ANSA: PRETURILE LA PRODUSELE LACTATE SINT DIFERITE

Reprezentanții Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor(ANSA) au venit cu anumite precizări în privința calității produselor lactate din țară și a problemelor din acest sector. Reprezentanții Agenției au atras atenția consumatorilor să fie mai atenți la conținutul produsului pe care îl cumpără.

În Republica Moldova există la moment aproximativ 100 de gospodării de creștere și de întreținere a vacilor mulgătoare și un șeptel aproximativ 150 mii de vaci mulgătoare. În țara noastră bovinele sînt supuse investigațiilor sanitar-veterinar și a analizelor de laborator pentru depistarea bolilor și stabilirii stării de sănătate, care se face de medicii veterinari din teritoriu. De asemeni, la nivel de țară sînt 23 de întreprinderi de procesare a laptelui și fabricării produselor din lapte, potrivit reprezentanților ANSA.

Conformitatea produselor lactate se efectuează atît de către producător prin sistemul intern de control al calităţii, precum şi în cadrul Controlul oficial de stat, pentru a determina respectarea normelor privind etichetarea produselor şi corespunderea acestora cu componenţa produsului. ANSA asigură în totalitate supravegherea domeniului de fabricare a produselor lactate.

Responsabil de calitatea produselor lactate este în primul rînd producătorul, acesta fiind obligat să se conformeze cerinţelor normative privind procesarea materiei prime şi plasarea pe piaţă a produselor finite, stipulate în Hotărîrea de Guvern nr. 611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate”.

„În Republica Moldova lunar se distrug multe produse alimentare neconforme cerințelor din domeniul alimentar, inclusiv o cantitate mare revine produselor lactate, care sînt retrase de pe piață din diferite motive, nefiind admise pe piață. Este vorba de falsificări, neconformități în privința datei de fabricare, termenului de valabilitate, a indicilor organoleptici”, a declarat Ion Toma, Directorul General adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc astăzi 17 mai 2016.

El mai spune că ANSA solicită mai mari pentru agenții economici care încalcă legislația, pentru a descuraja încălcările în această ramură.

Totuși el remarcă faptul că „în ultimii cinci ani este o dinamică pozitivă în privința dotării tehnice la întreprinderile de procesare, care au două tipuri de laboratoare: unul care verifică calitatea materiei prime și altul cea a produsul finit”, afirmă Ion Toma.

La întrebarea jurnaliștilor despre produsele din Ucraina care au un preț mult mai mic față de cel al producătorilor autohtoni funcționarul a remarcat faptul că „trebuie să fim atenți pe ceea ce este scris pe etichetă, dacă este scris de exemplu „produs de cașcaval” și nu „cașcaval”, care este conținutul de grăsime și dacă corespunde acestui indice.

Pe piața autohtonă există produse lactate de diferite prețuri, dar cel mai important ca consumatorul să cunoască ce conține acest produs, indiferent de prețul achitat”, remarcă Directorul General adjunct al ANSA.

R. Moldova exportă produse lactate cum ar fi brînzeturi, unt şi înghețată în ţări precum Rusia, Ucraina, Kazahstan şi, respectiv, în unele ţări arabe. Dat fiind faptul că importul depășește exportul, a fost emisă Hotărîrea Guvernului prin care importul de lapte condensat şi frişcă cu adaos de zahăr a fost limitat la 1 mie de tone; chefir, iaurt şi smîntînă - 1 mie de tone; unt, îngheţată, caşcaval şi brînză - 750 de tone. Depăşirea acestor cote se va impozita cu 10-20%, iar cotele nu vizează importul de lapte în vrac şi lapte praf.

Sursa: Agora.md