazei materiale şi didactice, pregătirea instituţiilor către perioada rece a anului, optimizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt.

De asemenea, va fi asigurată alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV, a celor din familiile socialmente vulnerabile şi a elevilor claselor V-XIl ale instituţiilor de învăţămînt general din raioanele de est ale Republicii Moldova şi municipiul Bender, din subordinea Ministerului Educaţiei. Vor fi asiguraţi gratuit cu manuale elevii claselor I-IX şi cei ai claselor X-XII din familiile social vulnerabile, în proporţie de 10% din numărul total al elevilor din învăţămîntul liceal, în instituţiile de învăţămînt de toate tipurile.

Alte acţiuni prevăzute în document vor contribui la asigurarea transportării gratuite a elevilor şi cadrelor didactice la instituţiile de învăţămînt şi incluziunea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.

 

Programul naţional de securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021, aprobat

În cadrul şedinţei de astăzi a Executivului a fost aprobat Programul naţional de securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021.

Scopul Programului este asigurarea cerinţelor desiguranţă şi biosecuritate a produselor sangvine şi asistenţei hemotransfuzionale.

Documentul include obiectivele, direcţiile de acţiune pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor scontate, etapele şi termenele de implementare, estimarea generală a costurilor, indicatorii de progres, monitorizare şi evaluare.

Printre obiectivele specifice ale Programului se numără: menţinerea sistemului de management al calităţii în asistenţa hemotransfuzională; autoaprovizionarea ţării cu sînge şi produse sanguine; dezvoltarea continuă a donărilor voluntare de sînge/componente sanguine şi sporirea numărului anual de donatori voluntari sistematici.

Costul estimativ al Programului este de 562,433 milioane de lei.În prezent, în Republica Moldova sînt peste 79 mii de donatori, dintre care 80% – donatori voluntari.

 

Locuințe de serviciu pentru angajații Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

Angajații Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne vor beneficia de locuințe de serviciu.

Obiectivele, cerinţele şi condiţiile parteneriatului public-privat pentru construirea unui complex locativ şi a unei săli de sport pe terenul proprietate publică a statului, cu suprafaţa de 0,47 hectare, au fost aprobate astăzi printr-o hotărîre de Guvern.

Potrivit proiectului, asigurarea tinerilor şi a familiilor tinere din rîndul angajaţilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţăcu spaţii locative urmărește îmbunătăţirea condiţiilor de trai, creşterea calităţii vieţii şi a gradului de ocupare a forţei de muncă în cadrul subdiviziunii.

În momentul iniţierii procedurii de proiectare a construcţiei, aproximativ 500 de familii ale angajaților Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţănu dispuneau de spaţiu locativ, dintre care 80% sînt familii nou formate.

 

Conceptul Programului de stat „Prima casă”, aprobat

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, conceptul Programului de stat „Prima casă”. Documentul vine să faciliteze accesul persoanelor fizice, în special a tinerelor familii, la creditele ipotecare, prin garantarea parțială a acestora de către stat. Garanțiile în numele statului vor fi emise de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMN).

Prin intermediul programului vor putea fi achiziționate apartamente și case de locuit pe teritoriul Republicii Moldova care au fost finalizate și date în exploatare pînă la depunerea cererii. Prețul acestora trebuie să nu depășească un milion de lei, iar rata inițială achitată de beneficiar este de 10% din preț.

Creditul va fi acordat de băncile comerciale pe un termen de maxim 25 de ani, în lei moldovenești. Rata dobînzii acestuia va fi compusă din rata medie ponderată a dobînzilor la depozitele cu termenul de la 6 pînă la 12 luni, comunicată de Banca Națională a Moldovei, o marjă de pînă la 3% și un comision de garantare de 0,5% anual din soldul garanției de stat. Plata lunară achitată de beneficiar nu va depăși 50% din veniturile oficiale salariale nete ale familiei, iar statul va garanta 50% din credit.

În cadrul programului „Prima casă”, cu suportul statului, își vor putea cumpăra o primă locuinţă cetățenii Republicii Moldova, cu vîrsta de pînă la 45 de ani, care sînt angajați în cîmpul muncii și au venituri oficiale. De asemenea, beneficiarii nu trebuie să dețină în proprietate o locuință sau să aibă credite ipotecare nestinse.

Beneficiarii nu vor putea înstrăina locuința achiziționată în primii cinci ani de la dobîndire, cu excepția cazului de achitare deplină a datoriei pe credit. Ulterior – cu acordul ODIMM si al băncii care a acordat creditul.

 

Notele a 54 de elevi care au susținut BAC-ul la fizică vor fi majorate

În debutul ședinței de astăzi a Executivului, Premierul a solicitat prezentarea concluziilor Comisiei speciale, înființate la solicitarea sa, pentru reevaluarea testelor de Bacalaureat la examenul de fizică din sesiunea 2017. Pavel Filip a reiterat importanța investigării problemei respective și soluționării acesteia în favoarea elevilor.

În context, ministrul Educației, Culturii și Cercetării a raportat despre rezultatele activității Comisiei privind reevaluarea a 187 de teste la examenul de fizică, în corespundere cu baremul corectat. Astfel, membrii Comisiei au propus majorarea notelor cu un punct pentru 50 de candidați de la profilul real și 4 candidați de la profilul umanist.

Notele vor fi modificate în baza unui ordin emis de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ulterior fiind identificați autorii lucrărilor pentru emiterea noilor diplome de BAC, cu introducerea corectărilor respective.

Prim-ministrul a solicitat urgentarea emiterii ordinului privind majorarea notelor și atragerea la răspundere a persoanelor vinovate de elaborarea greșită a testelor la fizică. „Este foarte simplu ca cineva să fie neglijent și este foarte complicat ca cei care au învățat 12 ani să sufere din cauza acestor greșeli. Voi fi categoric pe acest subiect - cei care sînt vinovați trebuie să răspundă și să cunoască responsabilitatea pe care o poartă”, a conchis Prim-ministrul.

Direcţia comunicare şi protocol a Guvernului RM

Socialmai mult
17.07.18 - 19:12
17.07.18 - 19:11
17.07.18 - 17:28
17.07.18 - 17:11
17.07.18 - 11:44
16.07.18 - 18:56
16.07.18 - 18:55
16.07.18 - 16:51
16.07.18 - 15:34
16.07.18 - 12:11
16.07.18 - 12:05
15.07.18 - 21:34
15.07.18 - 21:33
15.07.18 - 21:31
14.07.18 - 19:43
14.07.18 - 19:41
14.07.18 - 15:38
14.07.18 - 15:22
13.07.18 - 19:08
13.07.18 - 17:37