BNM A APLICAT „AMENZI MAXIME” FOSTILOR ADMINISTRATORI AI BANCII SOCIALE

La 16 mai 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a hotărît aplicarea față de foștii administratori Băncii Sociale - Natalia Rahuba, Sergiu Albot, Valentin Cunev, Leontie Suholitco, Vladimir Novosadiuc, a sancțiunii de amendă în mărime maximă prevăzută de lege (10 salarii medii pe activităţi financiare). Suma amenzii urmează a fi vărsată la bugetul de stat.

Aceste sancțiuni au fost aplicate ca rezultat al constatării în activitatea Băncii Sociale, inclusiv a persoanelor menționate în perioada exercitării funcției de administrator, a faptelor de încălcare a Legii instituțiilor financiare și actelor normative ale Băncii Naționale. Încălcările țin, în principal, de clasificarea și evaluarea neadecvată a creditelor acordate, angajarea în activități de manipulare, nerespectarea limitelor și cerințelor privind concentrarea riscurilor (expunerile), angajarea băncii în operațiuni riscante și dubioase, nerespectarea cerințelor de întocmire a situațiilor financiare (FINREP) și a rapoartelor în scopuri prudențiale, prezentarea la Banca Națională a rapoartelor cu date eronate privind indicatorii de prudență bancară.

Potrivit Serviciului de presă al Băncii Naționale administratorii Băncii Naționale au primit amenzi maxime prevăzute de legislație care reprezintă 10 salarii medii din sectorul activități financiare, conforma datelor Biroului Național de Statistică pentru luna februarie 2016”, se menționează în răspunsul BNM.

Dacă luăm în considerație faptul că Biroul Național de Statistică a stabilit pentru luna februarie a acestui an un salariu mediu de 8723,3 lei, administratorii Băncii Sociale vor primi amenzi de 87.233 lei.

Totodată, Banca Națională consideră că mărimea maximă a amenzii respective prevăzută de lege nu este întocmai proporțională cu gravitatea încălcărilor comise și prejudiciile cauzate Băncii Sociale. Ca urmare, Banca Națională și-a stabilit ca obiectiv promovarea modificărilor de legislație în vederea înăspririi sancțiunilor aplicabile față de administratorii băncilor.

Aplicarea de către Banca Națională a sancțiunilor față de persoanele menționate nu exclude posibilitatea aplicării față de acestea a altor sancțiuni conform legislației, în particular a sancțiunilor penale în cazul constatării faptelor ce constituie infracțiuni potrivit legii.

Banca Națională efectuează în continuare măsurile de identificare și evaluare, potrivit competenței, a eventualelor fapte de încălcare a legislației în activitatea Băncii Sociale, Banca de Economii și Unibank, în proces de lichidare.

De remarcat că la o adunare a acționarilor Băncii Sociale (care s-a dovedit a fi un fals), în orașul ucrainean Kahovka, pe 26 noiembrie 2014, președintele de atunci al Băncii Sociale Natalia Ruhuba a semnat un acord de cesiune pentru credite în sumă de 13,7 miliarde de lei.

Vlad VASILCOV (agora.md)