A TREIA «UNIRE» ROMINEASCA

Realitatea politică arată că numai PPCD (fostul Front popular, partidul «Iu.Roşca») şi-a realizat toate prevederile de program. Capturat de frontiştii hăţuiţi de agenţi bucureşteni, Sovietul Suprem din aprilie 1990 pînă în septembrie 1991 a lipsit Republica Moldova de însemnele/simbolurile ei fundamentale: gherb, drapel, imn, limba moldovenească, istoria Moldovei; a declarat-o «teritoriu ocupat», «nelegitimă», pricopsind-o cu o declaraţie romînească de «independenţă», în realitate - de «dependenţă de Romînia»... Astăzi PPCD parcă nu există, dar cauza lui trăieşte şi înfloreşte.

Toate guvernele, mai ales ultimul, îngăimat în pădure, pe timp de noapte, traduc vîrtos, consecvent şi chiar obraznic în viaţă, îndrumate de agenţii romîni, toate rezoluţiile Congresului II al PPCD, pe al cărui steag e scris «unire». Pe terenul bine îndesat cu bălegar ideologic romînesc s-a purces deschis la ultimul act de încheiere a «UNIRII» A TREIA.

Susţinute multelateral de structurile euroatlantice, de guvernele romîneşti, conducerile de vîrf moldovene din 1990, dar, mai ales, după 2009, împing Moldova pe făgaşul dispariţiei – înglobării ei în componenţa «Romîniei Mari». Folosindu-se de o nemaipomenită, îndelungată şi criminală nepăsare de stat din partea parlamentului şi a guvernărilor         chişinăuiene corupte de ideologia unionistă trădătoare, T.Băsescu, ex-preşedintele Romîniei, a lipsit de orice prerogative cercurile conducătoare ale Republicii Moldova. Domnia sa din metropolă a decretat agresiv:

«Romînia TREBUIE să înceapă o dezbatere internă, CARE NU-I PRIVEŞTE PE POLITICIENII DE LA CHIŞINĂU, dacă ar fi de acord cu o unire administrativă cu R. Moldova, O UNIRE POLITICĂ».          (Emisiunea Evenimentul zilei, 6.01.2014, postul romînesc B1 tv; Moldova Suverană, 10.01.2014).

Astfel, sub ochii nepăsători – trădători ai parlamentului, ai guvernărilor chişinăuiene, Romînia revanşardă, pas cu pas, şi-a atins scopul: «unirea politică (deocamdată) cu Republica Moldova».

Şi nimeni, dar nimeni, din puzderia de partide, de lideri politici, de comentatori, de analişti, de publicişti nu s-a revoltat! N-a zis măcar: pîs! De         fapt, nici nu puteau. Fiind vînduţi-corupţi din cap pînă în picioare, nu-şi pot permite să fie verticali. Să spunem lucrurilor pe nume:

– Desconsiderînd arogant realităţile istorico-politice multiseculare, ignorîd Constituţia Republicii Moldova, sfidînd toate procedurile, prevederile dreptului internaţional referitor la relaţiile între state suverane, ministrul de interne al Romîniei şi sluga sa, fostul prim-ministru la Chişinău Vlad Filat, au desfiinţat graniţa între Moldova şi Romînia;

– Închipuindu-se metropolă, declarîndu-se «ţară-mumă», socotind Republica Moldova drept o pîrlită «provincie» a sa, Romînia revanşardă, căpeteniile ei N.Ceauşescu, I.Iliescu, T.Băsescu nu recunosc Statul Moldovenesc, refuză cu înfumurare să ratifice Tratatul de bază între Moldova şi Romînia;

– Cel mai responsabil şi important domeniu pentru dezvoltarea social-cultural ştiinţifică, pentru consolidarea societăţii multinaţionale moldoveneşti, pentru întregirea Statului Moldovenesc, de vreo 25 de ani este lăsat la cheremul unor romînoţipălăi agramaţi/agramate de prin Bălţi sau din urologie;

– Fosta Academie de ştiinţe a devenit, potrivit aprecierii preşedintelui V.Voronin, «centru al trădării naţionale», focar de răspîndire a romînismului de peşteră, a unui naţionalism pestilenţial; pe banii moldovenilor;

– Organele securităţii, sistemul de apărare al Statului Moldovenesc, structurile de drept, ale ordinii publice, vama, toate acţionează conform directivelor romîneşti şi sub drapel romînesc – al lui Ion Antonescu;

- Pieţele, editurile, presa, reţelele de canalizaţie (inclusiv wc naţionale), posturile de radio, canalele tv - toate aparţin, sînt dirijate/corupte de centrele ideologice romîneşti, gestionate de regăţeni sau de «romîni», făcuţi la răpezeală;

– Majoritatea covîrşitoare a reprezentanţilor plenipotenţiari ai Republicii Moldova peste hotare – ambasadorii, consulii ş.a. promovează deschis    ideologia Romîniei revanşarde, interesele politice ale statului romînesc;

Romîni agramaţi, înfumuraţi şi sforăitori judecă romîneşte Ţara Moldovei la Curtea Constituţională a Moldovei;

– În majoritatea instanţelor moldovenii, bulgarii, găgăuzii, ruşii, ucrainenii sînt judecaţi de romîni;

– nu numai demnitarii din structurile centrale, dar şi primarii raioanelor din Moldova de ieri sînt chemaţi aproape lunar la Bucureşti, pentru a fi «luminaţi» în interesul «Romîniei Mari»...

În atare situaţie, evidentă chiar şi pentru romînii cu ochelari de cai, apare cu totul făţarnică – în manieră tradiţională romînească! – declaraţia unui oarecare Corlăţean, ministru de externe pe vreo trei săptămîni: «Este cu totul greşit să se vorbească despre «romînizarea Republicii Moldova» (Timpul, 12.07.2013). Cum scria publicistul romînesc Ion Cristoiu, poţi să fii romîn, şi chiar ministru romînesc, dar nu este numaidecît să fii şi idiot!

Căpeteniile Moldovei, chiorîte de orbul găinilor politice romîneşti, habar n-au ce ţară conduc şi în ce prăpastie o împing. Cu o înfumurare curat romînească, ignoră nu numai voinţa poporului, avertismentele analiştilor oneşti, ale diplomaţilor experimentaţi, ci chiar şi evidenţele. În văzul lumii, spre uimirea oamenilor cu judecată, legislatorii şi guvernanţii chişinăuieni împing Moldova pe calea distrămării, deci a dispariţiei. Cu o nepăsare criminală desconsideră existenţa şi orientările Republicii Autonome Găgăuzia, existenţa şi prerogativele legale ale Republicii Moldoveneşti Nistrene, ce se întinde şi în dreapta Nistrului: zona Varniţa - Bender - Chiţcani. Desconsiderarea sforăitoare a RMN înseamnă statornicirea în stînga Nistrului cu 65% de populaţie slavonă a unei baze militare moderne cu maşinării cu tragere tare lungă şi cu precizie tare îngustă...

          «Transnistria poate deveni bază militară rusească!»

         «Demult am observat că politicienii romîni nu învaţă nimic din tristul trecut istoric, pe care l-au parcurs de-a lungul epocii moderne, pornind de la victoria fulminantă de la Turtucaia şi încheind cu ruşinoasa şi înjositoarea Pace de la Bucureşti din aprilie 1918... Politicienii romîni parcă ar purta ochelari de cai... Încă din preludiul asfixiantei îmbrăţişări frăţeşti am înţeles că partea romînă, în relaţiile cu Moldova, se va conduce de un principiu leninist: cu cît mai rău, cu atît mai bine... Unor politicieni de la noi... pot să le spun că dl Băsescu, în ultima sa aiureală: «Unirea Basarabiei cu Patria mamă trebuie făcută fără participarea celor de la Chişinău» i-a scuipat în faţă pe toţi.

         ... Încă în 1992 noi am spus că cercurile revanşarde din Romînia vor să reproducă situaţia din toamna lui 1917, primăvara lui 1918. Cînd Basarabia a fost anexată de către Romînia încă din 5 martie, în urma tratativelor secrete cu nemţii la Buftea, fără nici un reprezentant al Republicii       Democratice Moldoveneşti, la acel tîrg murdar făcut fără ştirea noastră... Băsescu vrea să reediteze anul 1918...

         Lipsit de imaginaţie, sărmanul Băsescu (şi lingăii săi chişinăuieni - V.S.) nu ţine cont că imediat după «unire», Transnistria, în mod automat, va deveni bază militară rusească... Fiindcă Bucureştiul nu poate pretinde la ceea ce n-a avut niciodată...» - Săptămîna. 10.01.2014.

          Din moştenirea politico-expansionistă a romînilor

         - Al.Averescu, prim-ministru: «Vrem Basarabia fără basarabeni!», 1918;

         - N.Ceauşescu, preşedintele Romîniei: Reanimează pretenţiile teritoriale pentru Basarabia, 1964;

         - I.Iliescu, preşedinte al Romîniei: «Basarabia este pămînt Romînesc!», 1990, 1991, 1994;

         - Teoctist, patriarhul Romîniei: «Vrem unirea acum!», 1990;

         - Al.Bîrlădeanu, preşedinte al senatului: «Nu ne interesează cine trăieşte în Basarabia, noi ştim că acelea-s teritorii romîneşti», 2000;

         - Val.Naumescu, diplomat romîn: «Basarabia, a 9-a regiune a Romîniei», 2013;

         - Tr.Băsescu, preşedintele Romîniei: «Moldova este pămînt romînesc», 2014...

Aşadar, de la Mihai Viteazu (1600): «... Moldova pohta ce am pohtit», pohtele romînilor faţă de pămîntul strămoşesc al Moldovei devin tot mai obraznice, dispreţuitoare. Şi astăzi avem ceea ce avem...

 «Bandiţii au pus mîna pe ţară»

 Gaşca - «o bandă de circa 2 000 de tîlhari cu posturi înalte şi funcţii decizionale» - cu un premier înscăunat în întuneric într-un bîrlog de lîngă Condriţa «acţionează cu un cinism nemaiauzit, cu o atitudine pohabnică plină de ură patologică faţă de propriul popor..., considerînd că poporul lor nu e decît o scursură, e vită de la plug, care va trage în jug fără cîrtire» (Săptămîna, 29.09.2017).

Pahanii parlamentului şi ai guvernului, făcînd sluj, latră la ruşi. Pe de altă parte, ca nişte vînzători de ţară agramaţi, dar înfrumuraţi, lasă vraişte porţile Moldovei tuturor revanşarzilor dîmboviţeni, care nu recunosc Statul Moldovenesc şi înjosesc poporul moldovenesc.

Este de mare mirare că foarte rarele şi tare sfioasele încercări de ocrotire a întregimii teritoriale a Moldovei, de apărare a demnităţii naţionale a moldovenilor, fondatori ai Moldovei, de cultivare a mîndriei de cetăţean al Moldovei ar avea, potrivit mult nepărtinitoarei şi tare rafinatei Săptămîni un «iz neplăcut de radicalism moldovenesc» (Evidenţiere S).

Vasile STATI

 

P.S. Prima «unire» s-a dezlănţuit în ianuarie 1918, cînd, în urma Armistiţiului de la Focşani şi a înţelegerii Mackenzen - Marghiloman («s-au redijat proiectele ocupării Basarabiei» la 26.12.1917), cu îngăduinţa germanilor, patru divizii romîneşti au năvălit asupra Republicii Democratice Moldoveneşti proclamate la 2.12.1917.

A doua «unire» s-a săvîrşit în iulie 1941, cînd, în urma acordurilor de la Munchen şi Berchtesgaden (11 - 12.06.1941), Romînia «militar-fascistă» şi Germania nazistă au năvălit asupra RSS Moldoveneşti şi asupra Uniunii RSS.

V.S.

Nistor Grigore 17.11.2017 - 10:33

Autorul, un ordinar sovietic ce promoveaza multietnicitatea Moldovei si un vajnic antiroman dar aprig prorus. Sovieticule, pe moldoveni i-a intrebat cineva din 1821 incoace daca vor sa fie despartiti de fratii lor, i-a intrebat cineva cand au fost obligati sa vorbeasca rusa, sa invete cultura rusa, sa fie deportati in Siberia si Moldova sa fie populata de rusi si ucrainieni? Tu esti produsul a ceea ce au facut rusii de-a-lungul timpului in Moldova, sa-si promoveze ideologia stalinista.

Socialmai mult
20.10.18 - 15:28
19.10.18 - 18:21
19.10.18 - 18:20
19.10.18 - 16:27
19.10.18 - 14:12
19.10.18 - 13:41
19.10.18 - 13:38
19.10.18 - 10:02
18.10.18 - 17:20
18.10.18 - 15:24
18.10.18 - 13:03
17.10.18 - 19:45
17.10.18 - 17:34
17.10.18 - 14:08
17.10.18 - 13:32
16.10.18 - 18:40
16.10.18 - 16:39
16.10.18 - 11:51
15.10.18 - 17:45
15.10.18 - 17:40