ASISTENTA ROMANA, OFERITA PENTRU MODERNIZAREA INSTITUTIILOR PRESCOLARE

Secretarul general al Guvernului, Serghei Palihovici, a prezidat pe 29 septembrie o şedinţă de lucru cu şefii şi şefii adjuncţi ai Oficiilor teritoriale ai Cancelariei de Stat.

În cadrul şedinţei au fost discutate aspectele prioritare ale activităţii instituţiei. Printre acestea s-a numărat participarea reprezentanţilor Cancelariei de Stat la procesul de valorificare a celor cinci milioane de euro din asistenţa Guvernului României, prevăzute pentru modernizarea instituţiilor preşcolare din Republica Moldova. Secretarul general a solicitat identificarea, în cel mai scurt timp, a instituţiilor preşcolare care necesită această asistenţă, opinînd că prioritare vor fi grădiniţele ce se află în faza finală a lucrărilor de renovare şi dotare. Serghei Palihovici a sugerat şi deschiderea instituţiilor preşcolare în localităţile unde acestea nu există, iar spaţiile libere, apărute în urma optimizării şcolilor, să fie utilizate pentru instituţionalizarea copiilor de vîrstă preşcolară.

Agenda şedinţei a vizat şi alte subiecte de actualitate. Secretarul general al Guvernului a subliniat importanţa executării atribuţiilor ce le revin reprezentanţilor Cancelariei de Stat în teritoriu şi a cerut prezentarea rapoartelor referitoare la coordonarea activităţii serviciilor publice descentralizate cu administraţia publică locală şi organizarea şedinţelor comune pentru asigurarea unei comunicări eficiente.