ANA VIVDICI A FOST ALEASA IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL INSPECTORATULUI SCOLAR NATIONAL

Ana Vivdici, directoare a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Hînceşti, a fost aleasă în funcţia de director al Inspectoratului Şcolar Naţional (IŞN). Noul director al IŞN a fost selectat în baza unui concurs la care au participat 10 candidaţi – cadre didactice şi manageriale din mai multe structuri educaţionale din ţară.

Ana Vivdici este un profesionist calificat în educaţie, masterandă cu experienţă managerială şi didactică de 12 ani, care s-a remarcat în activitatea didactică ca deţinător al titlului Pedagogul anului 2014 în raionul Hînceşti. A deţinut, în perioada 2007-2012, funcţia de specialist-metodist în cadrul Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport Hînceşti, fiind responsabilă de directorii adjuncţi pentru educaţie, organizatori, diriginţi, limbile străine (engleză, rusă), colaborarea cu ONG-uri şi activităţi cu tineretul. Din anul 2012 a deţinut funcţia de director al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Hînceşti. În anii în care Ana Vivdici s-a aflat la conducerea acestei instituţii, liceul s-a făcut cunoscut prin iniţiative de democratizare a comunităţii şcolare, capacitatea de atragere a investiţiilor în proporţie de peste 60% alocaţii complementare bugetului de bază şi dezvoltare de parteneriate durabile cu organizaţii guvernamentale şi ONG-uri. Ana Vivdici a obţinut mai multe burse de studiu oferite de Consiliul Europei şi Ambasada SUA în Moldova, fiind consultant a Centrului Mediteranean pentru Comunicare şi Artă oratorică.

Inspectoratul Şcolar Naţional a fost creat în baza Hotărîrii de Guvern Nr. 898 din 24.10.2014 în conformitate cu prevederile Codului educaţiei. Structura va asigura calitatea în educaţie şi va fi responsabilă de evaluarea activităţii instituţiilor de învăţămînt general, de acreditarea instituţiilor de învăţămînt, de evaluarea activităţii cadrelor didactice şi a cadrelor de conducere din instituţiile de învăţămînt general în baza standardelor şi metodologiei de evaluare aprobate de Ministerul Educaţiei.

Fiecare instituţie de învăţămînt din ţară va fi inspectată cu regularitate, iar membrii inspectoratului vor întocmi un raport cu toate neregulile şi succesele înregistrate în şcoala respectivă, pe care îl vor face public, şi vor sprijini instituţiile să îşi îmbunătăţească indicatorii mai puţin performanţi.

Structura va avea cel mult 45 de angajaţi şi va fi subordonată Ministerului Educaţiei. Directorul va fi ales pe un termen de 5 ani. Funcţia de director va putea fi deţinută cel mult două termene consecutiv.

Comunicat de presă al Ministerului Educaţiei