BANCA MONDIALĂ NE LAUDĂ, DAR ŞI NE ATENŢIONEAZĂ

Deşi mediul de afaceri s-a îmbunătăţit, nu face să ne culcăm pe lauri

Republica Moldova, potrivit tradiţionalului raport al Grupului Băncii Mondiale, făcut public zilele trecute, face parte din categoria celor 20 economii din lume care au redus cel mai mult lacunele din business, aplicînd practici mai bune de reglementare a afacerilor începînd cu anul 2009, alături de alte nouă state din regiune: Armenia, Georgia, Kosovo, Ucraina, Belarus, Federaţia Rusă, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Polonia.

Raportul din anul acesta arată că Moldova ocupă poziţia 78 din lista de 189 de state. Se remarcă că ţara noastră şi-a consolidat sistemul tranzacţiilor cu bunurile creditorilor garantaţi prin introducerea unor criterii noi, mai variate, astfel încît aceştia să fie scutiţi de măsurile de asigurare şi, ulterior, să fie posibilă o separare mai facilă a patrimoniului. Totodată, a fost perfecţionată şi diversificată procedura de restructurare.

De asemenea, a fost simplificat procesul de onorare a obligaţiilor fiscale pentru persoanele juridice prin introducerea unui sistem electronic pentru completarea şi achitarea taxei pe valoarea adăugată, impozitului pe venit, taxei pentru amenajarea teritoriului şi a impozitului pe bunurile imobile. În cele din urmă, Moldova a simplificat şi a eficientizat procedura de insolvabilitate prin introducerea noilor mecanisme de restructurare, prin reducerea posibilităţilor de atacare a actelor procedurale emise în cadrul procesului, adăugarea prevederilor mai clare în privinţa măsurilor de asigurare şi stabilirea termenilor limită pentru diferite faze ale procesului de insolvabilitate.

„În ultimul an, Moldova a realizat îmbunătăţiri în domeniul achitării impozitelor şi soluţionării insolvabilităţii,”a remarcat Abdoulaye Seck, Directorul de ţară al Băncii Mondiale pentru Moldova,„însă, pentru a realiza pe deplin obiectivul important de a obţine o creştere durabilă, bazată pe exporturi, ţara trebuie să întreprindă în continuare paşi curajoşi cu scopul de a asigura o protecţie mai bună a investitorilor, de a facilita comerţul transfrontalier şi de a uşura eliberarea permiselor de construcţie. Grupul Băncii Mondiale este gata să susţină ţara şi să împărtăşească practici internaţionale pentru a facilita dezvoltarea sectorului privat.”

În plan global, noul raport al Grupului Băncii Mondiale constată că ritmul reformelor de reglementare în Europa şi Asia Centrală rămîne unul puternic. Dovadă este faptul că 19 economii au implementat anul trecut 65 reforme menite să îmbunătăţească procesul de reglementare a afacerilor. Se arată că eforturile de consolidare a instituţiilor juridice şi de reducere a complexităţii şi costurilor proceselor de reglementare au fost mai pronunţate în Europa şi Asia Centrală, depăşind la acest capitol Asia de Est şi Pacificul, fiind a doua cea mai favorabilă regiune pentru afaceri după economiile cu venituri înalte din Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Se menţionează că, începînd cu 2009, 92 procente din economiile Europei şi Asiei Centrale au îmbunătăţit procesul de lansare a unei afaceri, un progres cu mult mai mare comparativ cu alte regiuni. Datorită acestor eforturi, în prezent, această regiune are cel mai facil grad de lansare a afacerilor, devansînd economiile cu venituri înalte din OCDE. Drept reacţie la criza financiară, 73 procente din economiile din regiune au reformat procedurile de insolvabilitate în decursul aceleiaşi perioade, iar 85 procente au uşurat achitarea impozitelor.

Principalul factor mobilizator, care a grăbit reforma procesului de reglementare a afacerilor în unele economii din Europa, printre care şi Republica Moldova, după Augusto Lopez-Claros, director de analiză şi indicatori globali la Grupul Băncii Mondiale, a fost decizia nestrămutată a acestora de aderare la Uniunea Europeană (UE). În raport se precizează că unele dintre aceste economii au continuat calea reformelor economice şi instituţionale cuprinzătoare, ambiţioase chiar şi după aderarea la UE, arătînd că ele pot concura cu partenerii lor mai dezvoltaţi, cu venituri înalte.

În genere, raportul constată că în întreagă Europă şi Asie Centrală se produc evenimente încurajatoare în acest sens. Bunăoară, Singapore ocupă prima poziţie în clasamentul global de facilitare a derulării afacerilor. Lista primelor 10 economii cu reglementările cele mai favorabile pentru business este continuată de Hong Kong, China, Noua Zeelandă, SUA, Danemarca, Malaiezia, Republica Coreea, Georgia, Norvegia şi Marea Britanie.

În afară de clasamentele globale, în fiecare an, CFI Mediul de afaceriprezintă şi un raport referitor la economiile care şi-au îmbunătăţit cel mai mult indicatorii faţă de anul precedent. Cele 10 economii din topul listei de anul acesta sînt, în ordinea îmbunătăţirilor: Ucraina, Rwanda, Federaţia Rusă, Filipine, Kosovo, Djibouti, Coasta de Fildeş, Burundi, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Guatemala. Totuşi, cinci dintre primele ţări care au realizat îmbunătăţiri anul acesta (Burundi, Coasta de Fildeş, Djibouti, Filipine şi Ucraina) se află încă în a doua jumătate a clasamentului global de facilitare a desfăşurării afacerilor.

În esenţă, raportul de anvergură comun al Băncii Mondiale şi CFI Mediul de afaceri, care anul acesta a ajuns la cea de-a 11-a ediţie şi reflectă starea a 189 economii din lume, potrivit comunicatului de presă al Băncii Mondiale, analizează reglementările care se aplică afacerilor în cadrul unei economii pe parcursul ciclului lor de viaţă, inclusiv lansarea şi operarea, comerţul transfrontalier, achitarea impozitelor şi soluţionarea insolvabilităţii. Indicatorul agregat de facilitare a desfăşurării afacerilor se bazează pe 10 indicatori. Constatările ce se conţin în raport au adus dezbateri de politici în întreaga lume şi au permis realizarea unui volum tot mai mare de cercetări privind legătura dintre reglementare la nivel de companie şi rezultatele economice în diverse economii.

Vlad LOGHIN