BUSINESSUL PIERDE PREA MULTI BANI SI TIMP PENTRU A OBTINE AUTORIZATII DE IMPORT/EXPORT AL MARFURILOR

Crearea versiunii actualizate şi obligatorii a Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova (TARIM) ar contribui la reducerea semnificativă a timpului pierdut și a costurilor pe care agenții economici le suportă în procesul de autorizare a importului/exportului. Simplificarea sistemului de autorizare la import/export este prevăzută de o reformă promovată în cadrul campaniei Update Moldova.

În prezent, în Republica Moldova, sînt aproximativ 12 instituții – ministere, agenții, comisii interdepartamentale – care eliberează acte permisive. Acestea nu colaborează între ele, iar de multe ori lucrul este dublat. Un agent economic este obligat să obțină cîteva acte permisive pentru o singură categorie de mărfuri. Nici una din cele 12 instituții nu dispune de o listă clară și exhaustivă de acte permisive pe care trebuie să le obțină un agent economic. În unele cazuri businessului îi este greu să înțeleagă dacă o marfă se supune autorizării, sau dacă autorizaţiile moldoveneşti sînt obligatorii pentru instituțiile peste hotare.

Reforma TARIM, promovată de Update Moldova îşi propune urgentarea activității grupului de lucru creat prin Dispoziţia Guvernului nr 45-d din 28.04.2015 şi aprobarea listei exhaustive a mărfurilor supuse autorizării şi a actelor permisive.

„Serviciul Vamal al Republicii Moldova îşi doreşte transparenţă în sistemul de autorizare a importului/exportului pentru a uşura atît activitatea oamenilor de afaceri, cît şi a funcţionarilor publici. În cadrul Grupului de lucru, Serviciului Vamal este responsabil de coordonarea activității instituţiilor partenere pentru a asigura facilitarea comerţului internaţional prin optimizarea procesului de autorizare”, a declarat Vadim Muntean, șef adjunct al Departamentului venituri și control vamal.

În rezultat, prin versiunea actualizată a TARIM, agenții economici vor avea acces la o informație sistematizată, iar dublările nejustificate de acte permisive vor fi înlăturate și se vor reduce costurile operaționale. Baza de data va fi accesibilă gratuit online.

Spotul video la acest subiect:

În limba română: https://www.youtube.com/watch?v=HW_Xss5tfc0

În limba rusă: https://www.youtube.com/watch?v=RJ7KxKg-qdU  

Campania Update Moldova este organizată cu suportul financiar al programului Agenției SUA pentru Dezvoltarea Internațională USAID „Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător” (BRITE). Campania este adresată atît sectorului privat, cît și părților interesate din cadrul guvernului cu scopul de a încuraja colaborarea acestora să identifice soluțiile reciproc avantajoase, care vor contribui, totodată, la consolidarea dezvoltării economice a țării. Partenerii media ai campaniei de comunicare sînt posturile de televiziune TV7, RealitateaTV și MBC, portalurile de știri Agora și Newsmaker și agenția de știri Infotag. Pagina web www.updatemoldova.md, va oferi informații detaliate despre fiecare dintre reforme și despre etapele de implementare ale acestora.

Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova (TARIM)

În prezent

Prea multe acte permisive pentru import/export:

 

 • Pentru o categorie de marfă pot fi solicitate 2, 3 sau chiar 4 documente permisive.

Ex. Conserva de pește trebuie sa aibă analizele de laborator pentru Serviciul Sanitar Veterinar, Centrul Național de Sănătate Publică, Moldstandard, Conservstandard. Toate analizele sînt realizate într-un singur laborator, iar rezultatele imprimate pentru patru instituții destinatare.

 • Agentul economic pierde timp și bani pentru plata actelor permisive, a analizelor de laborator repetitive, dar și pe mostrele supuse probelor. Deoarece recoltarea mostrelor se face de către fiecare instituție separate, cîte 7 mostre de fiecare tip de marfă. Astfel un palet de marfă importată dintr-un lot de mărfuri poate fi consumat pentru analize de laborator.
 • Exista multe categorii de acte permisive naționale, care sînt necesare doar în Moldova. Entitățile de peste hotare nu solicită și nu recunosc actele permisive eliberate de către unele dintre instituțiile din Republica Moldova. Agentul economic, pierde timp și bani pentru a obține acte permisive pe care ulterior nu le utilizează.
 • Puține instituții care eliberează acte permisive dispun de o listă exhaustivă de acte permisive. În special, Serviciul Vamal, instituția care în ultimă instanță acordă liberul de vamă, nu deține o listă completă de permise pe care ar trebui să le solicite. Serviciul Vamal este interesat în elaborarea unei baze de date unice, exhaustive și obligatorii, pentru a facilita procesul de vămuire și a asigura transparență atît pentru agenții economici, cît și pentru colaboratorii vamali. Această bază de date se numeşte TARIM — Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova.

 

Prea multe instituții ce eliberează acte permisive

 

Aproximativ 12 instituții, ministere, agenții, comisii interdepartamentale eliberează acte permisive. Acestea nu colaborează între ele, iar lucrul este uneori dublat.

 

Prea multe categorii de mărfuri au nevoie de acte permisive

 

 • Ø Listele de control trebuie să fie conforme standardelor UE sau Convențiilor internaționale
 • Ø Listele conțin mărfuri ce nu ar trebui supuse certificării
 • Ø Statul controlează excesiv importurile/exporturile

Prin reformă

Se va obține o bază de date — TARIM, care poate fi accesată electronic, gratuit și informează corect agentul economic prin:

 

-    Lista exactă a mărfurilor supuse controlului

-    Lista exactă a actelor permisive pentru categorii de mărfuri

-    Lista exactă a organelor de control

 

Reducerea numărului de acte permisive, a listelor de control și a instituțiilor ce eliberează permise.

În rezultat

Statul:

 

 • Clarificarea relațiilor dinte stat și business
 • Reducerea riscului corupțional
 • Asigurarea transparenței

 

Agenții economici:

 

 • Simplificarea procedurii de declarare vamală, prin obținerea tuturor informațiilor despre marfa supusă importului/exportului (codul mărfii, descriere, lista de acte permisive (conform bazei legale de eliberare a documentelor), lista instituțiilor ce eliberează acte permisive, impozite)
 • Reducerea timpului și costurilor (mai puține acte permisive pentru cu taxe de eliberare — mai puține deplasări la instituțiile de stat)
 • Sistemul IT al SV verifică declarația vamală și dacă identifică actele permisive, sau lipsa lor, în cazul în care ele nu sînt obligatorii, va putea valida declarația imediat, fără necesitatea intervenției umane (a colaboratorului vamal) pentru a verifica, aproba etc.

Impact

 • Se reduce timpul de obținere a autorizațiilor, permiselor etc., a vămuirii și trecerii peste frontieră vamală
 • Se reduc costurile pentru a efectua operațiuni de import/export
 • Se reduce numărul de acte permisive
 • Se ridică poziția Moldovei în clasamentul Doing Business
 • Sporește atractivitatea investițională a RM

 Comunicat de presă primit la redacţie