ASTĂZI ÎN MONITORULUI OFICIAL

Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi a fost publicată în ediţia de vineri a Monitorului Oficial.

Legea stabileşte procedurile de identificare, evaluare, asistenţă, monitorizare şi evidenţă a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, precum şi autorităţile şi structurile responsabile de aplicarea procedurilor respective. De asemenea, în lege este prevăzută procedura de autosesizare şi înregistrare a sesizărilor despre copiii aflaţi în situaţie de risc, precum şi o reglementare mai clară a situaţiilor de risc. Legea mai prevede condiţiile în care copilului i se stabileşte statutul de rămas temporar fără ocrotirea părinţilor sau copil rămas definitiv fără ocrotirea acestora. În lege este prevăzută abilitarea cu atribuţii de autoritate tutelară a primarilor şi a structurilor teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a familiei. Totodată, este stabilită excluderea acestei calităţi din atribuţiile autorităţilor deliberative din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I şi organelor executive ale autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II. Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Tot în numărul de astăzi al Monitorului Oficial a fost publicată Legea privind ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii, care prevede contractarea a 150 de milioane de euro pentru realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor. O sumă similară va fi acordată şi de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, legea privind ratificarea Acordului de împrumut în acest sens fiind de asemenea publicată astăzi în Monitorul Oficial.

În numărul de astăzi a apărut şi Hotărîrea Curţii Constituţionale prin care a fost declarată neconstituţională interzicerea utilizării simbolurilor comuniste. În Monitorul Oficial poate fi găsită astăzi şi Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de zi pentru persoane vîrstnice şi a standardelor minime de calitate.

Moldpres