AVOCATUL POPORULUI A ANALIZAT RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI IN ANUL 2015

În cadrul unei reuniuni care a avut loc astăzi la Chişinău, Avocatul Poporului, Mihai Cotorobai a prezentat public raportul privind respectarea drepturilor omului în R. Moldova în 2015.

Evenimentul a fost organizat cu suportul PNUD Moldova şi al Guvernului Norvegiei, în cadrul proiectului "Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale”, de Consiliul Europei în cadrul proiectului „Susținerea reformei justiției penale în R. Moldova”, finanțat de Guvernul Danemarcei.

În discursul său Mihai Cotorobai a accentuat că Avocatul Poporului (Ombudsmanul) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor omului de către autorităţile publice, de către organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către organizaţiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile.

În acelaşi timp, a menţionat Mihai Cotorobai, Avocatul Poporului contribuie la apărarea drepturilor şi libertăţilor omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizare şi raportare a modului de respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la nivel naţional, prin perfecţionarea legislaţiei în acest domeniu, prin aplicarea procedeelor reglementate de Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombusdman) din 3 aprilie 2014.

Potrivit raportorului, în 2015, la adresa Avocatului Poporului au parvenit 943 de cereri, dintre care 259 ţin de încălcarea dreptului de acces liber la justiţie. Astfel, s-a reclamat, în special, pretinsa tergiversare a examinării cauzelor în instanţele judecătoreşti; neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti; dezacordul cu sentinţa/hotărîrea pronunţată de instanţele judecătoreşti.

Din cele 195 de cereri înregistrate la capitolul securitatea şi demnitatea personală, cel mai des sînt semnalate condiţiile precare de detenţie din penitenciare (161 de cazuri). În acelaşi timp, nemulţumirile persoanelor din grupurile sociale cu un risc sporit de vulnerabilitate se referă la neasigurarea dreptului la asistenţă şi protecţie socială (91 de cereri înregistrate), această categorie de plîngeri plasîndu-se constant pe poziţia a treia.

În cadrul raportului s-a mai accentuat că cel mai frecvent la Avocatul Poporului apelează deţinuţii, salariaţii angajaţi oficial, pensionarii, persoanele neîncadrate în cîmpul muncii şi şomerii, precum şi persoanele cu dizabilităţi. Pe parcursul anului trecut funcţionarii Oficiului Avocatului Poporului au audiat 2659 de persoane.

Prezentă la eveniment, preşedintele Comisiei parlamentare juridice, numiri şi imunităţi, Raisa Apolschii, a menţionat că acest raport urmează a fi prezentat în şedinţa Parlamentului.

Oficiul Avocatului Poporului are 34 de angajaţi şi patru reprezentanţe în teritoriu - la Bălţi, Varniţa, Comrat şi Cahul.