A FOST LANSAT SITE-UL CAMEREI DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA MARCĂRII

Î.S. “Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” pe lîngă Ministerului Finanţelor al RM a lansat site-ul www.cssm.md. Site-ul conţine informaţii complete despre activităţile desfăşurate şi serviciile prestate de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării.

Totodată, accesînd această pagina web, vizitatorii vor avea acces la cadrul legislativ ce reglementează activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet.

Comunicat al Serviciui de informare şi comunicare cu mass-media
Ministerul Finanţelor,
Tel. 022 26 27 86