CE SE FACE LA GUVERN

A fost aprobate noi reglementări privind activitatea întreprinderilor de stat şi municipale

Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul şedinţei de astăzi, Proiectul de lege cu privire la întreprinderile de stat şi întreprinderile municipală. Documentul vine să actualizeze şi să uniformizeze politicile publice de administrare a entităţilor şi stabileşte reguli clare de activitate a acestora.

Actul legislativ promovat face o delimitare strictă a atribuţiilor fondatorului, consiliului de administraţie şi ale administratorului, reglementînd, în acelaşi timp, particularităţile de fondare, funcţionare şi încetare a activităţii întreprinderii. În acelaşi timp, urmează să fie instituite comisii de cenzori, care vor verifica corectitudinea activităţii organelor de conducere şi respectarea legislaţiei în vigoare.

Documentul mai prevede că întreprinderile trebuie să aibă un capital social de minim 20 mii de lei şi un capital de rezervă de minim 10 % din valoarea capitalului social deţinut. Totodată, conform noilor prevederi, bunurile publice şi cele cu destinaţie socială vor putea fi transmise întreprinderilor de stat şi celor municipale doar cu dreptul de gestiune economică şi nu vor putea fi înstrăinate.

O noutate în reglementarea activităţii întreprinderilor fondate de Guvern sau de autorităţile publice locale sînt prevederile privind încetarea benevolă a activităţii. Acestea au fost incluse după atestarea a cel puţin 320 de entităţi negestionate de fondatori, care nu activează de mai mulţi ani, nu dispun de bunuri materiale şi urmează a fi lichidate.

Proiectului de lege va fi prezentat Parlamentului pentru examinare.

 

Marcarea oficială a Zilei Europei la data de 9 mai are avizul Guvernului

Ziua Europei va putea fi marcată oficial pe 9 mai concomitent cu Ziua Victoriei. Iniţiativa unui grup de deputaţi privind completarea Listei zilelor comemorative, de sărbătoare și de odihnă a fost, astăzi, avizată pozitiv de către Executiv.

Autorii inițiativei subliniază că declararea zilei de 9 mai – Ziua Europei are o importanţă simbolică pentru Republica Moldova, care şi-a declarat integrarea europeană drept principalul deziderat al politicii externe promovate. Totodată, se menţionează că Republica Moldova a devenit membru al Consiliului Europei la 13 iulie 1995, iar Acordul de Asociere RM – UE a fost semnat la Bruxelles, pe 27 iunie 2014.

Modificările urmează să fie făcute la Hotărîrea Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova şi la Codul muncii.

Ziua Europei sau Ziua Schuman este marcată anual de către comunitatea europeană şi ţările partenere pe 9 mai. Sărbătoarea a fost instituită în memoria ministrului Afacerilor Externe al Franţei, Robert Schuman, care este considerat iniţiatorul fondării Uniunii Europene.

 

Executivul susține demararea campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui la 31 august

Cabinetul de miniştri a avizat pozitiv iniţiativa legislativă privind efectuarea unei serii de modificări la Hotărîrea Parlamentului cu privire la stabilirea datei alegerii Preşedintelui Republicii Moldova. Prin urmare, Guvernul susține inițiativa ca, în acest an, perioada electorală pentru alegerile la funcţia de şef al statului să demareze la 31 august.

Modificările promovate ajustează cadrul normativ la completările privind modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor prezidenţiale, adoptate, în luna iunie a.c., de Parlament la Codul Electoral. Acestea prevăd că organul legislativ trebuie să stabilească data scrutinului cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.

Prin urmare, Guvernul a susţinut modificările potrivit cărora perioada electorală pentru alegerile la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, stabilite pentru 30 octombrie 2016, să înceapă din data de 31 august a.c..

 

Agricultorii vor beneficia de mai multe mijloace alocate din Fondul de subvenţionare

Cabinetul de miniștri a aprobat Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016. Volumul total al finanțării este de 900 milioane de lei, inclusiv 387 milioane de lei din partea proiectului „ENPARD Moldova – Suport pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală”.

Conform documentului, vor fi susţinuţi întreprinzătorii care promovează şi dezvoltă agricultura ecologică, precum şi cei care oferă servicii de consultanţă şi formare pentru producătorii agricoli. Totodată, tineri fermierii vor beneficia suplimentar de încă 15% din valoarea subvenţiei calculate.

Regulamentul aprobat de Executiv defineşte şi principalele cinci măsuri de susţinere a agricultorilor, acestea sînt: investiţii în gospodăriile de fermieri pentru restructurarea şi adaptarea la standardele Uniunii Europene; investiţii în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole; pregătirea implementării măsurilor ce ţin de ecologie în agricultură; îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole; servicii de consultanţă şi instruire.

De asemenea, agricultorii vor fi susţinuţi să înfiinţeze livezi noi, vii, dar şi plantaţii de culturi oleaginoase. În acelaşi timp, pentru instalarea echipamentului de protecţie împotriva îngheţurilor, întreprinzătorii vor beneficia de subvenţii în sumă de circa 50 de mii de lei/ha, iar pentru protecţia împotriva grindinei, de pînă la 100 de mii de lei/ha.

Direcţie de subvenţionare au fost identificate în dependenţă de priorităţile politicilor promovate de stat, dar şi pentru a spori competitivitatea ramurilor agroalimentare, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi dezvoltarea infrastructurii întreprinderilor agricole.

 

A fost aprobată unificarea rapoartelor privind plăţile salariale şi impozitele aferente

Cabinetul de miniştri a aprobat, în şedinţa de astăzi, Proiectul de lege cu privire la implementarea raportului unic privind plăţile salariale. Măsura vine să faciliteze activitatea antreprenorilor şi să diminueze volumul de date necesare a fi prezentate autorităţilor publice.

Amendamentele legislative simplifică procesul de raportare financiară şi statistică prin lansarea unei platforme unice de raportare, gestionată de către Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, în loc să prezinte cinci rapoarte către trei instituţii, în diferite perioade de timp, agenţii economici vor prezenta datele incluse în raportul FSIC16 unei singure instituţii, pînă pe data de 25 a fiecărei luni.

Rapoartele privind plăţile salariale, impozitele aferente şi unele aspecte privind relaţiile de muncă vizate sînt: Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din aceasta; Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii; Declaraţia persoanei asigurate, inclusiv forma REV-2; Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi Formularul 2-03/l. În prezent, acestea se transmit periodic Serviciului Fiscal de Stat, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi respectiv Casei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Totodată, iniţiativa legislativă introduce reguli unice pentru prezentarea raportului, stabileşte modul de aplicare a eventualelor sancţiuni pentru neprezentarea la timp a acestora, precum şi posibilităţile de corectare a rapoartelor precedente. Noile norme urmează să intre în vigoare din 1 ianuarie 2017.

Prim-ministrul Pavel Filip a accentuat importanța unificării raportării, menționînd că este o acțiune logică, care schimbă radical abordarea din partea statului în raport cu agenții economici.

Proiectul de lege a fost elaborat de către Ministerul Economiei cu suportul proiectului BRITE, la iniţiativa membrilor Consiliului Economic al Prim-ministrului. Reprezentanţii oamenilor de afaceri au pledat, astfel, pentru simplificarea cerinţelor legislaţiei muncii faţă de agenţii economici şi diminuarea volumului de date raportate.

Documentul urmează să fie prezentat Parlamentului pentru examinare.

Sursa: Biroul comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului RM