ASTĂZI, ÎN MONITORUL OFICIAL

În ediţia de astăzi a Monitorului Oficial sînt publicate modificări la Legea privind organizarea administrativ-teritorială a R. Moldova. Parlamentul îşi face publică, de asemenea, o hotărîre privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Cabinetul de Miniştri dă publicităţii hotărîrea privind instituirea Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat, hotărîrea cu privire la lichidarea Şcolii republicane pentru surzi şi hipoacuzici din Chişinău şi hotărîrea cu privire la pilotarea Sistemului informatic de gestiune a documentelor şi înregistrărilor. În numărul de vineri, 19 aprilie, al Monitorului Oficial, Ministerul Finanţelor publică ordinul privind acceptarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor - ordinul cu privire la aprobarea „Regulamentului privind emiterea avizului tehnic ce atestă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţii cu documentaţia de proiect”. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale dă publicităţii ordinul cu privire la aprobarea Ghidului privind buna practică de fabricaţie a medicamentelor.