CARE ESTE NUMARUL REAL AL LOCUITORILOR MOLDOVEI

De ce populația va continua să scadă

Populația Republicii Moldova este cu aproape 900 de mii de persoane mai redusă decît se declara oficial. Numărul locuitorilor va continua să scadă, potrivit demografilor.

Republica Moldova are o populație de doar 2,68 milioane de persoane, nu de 3,55 milioane, cum era prezentată oficial situația după recensămîntul din 2014.

Biroul Național de Statistică (BNS) a revizuit în scădere numărul populației, luînd în considerare numărul moldovenilor care au plecat peste hotare și în ultimele 12 luni nu au locuit pe teritoriul Republicii Moldova.

Populația stabilă a fost estimată prin utilizarea în premieră a definiției internaționale „reședința obișnuită”. Datele statistice nu refelectă și situația din regiunea transnistreană.

”În ultimii ani, locuitorii țării au fost masiv implicați în migrația internațională. Astfel, în 2017, din țară au emigrat în jur de 160 de mii de persoane, iar 110 mii de persoane au imigrat în țară, majoritatea dintre ei fiind migranții reîntorși”, a precizat BNS.

Din totalul de 2 milioane și 680 de mii de locuitori calculat pentru 1 ianuarie 2019, 47,6% erau bărbați și 52,4% erau femei.

 

Ce efecte va avea revizuirea numărului populației

Nu a fost posibilă evaluarea fenomenului migrațional pînă acum, așa că datele statistice utilizate pînă în prezent sînt puternic deformate, a menționat Olga Gagauz, vicedirector științific al Institutului Național de Cercetări Economice, colaborator științific principal al Centrului de Cercetări Demografice, în cadrul unei conferințe pe tema statisticii demografice organizată la Centrul de presă Sputnik Moldova.

Odată ce numărul populației era prezentat eronat, erau deformați și indicatorii social-economici, a explicat Olga Gagauz.

Noile date demografice, mai aproape de realitate, vor permite reevaluarea indicatorilor social-economici, elaborarea unor prognoze mai bune – vom cunoaște cu mai multă precizie cîți oameni locuiesc în Republica Moldova și ce necesități au, a menționat Olga Gagauz.

BNS a recalculat deja speranța de viață a moldovenilor, iar aceasta este cu 2 ani și 8 luni mai mică decît cea anunțată anterior, de pînă la revizuirea datelor: 70,6 ani în 2018 (în 2017: 73,2 ani conform datelor vechi și 70,8 ani conform datelor revizuite).

 

Cum a fost estimat numărul migranților

Munca efectuată de BNS a fost una foarte grea, a apreciat Olga Gagauz. Specialiștii moldoveni au avut suportul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.

Revizuirea numărului populației pentru anii 2014-2018, prin scăderea numărului migranților, a fost posibilă după îmbunătățirea instrumentelor statistice din Republica Moldova și de peste hotare.

În premieră, BNS a estimat migrația conform informațiilor despre traversările frontierei de stat oferite de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și utilizînd datele statistice ale unor țări europene.

 

Speranța de viață a scăzut cu 2-3 ani, după revizuirea statistică

În linii mari, indicatorii statistici referitori la populația aptă de muncă sînt „destul de buni”, potrivit Olgăi Gagauz. În continuare, ne vom referi la probleme.

BNS a și prezentat noi date statistice calculate pe baza numărului revizuit al populației. Astfel, durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2018 a constituit 70,6 ani: 66,3 ani pentru bărbaţi şi 75 ani pentru femei.

Noua informație reflectă o diminuare cu 2-3 ani a speranței de viață. Potrivit statisticilor oficiale anterioare, în 2017, durata medie a vieții a fost de 73,2 ani în Republica Moldova: 69,4 ani pentru bărbați și 77 de ani pentru femei. Bărbații și femeile de la sat trăiesc cu 4 ani mai puțin, conform mediei statistice.

Pe baza numărului revizuit al populației, BNS a revizuit și datele cu privire la rata mortalității: rata mortalităţii în 2017 a constituit 13,4 decedaţi la 1.000 de locuitori. Indicatorul este în ușoară scădere față de anul 2014, cînd rata mortalității era de 13,9 decedați la fiecare mie de locuitori.

Rata mortalităţii infantile a fost în 2018 de 9,1 decedaţi cu vîrste mai mici de un an la fiecare mie de născuţi-vii.

În această situație, sînt necesare politici guvernamentale care ar conduce la reducerea mortalității și majorarea speranței de viață, întrucît foarte mulți cetățeni decedează la o vîrstă aptă de muncă, a subliniat Olga Gagauz.

 

Spor negativ al populației și în anii următori

După anii ’90 ai secolului trecut, natalitatea a fost în continuă scădere în Republica Moldova, pentru că, odată cu destrămarea fostei Uniuni Sovietice, au dispărut și mecanismele care încurajau familiile să aibă mai mulți copii, potrivit Olgăi Gagauz.

În general, în funcție de perioada istorică și de încurajarea de către stat a natalității, avem generații numeroase și generații mai puțin numeroase – ani în care s-au născut mulți copii și ani în care s-au născut mai puțini.

Actualmente, au ajuns la vîrsta reproductivă generațiile mai puțin numeroase. În plus, moldovenii tineri migrează și nasc copii care devin cetățeni ai altor state.

Din aceste motive, în anii următori populația va continua să scadă, pentru că mortalitatea va fi mai mare decît natalitatea.

Dacă și migrația se va menține la cota actuală, către anul 2035, numărul populației va constitui aproximativ 2,2 – 2,3 milioane, potrivit unor prognoze statistice la care a făcut referire Olga Gagauz.

BNS a informat că numărul populaţiei rezidente constituia 2681,7 mii de persoane la începutul anului 2019, în scădere cu 48,7 mii persoane (1,8%) faţă de începutul anului 2018. Scăderea a fost determinată, în special, de sporul migratoriu negativ al populaţiei. Totodată, în ultimii cinci ani, rata de creștere anuală a populației a fost negativă, de aproximativ - 1,8% anual.

De notat că în anul 1960 populația Moldovei era de 2 milioane și 200 de mii de persoane. În anii 1981-1989, numărul populației depășea constant 4 milioane.

Sursa: sputnik.md