BOBOTEAZA: INVATATURI CORECTE SI INVATATURI GRESITE DESPRE AGHEASMA

În fiecare an, pe 19 ianuarie, creștinii ortodocși prăznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza, care este una dintre cele 12 praznice împărătești din anul bisericesc. Mai jos, vă prezentăm pe scurt care sînt învățăturile corecte și cele greșite despre agheasmă și folosirea ei.

Creștinii ortodocși din țara noastră sărbătoresc astăzi Botezul Domnului Nostru Iisus Hristos. Din cauza prigoanei creștinilor din perioada comunistă, generații întregi au fost lipsite de posibilitatea de a învăța religia în școală. Chiar și astăzi, religia nu face parte din programa obligatorie de studiu. Iată de ce mulți creștini nu cunosc învățătura Sfinților Părinți despre slujba sfeștaniei și folosirea Aghesmei Mari.

Avînd în vedere că în special tinerii de astăzi își petrec timpul în mediul virtual, considerăm binevenit să arătăm pe scurt care sînt învățăturile corecte și cele greșite despre agheasmă și folosirea ei.

Potrivit Molitfelnicului, cuvîntul agheasmă vine de la grecescul aghiasmos şi înseamnă sfinţire. Prin agheasmă înţelegem atît apa sfinţită, cît şi slujba pentru sfinţirea ei.

 

Cine și în ce condiții poate înmulți Agheasma Mare, Mică și Sfîntul Mir?

Agheasma Mare nu trebuie să o înmulțească nimeni. Agheasma Mică se poate înmulţi, cu condiţia ca Agheasma să se toarne asupra unui vas în care există apă neîncepută. Nicidecum să nu se toarne apă deasupra aghesmei.

 

Cum și cînd se folosește agheasma de la Izvorul Tămăduirii?

Agheasma de la Izvorul Tămăduirii (Sărbătoare închinată Maicii Domnului prăznuită în vinerea din Săptămîna Luminată), de la sfințirea caselor sau a fîntînilor, a troițelor și oricînd se mai face peste an, se știe că aceasta este agheasma mică și se poate lua după anaforă.

 

Ce se face cu agheasma care a prins miros?

Agheasma care are miros din pricină că a fost pusă într-un vas necorespunzător sau a avut bucăţele de busuioc în ea, se toarnă într-un loc curat, sau la rădăcina unui pom.

 

Ce este Sfeştania (Agheasma mică)? Care sînt cele necesare pentru aceasta?

Este slujba de sfințire a apei care se poate face atît în biserică sau în alte locuri, cît și în casele noastre.

Pentru aceasta este nevoie de un vas cu apă curată, un mănunchi de busuioc sau altă plantă cu care preotul să stropească prin casă, 3 lumînări așezate într-un vas sub care puneți o hîrtie ca să nu curgă ceara pe fața de masă, tămîier cu jar sau cărbune special, tămîie, un pomelnic cu cei ai casei, un prosop cu care să se șteargă pe mîini preotul. Nu puneți busuiocul în vasul cu apă pentru că se face ceai de busuioc, nu agheasmă. Cu agheasma rămasă mai stropiți prin casă (și prin curte dacă aveți) și gustați din ea dimineața pe nemîncate, după ce luați anaforă și dacă noaptea nu v-ați împreunat cu soțul (soția). Nu este necesară făină sau mălai la această slujbă.

 

Să punem usturoi sau busuioc lîngă agheasmă ca să nu se strice?

Mîntuitorul Iisus Hristos întrebă: „Dacă sarea se va strica, cu ce se va mai săra?" (Matei 5;13). Sarea nu se va strica niciodată pentru că aşa a fost făcută de Dumnezeu. La fel şi agheasma, fiind sfinţită de Dumnezeu, nu se va mai strica în condiţii normale. De aceea nu e nevoie să se pună lîngă ea usturoi sau busuioc, sau alte plante.

 

Dacă strîngem Agheasma Mare mai mulţi ani la rînd, agheasma devine foarte puternică?

Sfînta Agheasmă este una şi aceeaşi în fiecare an şi la orice Sfîntă Biserică.

 

Este păcat să fie făcută sfeştania casei seara? Trebuie făcută pînă în orele 12?

Un creştin fierbinte în credinţă face trei curăţenii în fiecare din cele patru posturi mari ale anului:

a) Curăţenie de praf, mizerie în toată casa;

b) Curăţenie de duhuri rele cuibărite în casă, prin sfeştanie;

c) Curăţenie în suflet prin mărturisirea păcatelor pe care le-am mai făcut de la ultima spovedanie încoace.

Sfeştania casei trebuie făcută de patru ori sau cel puţin o dată pe an. Sfeştania casei este o slujbă prin care se cere lui Dumnezeu să fie alungate puterile potrivnice şi să vină binecuvîntarea Sa peste casa aceea prin rugăciunile făcute de preot. Ori o rugăciune se poate face oricînd, dimineaţa, la prînz, seara sau noaptea.

 

În caz de necesitate (rău, frică, gînduri necurate, tulburare, supărare), în timpul zilei, ce se poate lua?

Dacă persoana nu a mîncat, poate lua anaforă, agheasmă mică, iar dacă a mîncat să se ungă cu ulei de la Sfîntul Maslu sau agheasmă pe frunte, să se afume cu tîrnoseală (tîrnoseala este o bucățică de pînză îmbibată în ceară topită luată de la sfințirea unei biserici), să aprindă tămîie.

 

Dacă vreun animal de pe lîngă casă se îmbolnăvește, îl putem unge cu sfințenii, și cu ce anume?

Creștinii pot stropi cu agheasmă vitele sau grajdurile vitelor, cît și în casele în care locuiesc.

 

Ce se face cu Agheasma de la Sfeștanie?

Întîi trebuie să o strecurăm foarte bine dacă are în ea resturi de busuioc, deoarece chiar și o sămînţă sau o frunzuliţă de busuioc poate altera un litru-doi de agheasmă. Dacă nu o vom strecura, ci o vom păstra aşa, i se va schimba gustul și se va face amară, nemaiputîndu-se bea. La fel se va întîmpla şi cu agheasma care va semăna cu ceaiul de busuioc atît la culoare, cît şi la gust. Această agheasmă se poate păstra doar cîteva zile deoarece se va face amară.

Aşa cum la Sfînta Împărtăşanie nu se poate pune decît făină curată, vin curat, apă curată (iar preotul care pune alte materii sau pune apă prea multă, foloseşte făină stricată sau murdară, ori vin rău la gust, săvîrşeşte păcat de moarte), tot aşa nici în agheasmă nu trebuie să existe alte substanţe. Agheasma se face din APĂ CURATĂ şi nimic altceva, într-un vas curat. Orice altă substanţă care schimbă firea apei o poate face pe aceasta să se schimbe la gust sau chiar să se strice.

Dacă tradiţia Bisericii ar fi învăţat să se facă agheasmă din ceai de busuioc de exemplu, aşa cum deseori se întîmplă din neglijenţa sau neştiinţa preotului, atunci ar fi fost ceva anormal ca să se strice agheasma făcută din ceai de busuioc. Dar dacă tradiţia Bisericii ne învaţă să folosim apă şi precizează să fie curată, să facem aşa şi atunci niciodată agheasma nu se va strica.

Dacă vom căuta explicaţia ştiinţifică a faptului că agheasma nu se strică, desigur că nu vom găsi această explicaţie. Foarte rar au fost cazuri în care agheasma s-a stricat întocmai ca orice apă. Motivele sînt diverse: preotul nu a săvîrşit toată slujba de sfinţire a apei, vasul în care s-a sfinţit apa nu a fost curat, sticla în care s-a turnat agheasma după sfinţire nu a fost curată, şi cel mai des întîlnit motiv, agheasma a fost turnată în sticlă cu tot cu resturile de busuioc.

Timp de 7 zile după Sfeștanie, trebuie să stropim casa și curtea cu agheasmă. Este bine să și gustăm în fiecare dimineaţă din agheasmă, dar luăm întîi anaforă și apoi bem agheasmă deoarece este Agheasmă Mică. Putem gusta din agheasmă și putem stropi casa nu numai 7 zile după Sfeştanie, ci chiar și după cele 7 zile.

 

- Cand se bea Agheasma Mare?

Agheasma Mare se bea de la Boboteaza pîna în ziua în care este scris pe calendar „Odovania praznicului Botezului Domnului", adică data de 14/27 ianuarie. În restul anului nu se bea Agheasmă Mare decît doar atunci cînd ne-am spovedit, nu am primit dezlegare la Sfînta Împartașanie. Însă chiar și atunci Agheasma Mare ne-o dă preotul.

La stropit putem folosi Agheasma Mare în tot timpul anului.

Surse: sputnik.md, ortodox.md