AGENTII ECONOMICI POT DENUNTA CAZURILE ABUZULUI DE CONTROL DIN PARTEA ORGANELOR DE STAT

La iniţiativa Prim-ministrului Pavel Filip, începînd cu 4 februarie curent, a fost lansată linia telefonică a Guvernului, la care pot fi denunţate cazurile de abuz din partea organelor de control în perioada moratoriului la controalele de stat ale agenţilor economici.

Linia telefonică (022) 823 - 823 va funcţiona timp de trei luni, de luni pînă vineri, în intervalul orelor 8.00 - 17.00.

Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat din cadrul Cancelariei de Stat, în comun cu ÎS "Centrul de Telecomunicații Speciale", recepţionează apelurile agenților economici privind tipul abuzului din partea organelor abilitate cu funcție de control şi înregistrează informaţiile respective.

Ulterior, cazurile semnalate vor fi examinate, contactate organele de resort pentru confirmarea veridicității informației şi luarea de măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare.