37 MILIOANE DE LEI VOR FI ALOCATE PENTRU RENOVAREA A 5 INSTITUTII DE INVATAMINT

Ministerul Finanţelor va aloca peste 37 milioane de lei pentru lucrări de renovare a cinci instituţii de învăţămînt general din ţară. O decizie în acest sens a fost aprobată în şedinţa Guvernului.

Potrivit Hotărîrii, vor fi reparate Liceul Teoretic „Meşterul Manole” din Căuşeni, gimnaziul „Alexandru cel Bun” din comuna Vărzăreşti, raionul Nisporeni, liceul teoretic „V. Pîrvan” din comuna Goteşti, Cantemir, liceul teoretic „Vasile Anestiade” din Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti, şi liceul teoretic din satul Ţibirica, raionul Călăraşi.

Aceste instituţii vor beneficia de reparaţia şi izolarea termică a acoperişului şi pereţilor, a sistemului de ventilare, construcţia unei cazangerii autonome pe gaze naturale, renovarea sistemului interior de canalizare a blocurilor sanitare şi a reţelelor exterioare de canalizare, reabilitarea reţelelor electrice în blocurile sanitare etc.

Printre criteriile de selectare a şcolilor respective se numără perspectiva şcolii şi a localităţii, managementul procesului educaţional, reuşita şcolară şi gradul de implicare a administraţiei şcolare şi a părinţilor.

Renovarea şcolilor se înscrie în proiectul „Reforma învăţămîntului în Moldova”, implementat de Ministerul Educaţiei cu sprijinul Băncii Mondiale. La prima etapă au fost selectate cele cinci şcoli.