ANGAJATII DIN EDUCATIE REFERA AUTORITATILOR TOT MAI MULTE CAZURI DE VIOLENTA

Pe parcursul semestrului II al anului de studii 2014-2015 angajaţii din sistemul educaţional au raportat 5987 de cazuri de violenţă asupra copilului, produse în familie, şcoală sau comunitate. Numărul de cazuri de violenţă este în descreştere cu 1256 faţă de semestrul I al anului şcolar.

Datele sînt colectate de la grădiniţe, instituţii de învăţămînt general şi profesional-tehnic. Cele mai multe cazuri – 3004, se referă la violenţa fizică, alte 1591 – la violenţa emoţională, iar 1591 – la neglijare. În acelaşi timp, în perioada de raportare, au fost semnalate 104 cazuri de exploatare prin muncă, 22 de cazuri de abuz sexual şi un caz de trafic de fiinţe umane.

De remarcat că a crescut semnificativ numărul cazurilor grave de violenţă asupra copilului sesizate organelor cu atribuţii în protecţia copilului de la nivel local (de la 544 de cazuri în primul semestru, la 850 de cazuri în semestru II).

Totodată, se observă o tendinţă de identificare şi sesizare a cazurilor din partea adulţilor cu responsabilităţi legale faţă de creşterea şi dezvoltarea copilului. Astfel, din cele 5987 de cazuri înregistrate în semestrul II, circa 4150 de cazuri au fost raportate de către profesori, personalul non-didactic din instituţii şi părinţi, iar alte 1837 - de către copii.

Potrivit ministrului în exerciţiu al Educaţiei, Maia Sandu, aceste schimbări calitative se explică prin faptul că, pe parcursul anului de studii 2014-2015, directorii şi coordonatorii pentru prevenirea şi protecţia copiilor faţă de abuz din toate instituţiile de învăţămînt general şi profesional tehnic au beneficiat de mai multe formări despre cum se identifică şi se sesizează cazurile de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului. În acelaşi timp, Ministerul apreciază deschiderea celorlalte sectoare pentru colaborare la identificarea şi soluţionarea cazurilor de abuz faţă de copil.

De asemenea, la nivel municipal şi raional, direcţiile de învăţămînt au organizat stagii de formare pentru cadrele didactice privind prevenirea şi protecţia copiilor faţă de violenţă şi organizarea activităţii cu părinţii pentru disciplinarea pozitivă a copiilor.

”Prevenirea şi combaterea tuturor formelor de violenţă asupra copilului rămîne în continuare o prioritate a Ministerului Educaţiei. Şcoala trebuie să fie un mediu sigur şi liber de violenţă, în care fiecare copil să aibă posibilitatea să îşi valorifice potenţialul”, a mai spus ministrul.

Procedura de raportare a cazurilor de violenţă de către angajaţii instituţiilor de învăţămînt face parte dintr-o strategie amplă de prevenire şi combatere a violenţei lansată acum doi ani de Ministerul Educaţiei.