AVEM NEVOIE DE CONTINUITATE IN SISTEMUL DE SANATATE

Scrisoare deschisă către liderii PLDM, PD şi PL

Stimaţi lideri ai Alianţei pentru Integrare Europeană III, dle Vladimir Filat, dle Marian Lupu şi dle Mihai Ghimpu,

Urmărind cu multă speranţă formarea cît mai rapidă a noului Guvern, examinînd Acordul politic privind constituirea şi funcţionarea Alianţei pentru Integrare Europeană III (AIE III), simţim că e de datoria noastră să ne expunem opinia referitor la viitorul sectorului de sănătate.

Sistemul de sănătate ca şi întreaga ţară trece prin remanieri şi reforme complexe, atît de necesare în condiţiile economice dificile, dar şi pentru a îmbunătăţi calitatea actului medical şi a spori satisfacţia cetăţenilor şi lucrătorilor medicali.

Actuala echipă ministerială, în cooperare eficientă cu Guvernul, Parlamentul, partenerii externi de dezvoltare, USMF, CNAM, comunitatea academică, societatea civilă, a reuşit să asigure stabilitate în sistem, dar şi să iniţieze o serie de schimbări curajoase, de importanţă strategică pentru sănătate. Sectorul spitalicesc, serviciul de sănătate publică, legislaţia din domeniul sănătăţii (inclusiv Legea privind controlul tutunului) sînt doar cîteva dintre direcţiile de activitate, în remanierea cărora populaţia şi comunitatea medicală şi-au pus mari speranţe.

Vă reamintim că echipa Ministerului Sănătăţii a reuşit să-şi sincronizeze activităţile cu cerinţele partenerilor externi şi de dezvoltare. Susţinem ferm declaraţiile recente ale dlui Jarno Habicht, reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, şi ale dlui Alex Kremer, director de ţară a Băncii Mondiale, precum şi ale unui şir de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, care menţionează necesitatea continuităţii şi durabilităţii reformelor în sistem, susţinerii angajamentelor echipei ministeriale de promovare a reformelor sectoriale.

Rocada politică a echipelor ministeriale din Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, dar posibil şi a celor din CNAM şi CNAS, negociată în cadrul Acordului AIE III, comportă riscuri majore pentru continuitatea reformelor iniţiate în ambele sectoare. Acestea sînt cele mai sensibile domenii, ele ţin de valorile sociale, ale familiei şi sănătăţii, care solicită activităţi complexe şi tocmai au intrat în reformele necesare pentru a fi susţinute financiar şi logistic de partenerii externi.

Este binevenită păstrarea echipelor sectoriale în formula existentă, pentru a nu tergiversa atingerea priorităţilor guvernării, declarate în Acord: implementarea politicilor sociale pro-active, ocrotirea familiei, măsuri orientate spre sporirea bunăstării cetăţenilor şi creşterea calităţii vieţii; eficientizarea sistemului naţional de asigurări de sănătate, a sistemului de pensii şi de asigurări sociale.

Ne adresăm liderilor politici ai partidelor componente ale Alianţei de Integrare Europeană, în contextul formării viitorului Guvern, să asigure menţinerea politicilor şi strategiilor actuale din sistemul de sănătate şi cel social, înalt apreciate de către comunitatea medicală şi partenerii de dezvoltare, precum şi a continuităţii echipelor ministeriale existente pentru promovarea acestora.

Gheorghe Ghidirim – fost ministru al Sănătăţii (1990-1994)

Mihai Magdei – fost ministru al Sănătăţii (1997-1998)

Vasile Parasca – fost ministru al Sănătăţii (1999-2001)

Valerian Revenco – fost ministru al Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (2005)

Ion Ababii – fost ministru al Sănătăţii (2005-2008)

Larisa Catrinici – fost ministru al Sănătăţii (2008-2009)

Chişinău, 27 iulie 2015