ADORMIREA MAICII DOMNULUI: INTIMPLARILE UIMITOARE CE AU INSOTIT ACEST EVENIMENT UNIC

Adormirea Maicii Domnului este cea mai mare sărbătoare închinată Fecioarei Maria. Conform credinței creștine, trupul Maicii Domnului nu a cunoscut stricăciunea care vine după moarte, nici nu a rămas în mormînt.

Creștinii ortodocși din Republica Moldova sărbătoresc miercuri, 28 august, Adormirea Maicii Domnului. În multe localități este ziua Hramului.

Potrivit sinaxarelor, Însuşi Fiul Domnului S-a pogorît pentru a primi în mîinile Sale sufletul Sfintei Fecioare Maria, mama Sa. După ce a trecut prin moarte ca lege a firii omeneşti, Maica Domnului a primit darul mutării la cer.

Spre deosebire de Mîntuitorul Iisus Hristos, Care S-a înălţat întru slavă la ceruri prin propria Sa putere, Fecioara Maria a fost dusă la ceruri de îngeri.

Cu trei zile înainte de Adormire, Arhanghelul Gavriil i-a adus Maicii Domnului vestea mutării Maicii Domnului la ceruri, scrie în lucrările sale Sfîntul Maxim Mărturisitorul.

Imediat, Maica Domnului a mers în Grădina Ghetsimani, aflată la poalele Muntelui Eleon, unde petrecea majoritatea timpului în rugăciune şi meditaţie, pentru a mulţumi lui Dumnezeu că S-a îndurat de ea.

Pînă la momentul adormirii, Fecioara Maria şi-a împărţit bunurile celor săraci şi şi-a luat rămas bun de la cei apropiaţi.

În toiul pregătirii pentru înmormîntare, pe un nor strălucitor, din cele patru zări ale pămîntului, au fost aduși toţi apostolii, cu excepția lui Toma.

Peste trei zile, a sosit şi Toma, care a rugat să fie deschis mormîntul, pentru a-și lua și el rămas bun de la Maica Domnului. Cînd mormîntul a fost deschis, trupul Maicii Domnului nu se mai afla acolo.

 

„Timp de trei zile, corul şi cîntările îngerilor nu s-au întrerupt”

În Sfînta Scriptură nu este menţionat momentul Adormirii Maicii Domnului, însă cîntările şi imnurile de la Vecernia şi Utrenia sărbătorii ne vestesc adevărata tradiţie a Bisericii Oretodoxe în această privinţă, se explică în sinaxare.

Patriarhul Ierusalimului Iuvenalie, care a fost întrebat despre trupul Fecioarei, în timpul celui de-al IV-1ea Sinod Ecumenic, din anul 451, i-a scris astfel împărătesei Pulheria: „Dintr-o tradiţie veche şi credibilă, vedem că în timpul preaslăvitei ei Adormiri… trupul ei primitor de Dumnezeu, însoţit şi înmormîntat cu cîntări îngereşti şi apostolice, a fost pus în mormînt în Ghetsimani.

În acest loc, timp de trei zile, corul şi cîntările îngerilor nu s-au întrerupt. După trei zile, încetînd cîntarea îngerilor, de faţă fiind apostolii, numai unul lipsind şi, venind după a treia zi, dorind să se închine trupului de Dumnezeu primitor, au deschis mormîntul şi, pentru că trupul ei prealăudat nu a putut fi găsit în nici un fel, ci numai lucrurile lui de îngropare, care erau învăluite în mireasmă negrăită, l-au pecetluit la loc.”.

 

Igor Dodon îi felicită pe creștini cu prilejul Adormirii Maicii Domnului

Dintre politicienii moldoveni, doar președintele Igor Dodon îi felicită pe creștini cu prilejul sărbătorilor Bisericii Ortodoxe.

Șeful statului a postat pe Facebook următorul mesaj: „Astăzi creștinii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului - unul din cele 12 Praznice Împărătești ale Bisericii Ortodoxe.

În această zi, Sfînta Fecioară Maria a trecut la cele veșnice. Pentru noi ziua de astăzi a devenit sărbătoare, deoarece avem o Ocrotitoare Cerească care ne ajută în toate lucrările noastre pămîntești.

În mod special, țin să felicit persoanele din Republica Moldova care își sărbătoresc astăzi onomastica.

Fie ca Fecioară Maria, al cărei nume îl poartă, să le ocrotească și să le călăuzească calea vieții.

Transmit sincere felicitări și locuitorilor ale căror biserici poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”, dorindu-le pace, bunăstare şi ajutorul Sfintei Născătoare de Dumnezeu!”.

Sursa: sputnik.md