CARE SINT LOCALITATILE CU CEL MAI POLUAT AER DIN REPUBLICA MOLDOVA

Transportului auto îi revine o cotă de tocmai 88% din poluarea bazinului aerian al Republicii Moldova. Ziua Mondială a Mediului, marcată la 5 iunie, este consacrată calității aerului în acest an.

Orașul Chișinău are cel mai poluat aer din Republica Moldova, pe locul doi aflîndu-se orașul Bălți, au menționat miercuri, 5 iunie, vorbitorii în cadrul mesei rotunde cu genericul „Stop poluării aerului”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului, axată în 2019 pe calitatea aerului respirat de locuitorii planetei.

În această zi, Agenția de Mediu, subordonată MADRM, ne invită să reflectăm cît de prietenoși îi sîntem mediului și să ne implicăm, de la mic la mare, în acțiuni de protecție a aerului.

„Poluarea aerului nu este mereu vizibilă, dar efectele sale sînt foarte reale. Atunci cînd calitatea aerului este proastă, plătim scump: se pierd vieți omenești, costurile medicale sînt ridicate și se irosesc zile lucrătoare din cauza bolilor. Poluanții emiși în atmosferă constituie cauza unor grave și actuale probleme de mediu, cum ar fi acidifierea, precipitațiile acide, efectul de seră, distrugerea stratului de ozon și schimbarea climei”, atenționează Agenția de Mediu.

 

Trei surse de poluare a aerului în Republica Moldova

În capitală, cea mai proastă calitate a aerului se atestă în Sectorul Centru, unde, apropo, se vînd cele mai scumpe apartamente și sînt amplasate sediile instituțiilor centrale ale statului.

Republica Moldova se confruntă cu trei tipuri de surse poluante ale aerului: staţionare fixe, care includ centralele electrotermice (CET-urile), cazangeriile, întreprinderile industriale; sursele mobile, care includ transportul auto, feroviar, aerian, fluvial, tehnica agricolă; transferul transfrontalier de noxe, care înseamnă că la noi ajung poluanții atmosferici emiși într-o altă țară.

Transportului auto îi revine în Republica Moldova o cotă de tocmai 88% din emisiile totale de poluare ale bazinului aerian, potrivit datelor prezentate de Agenția de Mediu.

Emisiile nocive ale transportului auto constau din cantităţi mari de hidrocarburi, oxizi de carbon, oxizi de azot şi de sulf. Cu cît mai proastă este starea tehnică a vehiculelor și mai joasă calitatea combustibilului utilizat, cu atît mai nocive sînt emisiile.

Totodată, potrivit ecologiștilor, șantierele de construcții, neîngrădite corespunzător, sînt o sursă importantă de poluare a aerului în Chișinău.

Sursa: sputnik.md