AM PRIMIT LA REDACŢIE

Scrisoare deschisă

Domnului Nicolae Timofti, Preşedintele Republicii Moldova
Domnului Igor Corman, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova,
Domnului Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova

S T I M AŢI   D O M N I,

Noi, subsemnaţii, am considerat necesar să ne adresăm public cu acest mesaj, pornind de la faptul ca problemele abordate ar trebui să prezinte interes pentru societate.

Subiectul mesajului ţine de activitatea instituţiei ştiinţifice supreme a ţării – Academia de Ştiinţe a Moldovei. Ghemul de probleme, legate de activitatea acestei instituţii publice, în opinia noastră, reflectă întocmai lacunele şi dificultăţile administrării caracteristice, practic, tuturor autorităţilor publice, de la Parlament, pînă la primării. Sîntem convinşi că aveţi la dispoziţie toată informaţia necesară şi cunoaşteţi cu lux de amănunte situaţia de la AŞM.

La Academie nu se face ştiinţa, se face spectacol, ceremonii solemne. Academia s-a transformat într-un panteon pseudo ştiinţific, în cadrul căruia se acordă titluri “ştiinţifice”, se citesc lecţii “academice”, destinate publicului larg, mai ales internauţilor, se desfăşoară conferinţe şi seminare internaţionale, dar nu se face ştiinţă.

De la intrarea în vigoare în 2004 a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, care a fost adoptat la insistenţa actualului Preşedinte al Academiei, a fost distrus sistemul de cercetări ştiinţifice universitare şi s-a monopolizat tot sistemul de cercetări ştiinţifice sub egida AŞM, pentru care statul alocă din an în an tot mai multe mijloace, dar rezultatele se lasă aşteptate deja 10 ani. Din informaţia accesibilă rezultă că toate proiectele ştiinţifice de anvergură au eşuat. Pe parcursul a 10 ani statul, după datele noastre, a cheltuit pentru finanţarea AŞM 2 mlrd.857 mln. lei, dar carul a rămas tot acolo. Nu întîmplător, în culuoarele puterii apar întrebări de genul, - ne mai trebuie nouă Academia de Ştiinţe în actualul format, daca ea nu oferă nimic util pentru societate?, dacă performanţele ştiinţifice se datorează în cea mai mare parte entuziasmului şi fanatismului unor slujitori individuali ai ştiinţei?

De rînd cu ineficienţa ştiinţifică, în ultima perioadă, au fost făcute publice mai multe cazuri de abateri grave în procesul de administrare a patrimoniului şi a mijloacelor financiare ale AŞM, toate acestea fiind legate de numele Preşedintelui Academiei şi/sau de membrii familiei acestuia. Noi doar constatăm. Aprecierile, calificările ţin de competenţa organelor abilitate.

In context, zilele acestea la AŞM şi în jurul acesteia se face mare forfoteală în legătură cu alegerea Preşedintelui Academiei. Problema cheie este – are sau nu are actualul Preşedinte, dl Gheorghe Duca, dreptul de a candida pentru a treia oara la funcţia de preşedinte al AŞM ? Mai multă lume îşi expune părerea. O parte spune că are, altă parte spune că nu are acest drept. Concomitent, dl Duca a bătut şi continuă să bată la uşile celor mai înalte birouri ale puterii pentru a-şi asigura condiţii garantate şi favorabile participării la scrutinul academic-prezidenţial. Dînsul deja flutură în faţa academicienilor cu textul unui aviz consultativ al Comisiei juridice parlamentare, din care rezultă că domnia sa are dreptul să participe la scrutinul respectiv, percepînd avizul menţionat drept “carte verde “ pentru instaurarea la cîrma Academiei a unei dinastii familiale “academice.”

Exprimîndu-ne respectul adecvat fata de avizul Comisiei parlamentare de profil, constatăm că concluziile acesteia sînt categorice şi mai imperative decît însăşi normele Codului cu privire la ştiinţă şi inovare. Astfel, Comisia conchide în două rînduri că “Legea noua în mod imperativ stabileşte că calcularea consecutivităţii mandatului nu se va lua în calcul la aplicarea normelor art.82-84 din Cod.”şi “ că numărarea consecutivităţii mandatelor deţinute de o persoana, care anterior a deţinut un mandat de Preşedinte al Academiei de Ştiinţe, se stabileşte în exclusivitate de prevederile art.82 din Cod, prevederile legii vechi nefiind aplicabile la acest exerciţiu.”

Analiza complexa, sistemică şi logică a art.11 alin.(2) din Legea nr.1181 din 27.07.2000 cu privire la Academia de Ştiinţe a Moldovei, art.82-84 si 164 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15.07.2004 impune concluzia că actualul Preşedinte al AŞM nu are dreptul să pretindă la al treilea mandat, deoarece:

a. - norma prin care se stabileşte principiul rotaţiei funcţiei de Preşedinte al AŞM şi, respectiv, limitarea deţinerii acestei funcţii cel mult doua mandate, este o norma imperativa, constantă, menţinută în ambele legi, veche şi nouă. Mai mult, Legea nouă (Codul) oferă o condiţie mai favorabilă deţinătorului acestei funcţii prin prelungirea duratei mandatului de la 4 la 6 ani;

b. - în acest sens, acţiunea şi aplicarea normei precitate nu este condiţionată de oricare alţi factori cum ar fi: modificarea parţiala sau totală a legii, calităţile personale ale deţinătorului funcţiei sau a candidaţilor la această funcţie etc.;

c. - stabilitatea permanentă a acestei norme a fost şi rămîne a fi determinată de necesitatea evitării şi dezrădăcinării unor fenomene negative şi distructive cum ar fi conservatismul, stagnarea, cumetrismul, corupţia, ineficienţa, iresponsabilitatea şi altele;

d. - în acest context, considerăm că este foarte reprobabilă aplicarea principiilor de retroacţiune sau ultraacţiune a normei respective, dat fiind că, în opinia noastră, prin stabilirea normei ambigue la art.164 alin.(3) din legea nouă (Codul), precum că “după expirarea mandatului conducerii Academiei de Ştiinţe, prevăzut în alin.(2), consecutivitatea mandatelor preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului ştiinţific va decurge în conformitate cu art.82-84 ale prezentului Cod”, legiuitorul a anihilat acţiunea şi aplicarea necondiţionată a normei-principiu privind obligativitatea rotaţiei şi limitarea deţinerii funcţiei de Preşedinte al AŞM cel mult două mandate consecutive.

Astfel, a apărut o contradicţie principială între o normă fundamentală, menţinută de legiuitor în ambele legi şi o norma tranzitorie şi cazuistică din noua lege, care prezintă sens şi interes doar pentru actualul Preşedinte al AŞM.

Avem convingerea că şi de această dată şi în această lege nouă s-a procedat ca în multe alte cazuri în care Parlamentul s-a lăsat antrenat în procesul de a face legea potrivită pentru persoana potrivită, ignorîndu-se principiile fundamentale necesare pentru funcţionarea eficientă a unui sistem democratic de administrare a treburilor publice, ceea ce conduce, de regulă, la consecinţe negative.

Avînd în vedere circumstanţele menţionate, ţinînd cont de faptul că înlăturarea contradicţiilor depistate/existente în textul unei legi ţine de competenţa exclusivă a Parlamentului, fie prin operarea de modificări, fie prin interpretarea adecvată şi univocă a normelor vizate, ţinînd cont că procedura de alegere a Preşedintelui AŞM a demarat, solicităm domniilor Voastre să faceţi uz de prerogativele legale disponibile pentru a iniţia, cît mai curînd posibil, procedura de interpretare oficiala a normelor cuprinse în art.82-84 în raport cu prevederile art. 164 alin.(2) şi (3) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, în scopul excluderii interpretărilor şi speculaţiilor subiective, creării condiţiilor egale şi necesare pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi în scrutinul academic.

Solicităm respectuos să ne informaţi despre rezultatele examinării prezentei cereri.

Cu înaltă consideraţiune,

Subsemnaţii

adresarea juristilor catre conducerea RM pag 3 copy.jpg