90 DE LEI: IA ÎNCEARCĂ CA SĂ-I IEI

Un suport de la stat practic inaccesibil pentru pensionari

Deşi s-au găsit şi de acei care au spus că suportul financiar acordat de Parlament la sfîrşitul lui martie, curent, persoanelor în vîrstă care  nu au pensii mai mari de 1300 de lei nu va îmbunătăţi cine ştie ce viaţa bătrînilor noştri şi că această „acţiune de caritate” ar avea iz electoral, totuşi bătrîneii noştri, ale căror mîini le tremură pentru orice bănuţ, s-au bucurat ca nişte copii. Mai ales acei care primesc nişte pensii care nu le acoperă nici minimul de cheltuieli pe care trebuie să-l suporte zilnic, lunar. Chiar şi acei 90 de lei, pentru persoanele cu pensii integrale, sau 50 de lei, pentru pensionarii cu pensii incomplete, sînt o avere întreagă.

Necazul multora este că, deşi statul a dispus  să fie stabilit acest suport financiar, o bună parte dintre persoanele în vîrstă  cu greu ajung să-l ridice, dar şi mai grav, bătrînii neputincioşi sau bolnavi, în genere, nu au cum să-l primească. Pentru că, dacă pensiile sînt plătite prin intermediul poştei, atunci suportul financiar este distribuit de către Banca de Economii. Deci, pensiile sînt aduse acasă de către poştaşi, pe cînd ca să ridice acest ajutor bănesc ei trebuie să meargă la sediul acestei bănci, care are doar cîte două reprezentanţe în capitală şi în fiecare raion al ţării.

Vă închipuiţi cum e să fii un om bătrîn într-un sat situat la 30-40 de kilometri de centrul raional, unde se află filiala Băncii de Economii şi să cheltui jumătate din suma de 90 lei acordat ca suport financiar, sau chiar poate tot acest suport, de 50 de lei, doar pentru transport?! Ca să nu mai vorbim de efort, de epuizare de puteri. Aceasta în cel mai bun caz, adică pentru situaţia în care puterile încă nu l-au părăsit în definitiv pe om. Dar cum să procedeze bătrînul care a căzut la pat?

Nu sînt într-o situaţie mai bună nici pensionarii din capitală. În întregul Chişinău sînt doar două sedii ale Băncii de Economii. Aşa că în zilele în care se plătesc aceste ajutoare,  încăperile lor devin neîncăpătoare pentru sutele şi miile de persoane în vîrstă. Să stai în picioare, practic, este imposibil, dar mite să găseşti un scaun, ca să aştepţi ore în şir pînă îţi vine rîndul la ghişeu! Oamenii bătrîni se sufocă, cad  de pe picioare.

Chiar dacă în capitală localul băncii respective este mai aproape de casa pensionarului, totuna pentru  a ajunge la el nu este cu putinţă pentru multe persoane din Chişinău, îndeosebi pentru acele care, fie din cauza anilor, bolilor, traumelor, nu pot merge într-acolo. Bunăoară, ne-a sunat la redacţie o doamnă care locuieşte cu mama în sectorul Rîşcani. Ni s-a plîns că pentru ca să ajungă cu mama ei, care nu se poate mişca din cauza piciorului fracturat şi a celor 90 de ani împliniţi, la filiala Băncii de Economii, trebuie să roage pe cineva s-o ajute să coboare femeia bătrînă de la etajul 4, să plătească un taxi, dus şi întors, încît ar fi de-a mirării să mai rămînă ceva din suportul financiar. Am fost telefonaţi şi de la Nisporeni de un băterîn care a cheltuit aceşti 90 de lei pe taxi!

Oamenii sînt derutaţi, dar mai ales umiliţi, batjocoriţi. Nu ştiu cui să se adreseze ca să-şi spună păsul. Ne-am convins şi noi de acest lucru, după ce am încercat să aflăm din mai multe instanţe de ce s-a ales un asemenea mod cinic, batjocoritor şi banditesc de a „glumi” cu bătrînii ţării. De obicei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, este numit un „minister al bătrînilor”, însă reprezentanţii acestuia îşi declină orice responsabilitate, implicare în distribuirea suportului financiar pentru persoanele cu pensiile mai mici de 1300 de lei, invalizilor. Pe cetăţeni, aceştia îi trimit la Parlament, pentru că, chipurile, acesta a făcut legea respectivă, pe noi ne-a îndreptat la Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS). Spre această instituţie a arătat cu degetul şi Iuri Bucinschi, şeful direcţiei de dezvoltare socială a Cancelariei de Stat.

Pe bune, Legea privind completarea unor acte legislative, adoptată de către Parlament la 28 martie, curent, obligă CNAS să efectueze plata suportului financiar prin intermediul filialelor Băncii de Economii. Dar de ce anume  a fost aleasă această instituţie bancară şi nu întreprinderea de stat „Poşta Moldovei”, care deja le distribuie bătrînilor noştri banii ce li se cuvine din pensii? Care este instituţia ce se face vinovată de problemele, obstacolele care le împiedică bătrîneilor noştri să-şi ridice aceste ajutoare băneşti de la stat: CNAS sau Banca de Economii? Tamara Popa, vicepreşedinte CNAS, ne-a explicat, că, spre deosebire de pensii, care se plătesc din bugetul asigurărilor sociale, suportul financiar, ca şi toate plăţile compensatorii, indemnizaţii, ajutoare sociale, se efectuează din mijloacele celui de stat prin intermediul Băncii de Economii. Deoarece, este o altă sursă de plată. Aceasta este o regula, spune ea.

De ce atunci plăţile precedente din bugetul de stat realizate de către Banca de Economii se făceau la timp, fără probleme, pe cînd de data aceasta suportul financiar le dă atîta bătaie de cap pensionarilor noştri?  Din spusele Tamarei Popa ar reieşi că CNAS are încheiat un contract cu Banca de Economii, în care este prevăzut ca aceasta, împreună cu primăria locală, să organizeze deplasarea reprezentantului ei în satul respectiv, în zile anume, pentru a plăti suportul financiar tuturor beneficiarilor din partea locului. În cazul în care omul bătrîn nu poate ieşi din casă, mai precizează dumneaei, se poate face o solicitare către asistentul social de aici, primar, care să asigure plata ajutorului bănesc direct la casa omului.

 Rezultă că Banca de Economii şi autorităţile locale se fac vinovate de  calvarul pe care îl suportă beneficiarii de suport financiar. Fie că nu se înţeleg, fie că nu le pasă de oameni, fie că au probleme mai importante, cum este cazul Băncii de Economii, care luptă acum pentru supravieţuire. Dar nu se poate spune că şi Casa Naţională de Asigurări Sociale, de vreme ce a fost obligată de către Parlament să efectueze plăţile respective, are încheiat un contract cu Banca de Economii, că a făcut totul ce i-a stat în puteri ca pensionarii noştri să-şi primească nestingherit şi neumiliţi banii de la stat.

Deşi Tatiana Popa lămureşte că nu  au parvenit plîngeri în acest sens, poate şi din cauză că puţină lume ştie de existenţa acestei instituţii, oricum se cuvenea ca CNAS să verifice îndeplinirea condiţiilor din contractul cu Banca de Economii. Aşa că noi îndemnăm toate persoanele din ţară care se mai confruntă cu probleme legate de ridicarea suportului financiar, să contacteze Casa Naţională de Asigurări Sociale, tel. 022725797, 022286115, responsabilul principal de achitarea acestui ajutor bănesc din partea statului.

Vlad LOGHIN