A FOST ELABORAT UN INSTRUMENT DE CALCULARE A PLATILOR PENTRU EMISIILE ȘI DEVERSARILE DE POLUANTI

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat un instrument semi-automatizat de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți. La elaborarea lui, s-a ţinut cont şi de ultimele modificări operate în legislație, prin care au fost majorate normativele plăţilor cu 20%. Astfel că raportarea şi declararea plăţilor pentru poluare se va face aplicînd normativele deja majorate.

„Necesitatea elaborării acestui instrument a fost condiţionată de facilitarea procesului de calculare a plăţilor respective de către subiecţii impunerii plăţii pentru poluare”, a precizat şefa Direcției politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu Maria Nagornîi.

Gabriela Capcelea, consultant principal în cadrul direcției menționate, a exemplificat modalități de calculare a plaţilor. În cazul emisiilor de poluanţi în atmosferă de la sursele staţionare, în prima celula a tabelului se selectează, din lista prestabilită, denumirea poluantului emis în atmosferă. Coeficientul de agresivitate se pune automat. Ulterior, trebuie introdusă masa normativă stabilită pentru emisiile de poluanţi, în tone. După care, trebuie inclusă cantitatea reală a emisiilor de poluanţi. În rîndul cinci trebuie selectat normativul plăţii în funcţie de localitate. Aici, utilizatorul poate observa că în următoarea celulă, normativul de plată este selectat automat. Și plata pentru emisiile de poluanţi în limitele normativelor stabilite este calculată automat. Aceeaşi procedură se aplică pentru fiecare poluant.

„Acest instrument Excel a fost elaborat cu scopul facilitării procedurii de calcul a plăţilor pentru emisiile și deversările de poluanți. Am introdus formulele din Instrucţiunea de calculare a plăţilor respective. Am lăsat un număr mai mare de coloane pentru a fi posibilă includerea de către agenţii economici a unui număr maximal posibil de declarare a plăţilor pentru toate tipurile de poluanţi. Este un instrument voluntar, dar vă încurajez să-l utilizaţi pentru că, după prima completare, vă asigur că va fi mult mai uşor”, a îndemnat Gabriela Capcelea.

Instrumentul va putea fi accesat pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, începînd cu 21 ianuarie, după ce va fi prezentat la seminarele şi atelierele desfăşurate de minister.

Sursa: IPN