ADMITEREA IN INVATAMINTUL SUPERIOR SE VA DESFASURA IN PERIOADA 20 IULIE – 31 AUGUST

A fost publicat Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2015-2016, aprobat la Colegiul Ministerului la 30 aprilie.

Potrivit regulamentului, admiterea în instituţiile de învăţămînt superior se va desfăşura în perioada 20 iulie – 31 august.

Şi în anul curent, conform practicii anilor precedenţi, candidaţii vor avea dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licenţă la mai multe specialităţi concomitent, din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţămînt superior. Totodată, ei vor fi înmatriculaţi la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţămînt superior, dintre cele pentru care au optat.

Documentul adoptat prevede, de asemenea, că universităţile vor elabora şi aplică propriul regulament de organizare a admiterii la studii superioare de licenţă, în concordanţă cu misiunea proprie şi strategia instituţiei.

Potrivit viceministrei Educaţiei, Loretta Handrabura, concursul de admitere este unic la locurile cu finanţare bugetară şi la cele prin contract, cu înmatricularea în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specialitate.

Înmatricularea la locurile prin contract, cu achitarea taxei de studii, se va realiza din rîndul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.

Totodată, se va menţine cota de 15% din numărul total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară pentru anumite categorii defavorizate de candidaţi.

În prezent, în Republica Moldova activează 30 universităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 11 instituţii private.

La ciclul I din învăţămîntul superior se realizează formare profesională la 170 de specialităţi.

Textul regulamentului poate fi găsit aici:

http://edu.gov.md/file/Regulament%20Admitere%20Univ_.pdf

Comunicat de presă al Ministerului Educaţiei