Ban Ki-Moon, secretarul general al Natiunilor Unite

Mesaj cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Eradicarea Sărăciei

Marcarea din acest an a Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei are loc imediat după ce  lumea pornește într-o cale nouă îndrăzneață spre un viitor plin de demnitate pentru toți, călăuzit de Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
Tema din acest an – "Construirea unui viitor durabil: Lucrînd împreună pentru a pune capăt sărăciei și discriminării" – subliniază necesitatea de a ne concentra şi a acorda o mai mare atenție membrilor excluşi și marginalizaţi ai umanităţii.
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au mobilizat lumea să întreprindă progrese extraordinare pentru reducerea sărăciei extreme. În ultimii 25 de ani, mai mult de un miliard de oameni au depăşit pragul sărăciei.

Cu toate acestea, aceste cîștiguri nu au însemnat beneficii pentru toată lumea. Mai mult de 800 de milioane de oameni continuă să trăiască în sărăcie extremă, și mulţi alţii se află în situaţie de risc. Schimbările climatice, conflictele violente și alte dezastre amenință să distrugă o mare parte din cîștigurile noastre.

Odată cu adoptarea Agendei 2030, liderii lumii au făcut un angajament de a pune capăt sărăciei, sub toate formele sale, peste tot. Capacitatea noastră de a îndeplini acest apel ne cere să abordăm problema discriminării, sub toate formele sale.
A nu exclude pe nimeni  înseamnă a înceta discriminarea și abuzul, care afectează o jumătate din omenire – femei și fete din lume. Aceasta înseamnă combaterea discriminărilor evidente împotriva minorităților, migranților și altora, mai ales neglijarea copiilor. Și mai înseamnă asigurarea pentru toți  a accesului la statul de drept și protecția drepturilor omului.

Agenda 2030 este rezultatul celui mai incluziv proces din istoria Națiunilor Unite. Statele membre, milioane de tineri și mii de organizații non-guvernamentale, oameni de afaceri și alții au făcut parte în procesul discuții şi consultări. Așa cum aşteptăm să transpunem în fapte cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, trebuie să menţinem acest elan.

Generaţia noastră este cea care poate curma sărăcia, doar în cazul în care toți oamenii – nu numai cei puternici și privilegiați – vor participa și contribui în mod egal, fără discriminare.

17 octombrie 2015