ADRESAREA ASOCIATIILOR DE VETERANI, REFERITOR LA DECLARATIA PUBLICA A UNOR VETERANI DE RAZBOI MINORITARI, CE AU INDEMNAT LA UN PROTEST NEFONDAT, CARE SE VA DESFASURA IN ACEASTA DUMINICA

Adresarea Asociațiilor de veterani, referitor la declarația publică a unor veterani de război minoritari, ce au îndemnat la un protest nefondat, care se va desfășura duminică la 31 mai 2020:

“Conform declarațiilor prealabile publice a unui grup de veterani, din cadrul ”Consiliului național ”Forța Vetranilor”, care au mai organizat la 17.05.2020 și intenționează să organizeze un alt protest, duminică la 31 mai 2020, orle 10 00, în scopul manifestării precum că Guvernul RM nu a îndeplinit cerințele anterioare, înaintate de acești veterani de război.

În acest context propunem pentru informarea tuturor veteranilor și pensionarlor din republică unele precizări.

Noi majoritatea asociațiilor obștești de veterani al forțelor armate și organelor de drept din Republica Moldova am informat despre deciziile noastre anterioare public, cu privire la dezacordul nostru pe rețelele de socializare, că nu susținem astfel de acțiuni și proteste ne fondate, iar la moment am stabilit și constatat următoarele:

- că acești veterani minoritari nu reprezintă oficial o asociație obștească juridic-înregistrată la organele competente ale statului, pentru a avea dreptul și posibilitatea juridică de a promova și apăra interesele morale, spirituale, organizaționale și juridice a acestui grup de veterani;

- nu reprezintă vocea tuturor asociațiilor de veterani și nu au discutat această intenție cu reprezentanții și membrii organizațiilor obștești, dar declară că reprezintă interesele tuturor veteranilor de război al republicii, ce demonstrează că nu au dreptul pentru astfel de intenții și proteste publice;

- în cadrul a mai multor ședințe desfășurate în incinta Guvernului, acestui grup de inițiativă a veteranilor s-a propus forme și metode de negocieri și solutionarea acestor probleme, iar în lunile martie, aprilie și mai anul curent, ca rezultat acești veterani prin revoltări și fără motivații clare au respins categoric toate propunerile de conlucrare și consolidarea eforturilor comune, în acest caz interesul lor politic pentru majoritatea veteranilor de război este evident;

- mai mult ca atît, considerăm că acest grup de inițiativă a veteranilor de război sub denumirea formală ”Consiliului național ”Forța Vetranilor”, este format și susținut organizational și material de către oligarhii politici din opoziție și reprezentanții furtului miliardului ”Candu, Șor, Usatîi, Năstase și Sandu), care au declarat public, că susțin aceste acțiuni de protest a acestui grup minoritar de inițiativă a veteranilor de război;

- partidele politice din opoziție manifestă o ideologie anti-populară şi pentru interes material, evident divizează cetățenii pe grupuri şi clanuri, inclusiv și prin forțele unioniste, care distrug metodic patrimoniul cultural și spiritual al țării, unitatea multinațională a societății moldovenești și a minorităților entice;

- partidele politice din opoziție, ca niciodată au scopul să jefuiască țara fără precedent și încearcă prin orice mijloace, să vie la putere, ca un chameleon, schimbînd denumirele partidelor și apartenența acestora, și prin așa metode sînt gata să trădeze și țara, implicînd veteranii de război ca una din metodele de succes;

- deputații, ca mărfuri, au devenit deja obiectul negocierilor, trădînd astfel atît alegătorii lor, cît și țara în ansamblu, ne mai vorbind de nivelul culturii de comunicare în ședințele parlamentului;

TotodatăVă informăm, că la deciziile Consiliului Național de Veterani și cu suportul Guvernului au fost identificate și soluționate următoarele probleme în sprijinul tuturor veteranilor de război:

1. Pe parcursul de 3 ani activează Comisia pentru veterani a Forțelor Armate, ai organelor de drept și participanții la conflictele militare al Consiliului Societății Civile pe lîngă Președintele Republicii, în anul 2019 a fost relansată activitatea Consiliului Național pentru Problemele Veteranilor de Război, iar în componența acestor comisii de lucru noi majoritate membri al asociațiilor fac parte și reprezentă veteranii, și înaintează propuneri pentru rezolvarea problemelor veteranilor de război;

2. Conform Legii nr. 188 din 20.12.2019, s-a majorat alocația lunară pentru veterani de la - 100 la 300 lei, cu ulterioara majorare pînă la - 500 lei de la 1 ianuarie 2021;

3. S-a aprobat Hotărîrea Guvernului cu privire la majorarea alocației lunare de la - 250 lei la 500 lei, pentru văduvele de război începînd cu 1 iulie curent;

4. S-a prelungit acțiunile Hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea îndemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni, astfel veteranii pot în continuare facilita de primirea îndemnizației de - 41 mii lei;

5. S-au majorat cu - 124 numărul de locuri pentru trecerea cursului de reabilitare la CREPOR pentru anul 2020 și stabilite reguli de prioritate pentru veterani;

6. A fost confirmat Spitalul Clinic al MSMPS, ca spital pentru tratamentul veteranilor, a fost majorată asigurarea financiară a acestuia, fapt ce a permis majorarea cu - 600 locuri de tratament suplimentar veteranilor;

7. S-a introdus examenul medical obligatoriu anual gratuit pentru veterani în perioada martie-mai (epidemia anul acesta a introdus necesitatea unor corectări ulterioare);

8. La instiutția de stat CNAS, la solicitarea veteranilor, a fost stabilit un rînd separat pentru veteranii de război la înscrierea și primirea biletelor pentru tratamentul sanatorial;

9. Guvernul RM a alocat îndemnizații unice de - 1000 de lei văduvelor, părinților celor căzuți, invalizilor de război;

10. Invalizii de război cu dezabilități locomotorii au dreptul la introducerea unui automobil odată la 5 ani fără achitarea taxelor vamale;

11. La solicitarea veteranilor, s-a modificat Hotărîrea Guvernului nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război, cu prelungirea acesteia pînă la 31 decembrie 2021 și introducerea unor mecanisme mai clare pentru actele confirmative;

12. La solicitarea veteranilor, a fost modificată și aprobată Hotărîrea de Guvern dreptul veteranilor de război la polița medicală gratuită, începînd de la 1 iulie curent;

13. La inițiativa Consiliului national de veterani a fost modificată și aprobată Hotărîrea de Guvern pentru dreptul voluntarilor participanți la război, s-ă elibereze legitimația cu statut al veteranilor de război, începînd din luna mai curent;

14. La inițiativa Grupului de lucru, în cadrul Cancelariei de Stat a fost aprobată Dispoziția Primierului RM, ca s-ă fie elaborată și aprobată structura unui Birou de lucru permanent, pentru a promova unificarea politicilor și susține propunerile sociale ale tuturor veteranilor de război și pensionarilor organelor de forță.

Toate asociațiile obștești de veterani din Republica Moldova și membrii acestora sînt conștiente de faptul, că în perioada pandemiei, multe din activități au fost sistate, iar prioritar a fost sănătatea oamenilor.

Totodată, Vă îndemnăm la stabilitate, deoarece această situație actuală este motivată din următoarele considerente:

➢ avînd în vedere situația critică actuală din țară, este necesar să mobilizăm ofițerii în rezervă și veteranii de toate categoriile în scopul stabilității și petrecerii alegerilor democratice a anului curent și de perspectivă;

➢ noi, ofițerii, alegînd această profesie curajoasă, am dat jurămîntul și devotamentul pînă la sfîrșitul zilelor noastre, să slujim Poporului, Patriei și nici de cum politicienilor;

➢ majoritatea ofițerilor în rezervă, veteranii și pensionarii organelor de drept, sînt îngrijorați în distrugerea sistemului statal, și e deranjază insistenta politicienilor din partidele ”Pro-Moldova”, ”Partidul Șor”, ”Partidul Nostru”, ”Platforma Demnitate și Adevăr” și ”Partidul Acțiune și Solidaritate” în dezinformarea populației, și condamnează ferm această poziție de a diviza veteranii de război în interes a devidentilor politice;

➢ dacă cetățenii respectă și apreciază veteranii și oamenii în epolețe, atunci noi rugăm pe toți să nu ne dăm provocărilor politice și protestelor nefondate, inclusiv din punct de vedere economic și al situației de pandemie Covid-19 internaționale și din țara noastră;

➢ toți veteranii de război sînt patrioți al țării noastre, și îndemnăm pe toți cetățenii, veteranii din asociațiile obștești, în scopul de a uni forțele patriotice și de a nu permite instabilitate;

➢ prin voința poporului, e necesar să ne consolidăm eforturile, să fim consegvenți să păstrăm și să menținem suveranitatea și identitatea spirituală a țării, care vor apăra istoria, limba, statalitatea, și în caz de necesitate vom fi scutul Patriei noastre;

➢ grija și atenția Președintelui, Parlamentului, Guvernului și organelor statale, la moment acordată prin unitate și integritate a statului și poporului moldovenesc, Va permite Moldovei, să devină un stat european democratic respectat, cu o economie dezvoltată și un nivel înalt de securitate;

➢ acum ca niciodată este nevoie de consolidarea societății și de susținere, nu de dezbinare, iar noi optăm pentru o comunicare cu autoritățile țării, căci problemele dese ori nu se soluționează în cadrul protestelor din Piața Marii Adunări Naționale, dar la masa de dialog, prin metode oficiale, pașnice și civilizate.

Scopul nostru este pacea civică, legea și ordinea în țara noastră. Noi nu dorim ca în Moldova să aibă loc confruntări, așa ca în țările vecine, ca nimeni din țara noastră să nu ia legea în propriile mîni.

Stimați veterani,

În această ordine de idei Vă îndemnăm, ca toți Veteranii să nu accepte provocările și să nu susțină îndemnările nefondate la protestul din 31.05.2020 în PMAN, organizat de către politicieni din opoziție.

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, interzice adunările în grupuri la proteste în masă și a preavizat că poate fi un pericol de infectare cu virusul Covid-19.

Vă îndemnăm să respectați măsurile care sînt în vigoare, să stați acasă lîngă cei dragi și să dați un exemplu de solidaritate și respect pentru cei angajați din prima linie, care în această perioadă au depus o muncă enormă”, se arată în adresare.