AGRICULTURA DIN TARILE LUMII (8)

Agricultura din Olanda

Agricultura olandeză este principala furnizoare la nivel mondial de produse horticole şi un exportator important de carne şi de produse lactate.Chiar dacă deţine o suprafaţă agricolă de doar 2,3 milioane hectare, de aproape şapte ori mai mică decît cea a României, Olanda reprezintă la ora actuală unul dintre cele mai de succes modele de agricultură. Este practic al doilea exportator de produse agricole din lume, după SUA. Deoarece este o ţară cu o mare densitate a populaţiei, aici nimeni nu îşi permite să irosească pămîntul. Agricultorii îşi fertilizează foarte bine solul, folosesc maşini de ultimă generaţie şi reprezintă trei procente din populaţia activă a ţării. Majoritatea fermelor sînt de mici dimensiuni, însă productivitatea este foarte ridicată. Mai mult de jumătate din exploataţiile agricole ocupă sub 20 hectare.

Campioni la producţia de lapte.Creşterea vacilor pentru producţia de lapte este una dintre principalele îndeletniciri ale fermierilor olandezi. Combinaţia dintre cîmpie şi clima plăcută şi umedă este ideală pentru acest tip de agricultură. Olanda înregistrează cea mai mare producţie de lapte pe cap de bovină din lume. Industria de prelucrare a laptelui se află la un nivel tehnologic foarte ridicat. Piaţa lactatelor este auto-suficientă şi cele mai multe produse derivate din lapte sînt exportate. Pe lîngă vaci, olandezii se ocupă şi cu creşterea păsărilor, în special a puilor de găină şi raţelor, a tineretului de ovine, a porcilor şi curcanilor. Totodată, Olanda este cea mai mare exportatoare de ouă pe piaţa mondială. Un rol important în rîndul resurselor naturale ale micului regat îl ocupă bancurile sezoniere de heringi din Atlantic. Peştele proaspăt şi midiile se exportă în cantităţi mari, aducînd venituri importante.

Teren fertil. Sistemul naţional de irigaţii şi canalizare a favorizat fertilitatea deosebită a solurilor în Olanda. Pe de altă parte, folosirea extensivă a chimicalelor a condus la o presiune ecologică şi la regularizări ale acestei politici, pentru a reduce amprenta negativă asupra mediului. Pe de o parte de teama poluării şi pe de altă parte din motive de sănătate, consumul de produse bio a crescut în ultimii ani.
În principal se cultivă cereale, cartofi şi sfeclă de zahăr. Olanda este cel mai mare furnizor de cartofi şi produse derivate acestora pe piaţa europeană.
O parte deosebit de importantă a sectorului agricol olandez o ocupă legumicultura şi horticultura. Culturile de flori, în special lalele, sînt apreciate în întreaga lume.

Expansiunea fermelor ecologice. Guvernul olandez, prin măsurile legislative pe care le-a promovat în ultimii ani, stimulează dezvoltarea practicilor ecologice în agricultură. În prezent, aproximativ 10 procente din bugetul Ministerului Agriculturii alocate pentru cercetare revin acestui sector. Pentru a permite producătorilor de produse ecologice să concureze cu agricultura tradiţională, autorităţile au semnat convenţii cu reprezentanţii companiilor de retail, scopul fiind creşterea consumului de produse ecologice cu 10 procente pe an. Potrivit datelor oficiale, în 2010 existau în Olanda peste 1.400 de ferme certificate ca fiind unităţi de producţie în agricultura ecologică, ocupînd aproximativ 50.000 ha, ceea ce reprezintă 2,6% din întreaga suprafaţă agricolă a ţării. Două treimi din aceasta este acoperită de păşuni permanente. Mai mult de 10 la sută din suprafaţă este utilizată pentru a cultiva fructe, legume, cartofi şi alte 10 procente pentru cereale.

Suprafeţe mai mici sînt utilizate pentru furaje şi alte culturi, iar aproape 740 ha sînt arii protejate. Suprafaţa medie a unei exploataţii ecologice este de 36,2 ha, cu 40 la sută mai mare decît cea a unei ferme tradiţionale. Mai mult de jumătate din producţia ecologică de fructe, legume, carne de vită şi de pasăre, lactate şi ouă este exportată, în special, pe pieţele din Europa. Consumatorii olandezi au cheltuit anul trecut 583 mil. euro pe produsele ecologice, o cotă de 2% din piaţa agroalimentară. Supermarket-urile au generat creşteri de peste 11% pe acest segment, cu vînzări totale de 257 mil. euro. Vînzările în magazinele de specialitate au crescut cu aproape 9%, la 235 de mil. euro.

Producţia de flori. Olanda, cel mai mare exportator mondial de flori, a vîndut anul trecut pe pieţele externe 3,6 miliarde bulbi de flori, în valoare totală de 313 miliarde euro. SUA a rămas cea mai mare piaţă individuală pentru florile olandeze, iar aproximativ 60% din exporturi au fost destinate Europei. În 2010, circa 23.200 ha au fost rezervate pentru cultivarea florilor, fiind înregistraţi 1.700 cultivatori. Suprafaţa medie a unei exploataţii specializate în cultivarea florilor a fost de 14 ha.
Pro reformă. Autorităţile olandeze se opun vehement plafonării plăţilor către marii fermieri. Olanda recunoaşte rolul agriculturii UE pe pieţele globale şi consideră că este importantă o monitorizare atentă a impactului schimbărilor de politică agricolă comună asupra pieţelor terţe, pe care Comisia (Comisia Europeană – nota red.) ar trebui să o includă în Analiza de Impact .

Regatul Ţărilor de Jos, în cifre. Teren agricol: 2,3 mil. ha (cca. 55,4% din suprafaţa totală a ţării), teren arabil: 0,9 mil. ha (cca. 39% din totalul terenului agricol), păduri: 0,37 mil. ha, păşuni: 1,1 mil. ha, populaţia: 16,5 milioane locuitori, membru fondator al UE

Subvenţii. Sprijin de 460 euro/ha. Fermierii olandezi beneficiază, în medie, de o subvenţie de 460 euro/hectar. În 2010, de exemplu, plăţile de sprijin în cadrul PAC au totalizat aproape 1,27 miliarde euro, din care aproximativ 823 milioane au constituit plăţi directe (64,9%), 73 milioane au fost alocate prin programul de dezvoltare rurală (5,8%) şi circa 372 milioane euro, pentru stimularea exporturilor (29,3%).
Valoarea producţiei. Conform rapoartelor oficiale, valoarea totală a producţiei agricole obţinută în 2010 a fost evaluată la 21,711 miliarde euro, ceea ce reprezintă 6,7 la sută din totalul înregistrat pe teritoriul Uniunii Europene. Sectorul vegetal a contribuit cu aproximativ 56,6 la sută, dintre care 39,5% a însemnat valoarea producţiei de legume şi produse horticole. Valoarea economică a sectorului zootehnic a reprezentat 43,4 procente din totalul producţiei agricole. În Olanda, activitatea agricolă se desfăşoară sub forma unor holdinguri, care au la bază contracte de cooperare şi cuprind: producătorii, colectorii de produse agricole primare, transportatori, consultanţă (tehnică, economică şi legislativă). 

În prezent, în Olanda sînt 81.800 holdinguri, agricultura produce 11% din PIB şi contribuie la export cu 26%. Cea mai importantă parte a sectorului agricol olandez este horticultura. Fermele pentru creşterea vitelor au un număr mediu de 50-70 de capete, reprezentînd peste 50% din totalul celor 24.000 de ferme. Desfacerea produselor se face prin colectorii care prezintă produsele spre vînzare în cadrul licitaţiilor zilnice, la bursele specializate, produsele fiind preluate de către angrosişti, pentru vînzare la intern sau la export. (va urma)